Menu

Správa budov – facility management vo verejnom sektore (Prebehlo)

Seminár

Osvedčené tipy, ako znížiť náklady na prevádzku a zvýšiť celkovú produktivitu správy budovy.

Online

Úspešne zvládnutý facility management vedie k efektívnejšej správe nehnuteľného majetku – šetrí celkové náklady a rieši dôležité aj „drobné“ každodenné potreby zamestnancov. Ponúkneme vám návod na bezpečnú aplikáciu aktuálnej legislatívy a pridáme nástroje na ekonomicky efektívnu správu tak, aby facility management všestranne podporoval hlavný účel pôsobnosti vašej organizácie.

Termín
1. blok:štvrtok, 27. 5. 2021 | 10:00 - 12:00
2. blok:štvrtok, 27. 5. 2021 | 13:00 - 15:00

Nehodí sa vám termín? Budete môcť využiť nahrávku, ktorú dostanete.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Cena
109,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Hore