Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Novela Zákonníka práce od 1. 10. 2022

Nové povinnosti zamestnávateľov po účinnosti novely Zákonníka práce.

Novela Zákonníka práce je účinná už od 1.10.2022. Zmena nastala pod vplyvom transpozície dvoch smerníc EÚ a prináša zamestnávateľom nové povinnosti. Viete, čo vás čaká a ako tieto zmeny ovplyvnia zakladanie pracovného pomeru, či pracovné podmienky zamestnancov? Na webinári vás oboznámime so všetkými zmenami, na ktoré je nutné byť pripravený.

Miesto: Online

Termín: Streda, 26. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Ochrana osobných údajov vo verejnom sektore prakticky

Praktické odporúčania, čo môžete spraviť, aby ste bezpečne chránili osobné údaje vo vašej organizácii.

Oblasť ochrany osobných údajov obsahuje množstvo povinností, ktoré je potrebné splniť. Často sa stáva, že hoci má subjekt spracovanú dokumentáciu, osobné údaje nie sú v praxi chránené. Rada zamestnancov verejného sektora obvykle ani nemá prehľad, čo ochrana osobných údajov v skutočnosti znamená. Na webinári sa preto zameriame na praktické informácie, aby ste túto problematiku bezpečne vyriešili.

Miesto: Online

Termín: Streda, 26. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Cestovné náhrady 2022 s výhľadom na rok 2023

Typické problémy a ich riešenie spojené s vyúčtovaním tuzemských a zahraničných pracovných ciest zamestnancov.

Pracovné cesty zamestnancov sú náročné na správne posúdenie a vyúčtovanie všetkých dokladov, ktoré na pracovnej ceste vznikli. Viete, aké zákony sa na vás vzťahujú a ako správne postupovať pri ich vyúčtovaní? Na webinári vám poradí skúsená odborníčka v tejto oblasti, ako na problémy v praxi

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 27. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Autoevalvácia školy – praktické postupy

Ako zaviesť funkčné interné hodnotenie kvality školy.

Štátna školská inšpekcia aktuálne zaradila medzi hodnotiace kritériá aj to, či škola realizuje sebahodnotiace procesy. Pokiaľ sú tieto procesy len formálne a neodborné, môžu mať negatívny dopad na klímu školy a jej obraz na verejnosti. Autoevalvácia má za úlohu primárne zlepšovať kvalitu školy pomocou efektívnych metód a nástrojov. Na webinári vám ukážeme, ako ju prakticky zvládnuť krok za krokom.

Miesto: Online

Termín: Streda, 2. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Príprava žiadosti o eurofondy – prehľadne a ucelene

Ako napísať kvalitný projekt na čerpanie eurofondov v novom Programovom období (2021-2027).

Slovensko má k dispozícii dostatočný objem európskych štrukturálnych a investičných fondov, avšak má problém s ich čerpaním. Flexibilnejšia administratíva a kvalitnejšie projekty by pomohli tento projekt riešiť. Príprava kvalitných projektov je vo vašich rukách. Na webinári vás oboznámime so základnými postupmi pri príprave projektu, žiadosti o eurofondy, dotácie, či granty.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 3. 11. 2022

Viac tu

Online kurz

SharePoint – intranet a spolupráca

Ako v Microsoft SharePointe tvoriť profesionálne intranety a elegantne zdieľať dokumenty a zoznamy.

Aplikácia SharePoint je súčasťou všetkých plánov Office / Microsoft 365, ale len máloktorý používateľ pozná všetky jej možnosti. V prostredí SharePointu sa v rámci kurzu naučíte vytvoriť intranet, vkladať doň príspevky, vytvárať interné webové stránky a zdieľať dokumenty a zoznamy.

Miesto: Online

Termín: 4. 11. 2022 - 11. 11. 2022

Viac tu

Online kurz

Excel pre začiatočníkov

Bez Excelu si možno len ťažko predstaviť akúkoľvek kancelársku prácu - preskočte metódu pokus-omyl a radšej si na Excel poriadne posvieťte.

Každý z nás si isto vybaví množstvo situácií, kedy bolo potrebné vytvoriť najrôznejšie evidencie, zoznamy, formuláre, grafy či analýzy. So znalosťou základných funkcionalít Excelu sa tieto úlohy dajú zvládnuť veľmi dobre a rýchlo. Na kurze sa zoznámite s ucelenou množinou najužitočnejších nástrojov pre základné ovládanie Excelu - tvorbou vlastných zoznamov, vzorcov, úhľadne naformátovanými tabuľkami a pútavými výstupmi vo forme grafov.

Miesto: Online

Termín: 7. 11. 2022 - 9. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Nakladanie s majetkom obce a zákonné limity

Ako nakladať s majetkom obce zákonným, transparentným a zároveň efektívnym spôsobom.

Manažovanie obecného majetku je neraz veľkou výzvou. Spája v sebe potrebu transparentnosti, hospodárnosti, ale aj efektívnosti. Na skĺbenie týchto požiadaviek je potrebné vyznať sa v zákonnej regulácii, aby finálny postup bol nielen zákonný, ale aj viedol k riešeniu celej rady problémov, ktoré riešite v praxi. Ukážeme vám, ako na to.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 8. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Povinná dokumentácia na školách

Súhrn požiadaviek na vedenie povinnej školskej dokumentácie a ich aplikácia v praxi.

Každý vedúci pracovník školy má povinnosť zabezpečiť riadne vedenie dokumentácie, ktorá je vymedzené niekoľkými právnymi predpismi. Povinná dokumentácia musí byť zároveň vedená efektívnym spôsobom, aby zabezpečila bežnú činnosť školy a obstála pri kontrole Štátnej školskej inšpekcie. Nekompletné a chybné vedenie povinnej dokumentácie môže mať pre manažment školy nepríjemné dôsledky. Vyvarujte sa preto zbytočných pochybení.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 8. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Pravidlá vysielania zamestnancov do zahraničia

Cezhraničné poskytovanie služieb v aktuálnej situácii na trhu práce ovplyvnenom legislatívnymi zmenami a prílivom cudzincov.

Transpozícia smerníc EÚ priebežne ovplyvňuje slovenskú legislatívu. Viaceré zmeny, ktoré sa stali účinnými v roku 2022, alebo sa pripravujú, ovplyvnia aj oblasť vysielania zamestnancov. Na webinári pre vás zhrnieme aktuálne požiadavky, ktoré kladie legislatíva na zamestnávateľa pri vysielaní zamestnancov do zahraničia. Tiež si povieme, aké ďalšie súvisiace právne predpisy by ste mali ovládať.

Miesto: Online

Termín: Streda, 9. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Riešenie problémov s cintorínmi v obci

Odpovede na problémy miest a obcí pri prevádzkovaní pohrebiska v praxi.

Jedna vec sú zákonom stanovené kompetencie, ktoré pohrebný zákon ukladá na obce a mestá, druhá je prax. Mnoho obcí a miest zápasí s nedostatkom informácií, pritom sú často uvedení do omylu pohrebnými službami, ktoré sa túto neinformovanosť snažia zneužiť. Na webinári vám ozrejmíme vaše povinnosti a zameriame sa na praktické otázky a problémy z praxe.

Miesto: Online

Termín: Streda, 9. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Firemná daňová optimalizácia vs. daňové úniky

Ako na daňovú optimalizáciu efektívne a legitímne.

Znižovať daňové zaťaženie je cieľom každého podnikateľa, ale vždy je potrebné postupovať v súlade so zákonom. Diabol sa skrýva v detaile a medzi starostlivosťou riadneho hospodára a pokusom o daňový únik môže byť tenká línia. Ponúkame vám praktický sumár aktuálnych možností legálnej daňovej optimalizácie a dostatočný priestor pre vaše otázky z praxe.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 10. 11. 2022

Viac tu

Online kurz

Photoshop pre marketingových špecialistov

Zanechajte sledovanie tutoriálov a naučte sa vo Photoshope to, čo naozaj potrebujete.

V oblasti marketingu sú pre úspech rozhodujúce vizuály na profesionálnej grafickej úrovni. Photoshop je najčastejšie využívaným nástrojom, ktorý vám v tom pomôže, uľahčí prácu s grafikou a fotografiami a umožní pružne a rýchlo návrhy upravovať. V kurze sa naučíte všetko od výroby letákov, retuše fotiek, cez prácu s textom až po tvorbu fotomontáží. A to všetko budete vedieť pripraviť pre web, sociálne siete či tlač. Keď viete, ako na to, je to otázka niekoľkých minút.

Miesto: Online

Termín: 15. 11. 2022 - 13. 12. 2022

Viac tu

Online seminár

Ako vyjednávať o cene v nákupe

Budovať dlhodobé vzťahy s dodávateľmi, a pritom získať výhodné ceny – ako to skĺbiť?

Každý nákupca sa usiluje dlhodobo o to, aby ceny dodávateľov rástli čo najmenej a kvalita dodávok stúpala. Kľúčom je efektívne vyjednávanie o cene, ktoré je v súčasnej dobe narušených dodávateľských reťazcov veľmi náročné. Napriek tomu existujú stále platné pravidlá, s ktorými môžete dosiahnuť udržateľné ceny i spoľahlivé dodacie podmienky a tým pozitívne ovplyvniť váš cashflow. Na tieto pravidlá a metódy sa zameriame na našom seminári.

Miesto: Online

Termín: Streda, 16. 11. 2022

Viac tu

Hore