Menu

Moduly kurzu Power BI

1) Online seminár: pondelok, 22. 8. 2022 
Webová služba Power BI
 • Nastavenie webovej služby
  • objekty Power BI - ako ľahko kombinovať dáta z rôznych zdrojov, analyzovať ich a publikovať výsledky
  • zdroje dát, dátový model
  • pripojenie dát z OneDrive pre firmy
 • Zostavy
  • plošné grafy – spojnicový, plošný, skladaný plošný graf
  • špeciálne grafy – vodopádový, bodový graf, kľúčový ukazovateľ výkonu
  • grafy štruktúry – koláčový graf, stromová mapa, lievikový graf, prstencový graf, meradlo, skladaný stĺpcový graf
  • mapy – mapa, kartogram, mapy ArcGIS
  • tabuľky – zhrnutie dát v riadkoch
  • matice – zhrnutie dát v tabuľke podľa poľa v riadkoch a poľa v stĺpcoch
  • podrobné analýzy – vytvorenie odkazu na inú stránku v rovnakej či inej zostave z miestnej ponuky hodnoty vo vizuáli
  • popisy v zostavách – popisy zobrazené po presunutí myši nad časť vizuálu
  • filtrovanie – prierezy a podokno filtrov
  • prezentácie zostavy – publikovanie

2) Online seminár: utorok, 23. 8. 2022 
Webová služba Power BI
 • Riadiace panely (dashboardy)
  • pripnutie stránky či vizuálu na riadiaci panel – riadiace panely ako nástroj zobrazenia vizuálov z rôznych zostáv
  • vizuál v riadiacom paneli z otázky – vizuál bez využitia zostavy
 • Aktualizácia zdrojov
  • intervalová aktualizácia dát – pravidelná aktualizácia
  • ručné aktualizácie – aktualizácie dát, modelu, dátovej sady, zostavy
 • Výstrahy – upozornenie na splnenie podmienky v dátach, napr. dosiahnutie požadovanej úrovne tržieb
 • Streamované dáta
  • využitie aplikácie Microsoft Power Automate na príklade čerpania dát o počasí
 • Power BI v Teams
  • zobrazenie aplikácie Power BI v Microsoft Teams
Desktopová aplikácia Power BI
 • Inštalácia desktopovej aplikácie a jej nastavenie
 • Dáta
  • získanie dát
  • úprava záhlavia tabuľky, zobrazenie a premenovanie tabuliek a stĺpcov
  • súhrn stĺpca
  • vypočítané stĺpce – vybrané funkcie a operátory (Left, Month, If, &, Or, And, Related, Sumx, Relatedtable)
 • Miera – vypočítané zhrňujúce stĺpce zobrazené až v zostave

3) Online seminár: streda, 24. 8. 2022 
Desktopová aplikácia Power BI
 • Dáta
  • ručne zadané tabuľky
  • časové funkcie (Time Intelligence) – funkcia DateAdd, DateSytd
  • vypočítaná tabuľka
  • tabuľka zo zoskupenia riadkov
  • prevod stĺpcov na riadky a rozdelenie stĺpca
  • skupiny dát a skupiny tabuliek v Power Query
  • predvolené radenie pre vizuály
  • nastavenie nového umiestnenia zdroja dát
 • Relácie – väzby medzi tabuľkami a ich usporiadanie, ručné doplnenie či odstránenie
 • Zostavy
  • grafické a číselné vizuály
  • obrázkové prierezy
  • interakcie vizuálov
  • záložky – nástroj uloženia kombinácie prierezov a filtrov
  • podielové číselné vizuály
  • vybrané vlastnosti máp – popisky kategórií, heat (teplotná) mapa
  • hierarchia dát – automatická a vlastná
  • malé násobky
  • ďalšie bezplatné vizuály stiahnuté z AppSource, napr. Axis, Calendar by MAQ, Gantt
 • Publikácie a aktualizácie – publikácia súboru desktopovej aplikácie do webovej aplikácie
 • Zdroje dát – z aplikácie Lists, z formátu CSV, z webových stránok, z Exchange Online, z Accessu
Hore