Menu

Účtovná závierka v organizáciách verejného sektora (Prebehlo)

Seminár

Prehľad povinností a procesov spojených so zostavením účtovnej závierky v organizáciách tohto typu.

Online

Zostavenie účtovnej jednotky sa nezaobíde bez ovládania špecifík verejného sektora. Na to, aby sme mohli poskytnúť verný a pravdivý obraz účtovnej jednotky, je potrebné sa vyznať v meniacej sa legislatíve v tejto oblasti. Poskytneme vám ucelený prehľad aktuálnych predpisov na zostavenie vašej účtovnej závierky za rok 2022. Súčasne vám ponúkneme možné riešenia súvisiacich problémov a komplikácií.

Termín
1. blok:štvrtok, 12. 1. 2023 | 09:00 - 11:00
2. blok:štvrtok, 12. 1. 2023 | 12:00 - 14:00

Nehodí sa vám termín? Nahrávku budete môcť využiť ďalších 14 dní.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Výhoda
Prihláseným účastníkom ponúkame možnosť poslať svoje otázky vopred.
Cena
129,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore