Menu

Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

Seminár

Ako realizovať výberové konanie v súlade s rôznymi predpismi a požiadavkami.

Online

Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy sa riadni mnohými pravidlami, ktoré potrebujú ovládať všetci, ktorí sa na tomto procese podieľajú. V tomto smere sú stanovené povinnosti a právomoci zriaďovateľa, uchádzačov, výberovej komisie –  rady školy. Predstavíme vám, čo by ste mali vedieť od vyhlásenia výberového konania, cez jeho priebeh, až po akt vymenovania úspešného uchádzača do funkcie.

Termín
Štvrtok, 9. 2. 2023 | 09:00 - 12:00

Nehodí sa vám termín? Nahrávku budete môcť využiť ďalších 14 dní.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Výhoda
Prihláseným účastníkom ponúkame možnosť poslať svoje otázky vopred.
Cena
64,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore