Menu

Špecifiká účtovania majetku vo verejnom sektore (Prebehlo)

Seminár

Problematika majetku v organizáciách verejného sektora z praktického hľadiska.

Online

Majetok vo verenom sektore má z hľadiska účtovania svoje špecifiká, ktoré sú vymedzené radom predpisov. A práve tu často vznikajú zmätky, ako tieto predpisy  správne aplikovať v praxi. Na webinári vám poskytneme komplexné informácie ohľadne spôsobe nadobúdania, udržiavania, financovania i inventarizovania majetku. Zároveň si vysvetlíme prakticky, ako sa majetok dostáva do účtovnej závierky

Termín
1. blok:streda, 11. 1. 2023 | 09:00 - 11:00
2. blok:streda, 11. 1. 2023 | 12:00 - 14:00

Nehodí sa vám termín? Nahrávku budete môcť využiť ďalších 14 dní.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Výhoda
Prihláseným účastníkom ponúkame možnosť poslať svoje otázky vopred.
Cena
129,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore