Menu

Moduly kurzu Tvorba emailových newsletterov

1) Online seminár: 3. 8. 2022
Praktické legislatívne mantinely používania emailových newsletterov
 • Právne minimum na začiatok
 • GDPR ako povinná legislatíva súvisiaca s e-mailingom
 • Súhlas so zasielaním obchodných oznámení – nevyhnutná podmienka
 • Základy e-mailingového slovníka pre jasnú orientáciu v každom nástroji

2) Online seminár: 4. 8. 2022
Ako na kvalitnú prípravu stratégie
 • Databáza kontaktov – starostlivosť pred prvým rozosielaním a priebežná správa ako úplný základ
 • Ako správne rozdeliť, selektovať a segmentovať kontakty
 • Stratégia na získavanie nových kontaktov a vyraďovanie nepotrebných a nežiaducich kontaktov
 • Príprava e-mailingovej stratégie – čo chcem, čo očakávam, čo potrebujem, čo je možné
 • Dôležité čísla, dáta, parametre – nielen kreatívne, ale aj konštruktívne

3) Online seminár: 5. 8. 2022
E-mailový newsletter prakticky
 • Tvorba samotného newslettera – čo musí a čo určite nesmie obsahovať
 • Ako vytvoriť samotnú kampaň
 • Testovanie kampane – „dvakrát meraj a raz strihaj“
 • Reporting a optimalizácia – spätná väzba ako jedna z najlepších metód na zvyšovanie responzií a nákupov

Záver – online test – certifikát

Termín vyhotovenia testu, ktorý sa robí online, závisí len na vašich časových možnostiach – môžete tak urobiť kedykoľvek počas desiatich dní od skončenia kurzu.

Hore