Menu

Technické zhodnotenie dlhodobého majetku (Prebehlo)

Seminár

Viete, aký je rozdiel medzi opravou a technickým zhodnotením? Dopady nesprávneho rozhodnutia môžu byť závažné.

Online

Dlhodobý majetok v organizáciách štátnej správy a samosprávy je oblasť plná výziev, ako aj nejasností. Častým problémom býva odlíšenie technického zhodnotenia majetku od opravy. Oba pojmy delí len tenká hranica, avšak z účtovného a daňového hľadiska sú to dve úplne odlišné pojmy a nesprávne zaradenie môže mať pre vás negatívny finančný dopad. Na praktických príkladoch si preto ukážeme, ako ho správne zaradiť.

Termín
Utorok, 16. 5. 2023 | 09:00 - 12:00

Nehodí sa vám termín? Nahrávku budete môcť využiť ďalších 14 dní.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Výhoda
Prihláseným účastníkom ponúkame možnosť poslať svoje otázky vopred.
Cena
99,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore