Menu

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v roku 2023 (Prebehlo)

Seminár

Ako správne zverejňovať povinné údaje v nadväznosti na aktuálnu legislatívu.

Online

Zverejňovanie údajov v Centrálnom registri zmlúv, resp. na webovom sídle často robí problémy povinným subjektom a je spojené s radom nejasností. V rámci seminára sa bližšie pozrieme na správnosť, úplnosť a zákonnosť zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok v roku 2023. Dozviete sa, ako správne a zákonne zverejňovať povinné údaje a ukážeme si najčastejšie pochybenia, ku ktorým dochádza v praxi.

Termín
Streda, 1. 2. 2023 | 09:00 - 12:00

Nehodí sa vám termín? Nahrávku budete môcť využiť ďalších 14 dní.

Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Výhoda
Prihláseným účastníkom ponúkame možnosť poslať svoje otázky vopred.
Cena
99,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore