Menu

Moduly kurzu Profesionálny asistentka riaditeľa 23

1) Online seminár: piatok, 27. 1. 2023 
 • Špecifiká asistentskej práce – lojalita a dôvera ako pevná súčasť pozície
 • Time management – ako maximálne využiť pracovný čas bez stresu a napätia
 • Ako dobre plánovať a organizovať úlohy – ako určovať priority, triediť ich, zmysluplne spracovávať a prípadne distribuovať správnymi firemnými procesmi
 • Tímové role a osobnostné charakteristiky – ako s nimi pracovať efektívne a bez zaťahovania do „žabomyších“ interných vojen

2) Online seminár: piatok, 10. 2. 2023 
 • Typy komunikácie – ústna, písomná, online
 • Rozdiely vo vnímaní rôznych typov komunikácie a problémy, ktoré z nich môžu vzísť
 • Asertívna a nenásilná komunikácia – ako na to
 • Image a etiketa
  • zásady spoločenského správania
  • sebaprezentácia v rámci firemnej kultúry
 • Práca so stresom ako nevyhnutnou súčasťou práce „v prvej línii“
 • Sebadôvera

3) Online seminár: piatok, 24. 2. 2023 
Nástroje 365 pre asistentky
 • OneDrive – cloudové úložisko dokumentov pre zdieľanie, súbežnú editáciu a archív verzií
 • OneNote – elektronické poznámkové bloky: zhromažďovanie, triedenie, vyhľadávanie a zdieľanie informácií formou poznámok
 • Outlook – e-maily
  • pripájanie súborov z OneDrivu
  • spracovanie pošty a automatické spracovanie pošty
  • práca s viacerými poštovými účtami a zdieľané schránky
 • Outlook – elektronický kalendár
  • pozvánky a sledovanie prijatia účastníkmi udalosti/online schôdzky
  • doplnok FindTime: hlasovanie o čase schôdzky
 • To Do – evidencia osobných úloh
 • Planner ako evidencia tímových úloh
 • Teams – portál tímovej spolupráce
 • chat, tímy a kanály
 • online schôdzky (role, predsália, nastavenia zariadení, možnosti schôdzky, nahrávanie, zdieľaný obsah, Microsoft Teams Room)

Záver – online test – certifikát

Termín vyhotovenia testu, ktorý sa robí online, závisí len na vašich časových možnostiach – môžete tak urobiť kedykoľvek počas desiatich dní od skončenia kurzu.

Hore