Menu

Účtovná závierka firmy za rok 2022 (Prebehlo)

Seminár

Pracovný manuál krokov od „A – Z“ pri zostavovaní a zverejňovaní účtovnej závierky.

Online

Zostavenie účtovnej závierky znamená zvládnuť celý rad účtovných prípadov pre dosiahnutie verného obrazu, ktorý vám poslúži ako základ pre daňové povinnosti. Na webinári si osvojíte prípravu aj spracovanie účtovnej závierky s audítorom, aby ste sa uistili o správnosti a úplnosti všetkých vyžadovaných krokov. Ukážeme vám, ako si procesy naplánovať tak, aby ste splnili všetky vecné a formálne požiadavky

Termín
1. blok:štvrtok, 12. 1. 2023 | 09:00 - 11:00
2. blok:štvrtok, 12. 1. 2023 | 12:00 - 14:00

Nehodí sa vám termín? Nahrávku budete môcť využiť ďalších 14 dní.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Výhoda
Prihláseným účastníkom ponúkame možnosť poslať svoje otázky vopred.
Cena
159,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore