Menu

Pracovný čas a evidencia dochádzky v škole

Seminár

Sprievodca nastavenia pracovného času v školstve u pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Online

Riadenie pracovného času zamestnancov v školstve má svoje špecifiká definované legislatívou a tiež kultúrou, ktorá v školstve prevláda. Je potrebné rešpektovať legislatívne požiadavky a zároveň zohľadniť praktické dôsledky na chod školy. Navyše, evidencia pracovného času sa líši u pedagogických a nepedagogických pracovníkov. Na webinári vám ponúkneme odporúčania a množstvo príkladov z praxe.

Termín
Utorok, 19. 9. 2023 | 08:00 - 12:00

Nehodí sa vám termín? Nahrávku budete môcť využiť ďalších 14 dní.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Výhoda
Prihláseným účastníkom ponúkame možnosť poslať svoje otázky vopred.
Cena
79,00 €
Zľava 20 %
63,20 €

Využite zľavu 20 % z ceny pri rýchlom objednaní do piatka 16. 6.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore