Menu

Školský kariérový poradca (Prebehlo)

Kurz

Profesionálne kariérové poradenstvo ako plnohodnotná súčasť vzdelávania žiakov už od základnej školy.

Online

Súčasné kariérové poradenstvo je dynamický odbor, ktorý nie je len o vyplňovaní prihlášok na strednú školu. Ciest, ako v škole realizovať témy Osobnostná a sociálna výchova či Človek a svet práce, je mnoho a mali by zahŕňať prácu s reflexiou žiakov samotných a schopnosť orientácie vo svete práce. Na kurze si ukážeme, ako na to, a to formou skupinovou aj individuálnou, za pomoci školského kariérového poradcu aj ďalších členov pedagogického zboru vrátane zapojenia rodičov a externých odborníkov.

Termín
1. blok:štvrtok, 26. 1. 2023 | 09:00 - 11:00 & 12:00 - 14:00
2. blok:štvrtok, 2. 2. 2023 | 09:00 - 11:00 & 12:00 - 14:00
3. blok:štvrtok, 9. 2. 2023 | 09:00 - 11:00 & 12:00 - 14:00

Nehodí sa vám termín? Nahrávku budete môcť využiť ďalších 14 dní.

Benefity
online semináre kazuistiky samoštúdium certifikát
Miesto
Online – priamy prenos u vás na monitore
Cena
299,00 €

Využite automatickú 10 % zľavu pre našich stálych zákazníkov. Alebo získajte každý 15 % zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Detaily Prednáša Pokyny Objednať

Tento produkt nie je možné objednať.

Hore