Menu

Moduly kurzu ICT metodik pre smart školu 11/2021

1) Online seminár: pondelok, 1. 11. 2021 
 • Pozícia ICT koordinátora/metodika
 • Čo všetko sa očakáva od koordinátora či metodika
 • Reálna zodpovednosť a povinnosti a čo všetko už je nad rámec
 • Ako túto rolu zmysluplne naplniť
 • Praktické skúsenosti z českých škôl
 • IT trendy v školstve
  • cloud, kam sa pozrieš
  • cloud a GDPR
  • BYOD alebo využime techniky žiakov
  • základy programovania ako nevyhnutná digitálna zručnosť
  • informatické myslenie a problem solving
  • Arduino a 3D print alebo hardvér v škole prakticky 

Distančné samoštúdium podľa zadania: 2. 11. 2021 – 21. 11. 2021
 • Inšpiratívne prednášky o technológiách vo vzdelávaní dostupné na portáli SlidesLive (zoznam odporúčaných videí dostanú účastníci na prvom sedení)

2) Online seminár: pondelok, 22. 11. 2021 
 • Ako na dištančné vyučovanie
  • synchrónne a asynchrónne vyučovanie
  • technické zabezpečenie dištančného vyučovania
  • aplikácia pre efektívne dištančné vyučovanie
 • G Suite pre vzdelávanie prakticky (Google Cloud)
  • ako využiť cloudové služby pre efektívne riadenie školy
  • online spolupráca a komunikácia ako nevyhnutnosť
  • online Zborovňa pomocou nástrojov Google
  • učebňa Google
  • umelá inteligencia a strojové učenie ako pomocník učiteľa
  • správa hardvéru pomocou nástrojov Google
 • Školská WiFi a jej zabezpečenie
 • Diskusia a vzájomné odovzdávanie skúseností

Dištančné samoštúdium podľa zadania: 23. 11. – 12. 12. 2021
 • Inšpiratívne prednášky o technológiách vo vzdelávaní odporúčané lektorom (odkazy budú účastníkom zaslané pred samoštúdiom) 
3) Online seminár: pondelok, 13. 12. 2021  
 • Vzdelávacie aplikácie na vyučovaní
  • prehľad českých aj zahraničných aplikácií a ich praktické využitie na vyučovaní
  • Khanova škola ako cesta lepšej individualizácie vyučovania
 • MOOC a využitie v škole
 • Online testy a ich automatické vyhodnocovanie
 • Využitie inteligentných telefónov ako meracích snímačov na hodinách fyziky
 • Ako na formatívne hodnotenie a individualizáciu spätnej väzby pomocou IT
 • Diskusia a vzájomné odovzdávanie skúseností

Záver – online test – certifikát

Termín vyhotovenia testu, ktorý sa robí online, závisí len na vašich časových možnostiach – môžete tak urobiť kedykoľvek počas desiatich dní od skončenia kurzu.

Hore