Menu

Zákonník práce účinný od 1. 1. 2023 (Prebehlo)

Seminár

Nové povinnosti zamestnávateľov po účinnosti novely Zákonníka práce.

Online

Účinnosť niektorých zmien v Zákonníku práce síce platí už od 1.10.2022, ale ďalšie ustanovenia tejto veľkej novely vstupujú do účinnosti až od 1.1.2023. Zmena nastala pod vplyvom transpozície dvoch smerníc EU a prináša nové povinnosti zamestnávateľom. Viete, ako tieto zmeny ovplyvnia pracovný pomer,či pracovné podmienky zamestnancov? Na webinári vás oboznámime so všetkými zmenami, na ktoré je treba byť pripravený.

Termín
Štvrtok, 5. 1. 2023 | 09:00 - 12:00

Nehodí sa vám termín? Nahrávku budete môcť využiť ďalších 14 dní.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Výhoda
Prihláseným účastníkom ponúkame možnosť poslať svoje otázky vopred.
Cena
129,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore