Menu

Správa registratúry bezpečne, moderne a rýchlo

Seminár

Komplexný pohľad na starostlivosť o registratúru organizácie v aktuálnej dobe.

Online

Optimálne nastaviť procesy vlastného registratúrneho systému tak, aby boli jednak v súlade s legislatívou, ale tiež aby boli praktické a použiteľné, môže byť pomerne náročné. Ukážeme si, ako k tejto problematike pristúpiť tak, aby správa registratúry vo Vašej organizácii bola efektívnejšia, racionálnejšia a celkovo jednoduchšia. Aj zložité veci sa totiž dajú robiť s ľahkosťou, ak vieme, ako na to.

Termín
Štvrtok, 30. 9. 2021 | 09:30 - 12:30

Nehodí sa vám termín? Budete môcť využiť nahrávku, ktorú dostanete.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Výhoda
Prihláseným účastníkom ponúkame možnosť poslať svoje otázky vopred.
Cena
79,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Hore