Menu

Verejné zákazky na stavebné práce 2023 (Prebehlo)

Seminár

Špecifiká verejných zákaziek na stavebné práce v roku 2023.

Online

Kvalitná príprava verejnej zákazky pomáha šetriť náklady na verejné obstarávanie a je základom pre bezproblémové plnenie zmluvy po ukončení verejného obstarávania. Rok 2023 prináša viaceré nástrahy a výzvy, ako napr. infláciu, a preto je potrebné tieto výzvy riešiť už vo fáze prípravy. Na seminári sa zameriame na aktuálnu legislatívu pre verejné zákazky, ako aj na zdieľanie skúseností verejných obstarávateľov pre vašu prax.

Termín
Streda, 17. 5. 2023 | 09:00 - 11:00

Nehodí sa vám termín? Nahrávku budete môcť využiť ďalších 14 dní.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Výhoda
Prihláseným účastníkom ponúkame možnosť poslať svoje otázky vopred.
Cena
69,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore