Menu

Zmeny v zákone o odpadoch – povinnosti pre rok 2023 (Prebehlo)

Seminár

Nová legislatíva a aktuálny prehľad povinností, ktoré sú kladené na organizácie v oblasti hospodárenia s odpadmi a obalmi.

Online

Zákonné povinnosti v oblasti odpadov sa rýchlo menia a aktuálna legislatíva pre rok 2023 túto oblasť len rozšírila. Na seminári vám predstavíme všetky dôležité zmeny, ktoré v odpadovom hospodárstve nastali. Získate prehľad povinností, ktoré musíte splniť a praktické odporúčania, aby ste sa vyhli vysokým finančným pokutám v prípade kontroly.

Termín
1. blok:streda, 3. 5. 2023 | 09:00 - 11:00
2. blok:streda, 3. 5. 2023 | 12:00 - 14:00

Nehodí sa vám termín? Budete môcť využiť nahrávku, ktorú dostanete.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Výhoda
Prihláseným účastníkom ponúkame možnosť poslať svoje otázky vopred.
Cena
159,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore