Menu

Informácie o spracovaní osobných údajov – cookies

 

Správcom údajov, ktoré získavame vďaka súborom cookies, je spoločnosť Seminaria, s.r.o., so sídlom Symfonická 1425/3, 158 00 Praha 5, IČ: 26426218, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou C 8134, ktorá je tiež prevádzkovateľom webovej stránky www.seminaria.cz.

Hore