Menu

Verejné zákazky v prostredí školy (Prebehlo)

Seminár

Kľúčové zmeny z hľadiska verejných nákupov v zmysle novely zákona o VO a ich dopad na školy.

Online

Novela zákona o VO zaviedla rozsiahle zmeny v procese verejného obstarávania. Pre zákonné a efektívne verejné obstarávanie je nevyhnutné poznať právne predpisy a s tým súvisiacu prax v inštitúcii školy. Na webinári si vysvetlíme hlavné zmeny vo VO, ponúkneme prehľad najčastejších úskalí, vrátane ich riešení, špeciálne v prostredí školy.

Termín
Streda, 7. 12. 2022 | 09:00 - 11:00

Nehodí sa vám termín? Nahrávku budete môcť využiť ďalších 14 dní.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Výhoda
Prihláseným účastníkom ponúkame možnosť poslať svoje otázky vopred.
Cena
49,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore