Menu

Pravidlá vysielania zamestnancov do zahraničia

Seminár

Cezhraničné poskytovanie služieb v aktuálnej situácii na trhu práce ovplyvnenom legislatívnymi zmenami a prílivom cudzincov.

Online

Transpozícia smerníc EÚ priebežne ovplyvňuje slovenskú legislatívu. Viaceré zmeny, ktoré sa stali účinnými v roku 2022, alebo sa pripravujú, ovplyvnia aj oblasť vysielania zamestnancov. Na webinári pre vás zhrnieme aktuálne požiadavky, ktoré kladie legislatíva na zamestnávateľa pri vysielaní zamestnancov do zahraničia. Tiež si povieme, aké ďalšie súvisiace právne predpisy by ste mali ovládať.

Termín
Streda, 9. 11. 2022 | 09:00 - 12:00

Nehodí sa vám termín? Nahrávku budete môcť využiť ďalších 14 dní.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Výhoda
Prihláseným účastníkom ponúkame možnosť poslať svoje otázky vopred.
Cena
159,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore