Menu

Vzory personálnej agendy pre organizácie verejného sektora

Seminár

Pracovná náplň, pracovná zmluva, mzdový dekrét a ukončenie pracovného pomeru – vzory pre vašu prax.

Online

Mnohé organizácie čelia problémom z dôvodu nejasných alebo neúplných pracovných zmlúv, nesprávne definovanej pracovnej náplne, nezrovnalostí v mzdových dekrétoch, či nesprávneho ukončenia pracovného pomeru. Tieto nejasnosti môžu viesť k právnym sporom, či pokutám zo strany úradov. Na praktickom webinári vám ponúkneme vzory dokumentov spolu s užitočnými tipmi pre vašu každodennú personálnu prácu.

Termín
Streda, 21. 6. 2023 | 09:00 - 12:00

Nehodí sa vám termín? Nahrávku budete môcť využiť ďalších 14 dní.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Výhoda
Prihláseným účastníkom ponúkame možnosť poslať svoje otázky vopred.
Cena
99,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore