Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

BOZP vo výrobnej firme pre rok 2023

Bezpečnosť pri práci a ochrana pred požiarmi – ako si splniť povinnosti a neplatiť zbytočné pokuty.

Predpisy na úseku BOZP vedia pekne zamotať hlavu všetkým, či už ide o štatutárov menších spoločností, riaditeľov alebo technikov BOZP. Objasníme vám, čo všetko je potrebné zabezpečiť v roku 2023, aby ste nielen splnili formálne požiadavky na bezpečnosť, ale aby ste v prvom rade zabránili zbytočným zraneniam, či škodám na majetku.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 27. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Osobný spis zamestnanca vo verejnom sektore

Ako viesť správne osobný spis zamestnanca pre kvalitný výkon personálnej aj mzdovej agendy.

Správna organizácia osobného spisu pomáha nielen pri plnení zákonných povinností zamestnávateľa, ale využijete ho aj pri riadení zamestnancov, ich odmeňovaní alebo ďalšom vzdelávaní. Obsah osobného spisu je úplne zásadný, keď dôjde na akékoľvek pracovnoprávne spory alebo kontroly zo strany štátnych orgánov. Vysvetlíme všetko o povinných aj odporúčaných náležitostiach osobného spisu, aby ste ho viedli správne.

Miesto: Online

Termín: Streda, 28. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Grafikom za jeden deň

Ako jednoducho vytvoriť vlastnú infografiku, leták či obrázkový príspevok na sociálne siete vo voľne dostupnom programe.

Pokiaľ potrebujete občas vytvoriť pekný letáčik, plagát, alebo napríklad len zaujímavo graficky stvárnený príspevok na Facebook, máte dve možnosti: zaplatiť externého grafika, alebo sa naučiť základy práce v niektorom používateľsky priateľskom grafickom programe, ako je napríklad Photopea. Výhodou druhého variantu je nielen finančná úspora, ale aj to, že môžete grafike vdýchnuť presne to, čo vaše zámery potrebujú. A keď viete, ako na to, zvládnete to sami v priebehu niekoľkých minút.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 29. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako na riadenie úloh a projektov s nástrojmi Microsoft 365

Tak toto sa zíde každému – objavte nástroje Microsoft 365 na sledovanie úloh a riadenie projektov.

Práca manažérov, ekonómov, ale aj asistentiek a podporného administratívneho personálu sa nezaobíde bez pravidelnej evidencie úloh a riadenia menších či väčších projektov. Málokto pritom tuší, že užitočné a efektívne nástroje má doslova pod nosom. Zoznámte sa s vybranými aplikáciami Microsoft 365 a využite naplno ich potenciál v oblasti úloh, plánovania a riadenia projektov.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 29. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako efektívne riadiť pracovné porady

Využite čas na poradách nielen na odovzdávanie informácií, ale aj na tímovú spoluprácu a motiváciu.

Pracovné porady, najmä ak nie sú zmysluplne riadené, majú zlú povesť straty času. Vy však chcete čas na poradách využiť efektívne a vyťažiť z neho maximum. Nech sa schádzate „naživo“ alebo v online prostredí, ponúkame vám užitočné tipy, ktoré vám pomôžu realizovať porady časovo úsporne, a navyše s pridanou hodnotou zvýšenia motivácie vášho pracovného tímu.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 11. 7. 2023

Viac tu

Online seminár

Nová elektronická platforma pre verejné obstarávanie

Elektronizácia verejného obstarávania prakticky a zmeny vo verejných zákazkách.

Od 1. 2. 2023 je zavedená nová elektronická platforma pre verejné obstarávanie. S tým prichádzajú aj dôležité zmeny pre obstarávateľov a uchádzačov. Viete, ako zadať dokumenty do systému, aké sú vaše nové povinnosti a ako sa budú kontrolovať? Na webinári predstavíme, ako postupovať v novej platforme, čo sa zmenilo a ako spĺňať všetky formálne požiadavky v procese verejných zákaziek.

Miesto: Online

Termín: Streda, 12. 7. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako riadiť IT projekt - pravidlá a špecifiká

Bežné projektové znalosti pre riadenie IT projektov nestačia. Osvojte si pravidlá a špecifiká pre tento typ projektov.

Týka sa to každej organizácie - všetci riešime celú radu IT projektov v oblasti HW a SW riešení alebo cloudových služieb. Na nesprávne riadených IT projektoch však možno utratiť zbytočné množstvo peňazí (zvyčajne úplne mimo rozpočet) a stráviť podstatne viac času, než je nutné. A výsledok často nezodpovedá očakávaniam, cene ani prácnosti. Existujú však metodiky a prístupy, ktoré boli vyvinuté práve pre riadenie IT projektov a môžu účinne pomôcť.

Miesto: Online

Termín: Streda, 12. 7. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako pochopiť súvahu – pre neekonómov

Nevyštudovali ste ekonomickú školu, napriek tomu sa potrebujete orientovať v súvahe – základnom dokumente každej firmy.

Ste riaditeľ, majiteľ, štatutárny zástupca alebo manažér na neekonomickej pozícii a radi by ste sa naučili dokonale čítať v súvahe spoločnosti? Tento základný účtovný dokument rozhodne nie je len formalitou. Zo súvahy zistíte všetko o zdraví a stabilite spoločnosti, a to nielen vlastnej, ale aj o spoločnostiach svojich partnerov, dodávateľov či konkurentov. Zameriame sa na pochopenie logiky súvahy, na význam jednotlivých riadkov, stĺpcov a na súvislosti medzi nimi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 13. 7. 2023

Viac tu

Online seminár

Osobný spis zamestnanca

Aké informácie môže zamestnávateľ od zamestnanca požadovať a ako s nimi zaobchádzať z pohľadu zákona.

Osobný spis zamestnanca je základom personálnej dokumentácie, ktorá sa vedie počas celého životného cyklu každého zamestnanca. Pre správne vedenie osobného spisu je potrebné poznať mnoho pravidiel a povinností, ako nakladať s týmito citlivými údajmi. Na webinári si osvojíte zásadné požiadavky, aby ste postupovali účinne a zároveň v súlade s právnymi predpismi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 13. 7. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako správne nastaviť provízny systém pre obchodníkov

Provízia ako nástroj podpory motivácie a stability vášho obchodného tímu.

Odmeňovanie obchodníkov je vždy náročnou disciplínou. Provízny systém, ktorý bude motivovať k predaju a bude zároveň stabilizovať obchodný tím, je kritickou súčasťou riadenia obchodníkov. Rovnako ako nastavenie transparentných a objektívnych cieľov a ich vyhodnocovanie. Ukážeme vám, ako nastaviť systém odmeňovania tak, aby vaši obchodníci boli skutočne motivovaní a vykazovali žiadúce výsledky.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 18. 7. 2023

Viac tu

Online seminár

Nakladanie s chemickými látkami v roku 2023

Aktuálny prehľad nárokov na firmy – ako správne používať, skladovať a likvidovať chemické látky a zmesi.

Problematika nakladania s chemickými látkami podlieha celému radu predpisov z oblasti bezpečnosti, ochrany ŽP a posudzovania rizík. Získajte ucelený prehľad o aktuálnych zákonných povinnostiach v oblasti používania, skladovania a likvidácie chemických látok a zmesí a vyhnite sa možným sankciám zo strany kontrolných orgánov.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 18. 7. 2023

Viac tu

Online kurz

Excel pre začiatočníkov a mierne pokročilých

Bez Excelu si možno len ťažko predstaviť akúkoľvek kancelársku prácu - preskočte metódu pokus-omyl a radšej si na Excel poriadne posvieťte.

Každý z nás si isto vybaví množstvo situácií, kedy bolo potrebné vytvoriť najrôznejšie evidencie, zoznamy, formuláre, grafy či analýzy. So znalosťou základných funkcionalít Excelu sa tieto úlohy dajú zvládnuť veľmi dobre a rýchlo. Na kurze sa zoznámite s ucelenou množinou najužitočnejších nástrojov pre základné ovládanie Excelu - tvorbou vlastných zoznamov, vzorcov, úhľadne naformátovanými tabuľkami a pútavými výstupmi vo forme grafov.

Miesto: Online

Termín: 19. 7. 2023 - 21. 7. 2023

Viac tu

Online seminár

Príprava žiadosti o eurofondy – prehľadne a ucelene

Ako napísať kvalitný projekt na čerpanie eurofondov v novom Programovom období (2021 – 2027).

Slovensko má k dispozícii dostatočný objem európskych štrukturálnych a investičných fondov, avšak má problém s ich čerpaním. Flexibilnejšia administratíva a kvalitnejšie projekty by pomohli tento problém riešiť. Príprava kvalitných projektov je vo vašich rukách. Na webinári vás oboznámime s dôležitými postupmi pri príprave projektu pre získanie dotácie z eurofondov v novom programovom období.

Miesto: Online

Termín: Streda, 19. 7. 2023

Viac tu

Online seminár

Google Analytics 4 – webová analytika novo práve teraz

Praktický prehľad výhod aj rizík, ktoré prináša nová verzia Google Analytics.

Koniec súčasnej verzie Google Analytics je tu. Od 1. júla 2023 dáta o návštevách na webe prúdia iba do novej verzie s názvom Google Analytics 4, ktorá je výrazne odlišná. Ukážeme, ako využiť potenciál GA4 a prepojiť ho s ďalšími webovými analytickými nástrojmi pre lepšie pochopenie potrieb zákazníkov. Poskytneme dostatočný priestor na diskusiu a vaše otázky, všetko doplníme aj mnohými návodnými príkladmi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 20. 7. 2023

Viac tu

Online seminár

Školská jedáleň - kreatívne

Zorientujte sa v normách a metodike a bude sa vám variť ľahšie a s úsmevom.

Neviete, ako správne nakombinovať jedlá, aby boli chutné, vyvážené a ľahko pripraviteľné? Ako prispôsobiť jedálny lístok sezónne a ako nájsť kombinácie, ktoré sú pre deti zaujímavé a zároveň rentabilné pre vašu prevádzku? Pomôžeme vám s nastavením jedálneho lístku a spoznáte kreatívne tipy a triky zo školskej jedálne.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 7. 9. 2023

Viac tu

Online seminár

Novela školského zákona v roku 2023

Významné zmeny, ktoré prináša novela školského zákona od 1. 9. 2023.

Veľká novela školského zákona, ktorá je účinná od 1. 9. 2023 prináša podstatné zmeny týkajúce sa škôl s dopadom na ich činnosť. Zavádza sa mnoho nových prvkov, ktoré sa týkajú prijímania detí a žiakov do škôl, ich hodnotenia a tvorby školského kurikula. Výrazné zmeny sa dotknú prakticky každej školy. Na webinári vám expert na školstvo vysvetlí, čo sa zmení a aké povinnosti na vás čakajú.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 14. 9. 2023

Viac tu

Online seminár

Pracovný čas a evidencia dochádzky v škole

Sprievodca nastavenia pracovného času v školstve u pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Riadenie pracovného času zamestnancov v školstve má svoje špecifiká definované legislatívou a tiež kultúrou, ktorá v školstve prevláda. Je potrebné rešpektovať legislatívne požiadavky a zároveň zohľadniť praktické dôsledky na chod školy. Navyše, evidencia pracovného času sa líši u pedagogických a nepedagogických pracovníkov. Na webinári vám ponúkneme odporúčania a množstvo príkladov z praxe.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 19. 9. 2023

Viac tu

Hore