Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Prebehlo

Zotrvanie a práca Ukrajincov na Slovensku

Možnosti zotrvania, špecifiká zamestnávania ukrajinských občanov a príklady z praxe.

Na Slovensko prichádza čoraz viac utečencov, ktorí si hľadajú nielen útočisko, ale aj prácu. Pre firmy a organizácie je to príležitosť, ako získať kvalifikovanú pracovnú silu, ktorá dlhodobo ostáva neobsadená. Vysvetlíme vám aké sú podmienky pri zotrvaní a zamestnávaní ukrajinských občanov a zodpovieme si otázky priamo z praxe.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 28. 4. 2022

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

AutoCAD pre začiatočníkov a mierne pokročilých

AutoCAD je tradičným pomocníkom projektantov a konštruktérov už 40 rokov – spoznajte výhody práce s týmto osvedčeným programom aj vy.

Či ste z odboru stavebníctva, strojárstva, elektro, nábytkárstva alebo mnohých ďalších, býva AutoCAD prvou voľbou pri spracovaní akejkoľvek výkresovej dokumentácie. Jeho neuveriteľná všestrannosť a flexibilita účinne pomáha zvládať rutinné činnosti ľahko a rýchlo. Na kurze sa zoznámite s ucelenou množinou najužitočnejších nástrojov pre základné ovládanie AutoCADu – od nastavenia prostredia a prvých čiar, cez popisy a kótovanie až po finálnu tlač výkresovej dokumentácie.

Miesto: Online

Termín: 25. 4. 2022 - 27. 4. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Aktuálne povinnosti v BOZP a PO na rok 2022

Bezpečnosť pri práci a ochrana pred požiarmi – ako si splniť povinnosti a neplatiť zbytočné pokuty.

Predpisy na úseku BOZP a PO vedia pekne zamotať hlavu všetkým, či už ide o štatutárov menších spoločností, riaditeľov, manažérov alebo technikov BOZP. Bezpečnosť na pracovisku sa navyše týka všetkých osôb, ktorí sa v danom priestore nachádzajú. Objasníme vám, čo všetko je potrebné zabezpečiť v roku 2022, aby ste nielen splnili formálne požiadavky na bezpečnosť, ale aby ste v prvom rade zabránili zbytočným zraneniam, či škodám na majetku.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 26. 4. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Forecasting v neistej dobe

Ako môžete zohľadniť nové a aktuálne riziká pri finančnom plánovaní.

Plánovanie a vytváranie obchodných stratégií nebolo dlho také ťažké a zaťažené neistotou ako v súčasnej dobe. Riziká sú všadeprítomné, ale napriek tomu je možné ich vyčísliť a zakomponovať do svojich strategických a finančných plánov. Ponúkame vám užitočné nástroje a odporúčané analytické postupy, ktoré sa práve teraz hodia na kvalitný forecasting.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 26. 4. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Kurzarbeit – možnosti novej štátnej podpory

Pravidlá a podmienky fungovania kurzarbeitu – podpory v čase skrátenej práce.

Od 1. marca 2022 je účinný aj na Slovensku tzv. trvalý kurzarbeit, ktorého zámerom je udržať pracovné miesta aj za cenu ich dotovania štátom. Nie všetky subjekty však na túto schému budú mať nárok. Na seminári sa dozviete, aké sú pravidlá novej štátnej podpory a predstavíme vám aj prvé poznatky z praxe.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 21. 4. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Efektívne využitie Excelu v účtovnej praxi

Účtovníci a Excel patrí neodmysliteľne k sebe. Zoznámte sa s užitočnými nástrojmi pre vašu každodennú prax.

Ako vybrať v Excele z ponúkaných funkcií a výpočtov tie najužitočnejšie pre vašu účtovnú a ekonomickú prax? Zoznámime vás s rôznymi typmi účtovných a ekonomických výpočtov, poradíme, ako spracovávať a vyhodnocovať veľké objemy dát, ako ich analyzovať a tvoriť sofistikované štruktúrované prehľady a modely, ktoré ocení vedenie vašej firmy.

Miesto: Online

Termín: Streda, 20. 4. 2022

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Profesionálny asistent/ka riaditeľa firmy

Aká silná má byť pravá ruka Vášho sekretariátu.

Asistentka (office manažér či sekretárka) je prevodovou pákou medzi riaditeľom na jednej strane, zamestnancami firmy na strane druhej a dodávateľmi či zákazníkmi na strane tretej. Poskytnite tejto svojej pravej ruke profi nástroje, ktoré jej dodajú istotu v bežných aj neštandardných situáciách. Váš asistent či asistentka na kurze získa návody, ako triediť a priorizovať množstvo úloh, komunikovať naprieč firmou aj s klientmi a nepodľahnúť stresu. A to všetko za podpory šikovných SW nástrojov.

Miesto: Online

Termín: 4. 4. 2022 - 14. 4. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako merať konverzie na webe a sociálnych sieťach

Len to, čo môžete merať, môžete aj riadiť. Preto investujte do znalostí, ako pochopiť (ne)úspešnosť vašich online kampaní.

Každý marketér a podnikateľ chce online kampaňami získať čo najviac konverzií (rozumej, čo najviac objednávok) za čo najmenej peňazí. Čo všetko ale medzi konverzie patrí a ako ich merať? Ponúkame vám súhrn znalostí pre plánovanie kampaní a získavanie užitočných informácií z analytických nástrojov. Zameriame sa predovšetkým na marketingové nástroje Googlu a Facebooku a ukážeme, ako sa pripraviť na svet bez cookies.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 14. 4. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako čeliť problematickým ustanoveniam infozákona

Výkladové problémy a praktické postupy vrátane aktuálnej judikatúry.

V oblasti slobodného prístupu k informáciám stále pretrvávajú výkladové problémy. Ide najmä o konflikt medzi právom na prístup k informáciám a právom na ochranu osobných údajov, o problematiku obchodného tajomstva, ale aj spôsobu sprístupňovania informácií a rozsahu informačnej povinnosti. Kedy a čo je teda nutné poskytovať, v akom rozsahu a kedy je možné prístup k informáciám spoplatniť?

Miesto: Online

Termín: Utorok, 12. 4. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako motivovať žiakov, aby mali dobré výsledky

Motivácia je základom pedagogiky. Ak ju učiteľ podceňuje, hrozí mu veľa trápenia so žiakmi a slabé výsledky.

Psychológia nás učí, že všetka aktivita človeka závisí na jeho motivácii. Motivácia žiakov preto musí byť súčasťou práce každého učiteľa, bez ohľadu na typ školy, vek žiakov, či vyučované predmety. Na našom kurze si osvojíte, čo sú kľúčové motivačné a demotivačné faktory a akými rôznymi spôsobmi môže učiteľ motivovať svojich žiakov, aby sa pre nich stalo učenie príťažlivou aktivitou.

Miesto: Online

Termín: 5. 4. 2022 - 6. 4. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako predísť syndrómu vyhorenia v zdravotníctve a sociálnych službách

Návody na prácu so stresom, ktorý je spojený s prácou v zdravotníctve a pomáhajúcich profesiách.

Profesia zdravotníka kladie obrovské nároky na odbornosť, ale aj na komunikačné zručnosti a sociálnu inteligenciu. Často ste v náročných situáciách, kedy čelíte protichodným prianiam pacientov aj silným emóciám vrátane bezmocnosti, frustrácie a hnevu. Nedostatočné spracovanie emočnej záťaže môže vyústiť do chronických ťažkostí alebo dokonca do obávaného syndrómu vyhorenia. Ukážeme, ako mu účinne predchádzať a predstavíme konkrétne techniky a metódy, ktoré môžete ihneď využiť.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 5. 4. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Finančná kontrola aktuálne po novelizácii od 1. 3. 2022

Čo všetko je potrebné vedieť pre úspešné zvládnutie finančnej kontroly  z pohľadu aktuálnej legislatívy.

Finančná kontrola je jedným z najdôležitejších procesov organizácie verejnej sféry. Na praktických príkladoch vám ukážeme, ako úspešne pripraviť všetky náležitosti k výkonu finančnej kontroly aj s ohľadom na novelizovanie zákona od marca 2022. Na seminári získate prehľad o finančných operáciách, ktoré sa budú povinne overovať v súčasnom roku

Miesto: Online

Termín: Utorok, 5. 4. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako podpisovať vo firme elektronicky a právne záväzne

Podpisovanie kvalifikovaným podpisom nemusí byť jediný spôsob, ako právne záväzne podpisovať dokumenty.

Podpisovanie v digitálnom svete je v dnešnej dobe takmer nevyhnutnosť a pandémia Covid-19 procesy digitalizácie ešte urýchlila. Podpis do pár sekúnd aj na opačných stranách zemegule už nemusí byť prekážkou. Oplatí sa ale poznať všetky parametre pre zachovanie platnosti podpisu, a tiež počítať s rizikami, ktoré sú spojené s podpisovaním na diaľku.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 31. 3. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Excel pre potreby stavbyvedúcich

Vybrané funkcie a vzorce Excelu na využitie špecificky pre prax vašich stavbyvedúcich.

Evidencia dochádzky, dodržiavanie termínov, odpisy z položkových rozpočtov – pri týchto a podobných úkonoch je Excel nezastupiteľný. Zoznámime vás s funkciami a postupmi, ktoré vám výrazne uľahčia každodennú prácu s tabuľkami. Naučíte sa tvoriť aj pútavé grafické výstupy, to všetko na praktických ukážkach.

Miesto: Online

Termín: Streda, 30. 3. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Cookies – nové povinnosti a návod ako to nastaviť na webe

Nový zákon o elektronických komunikáciách v oblasti cookies a marketingu, vrátane IT implementácie na webových stránkach.

Od 1. februára 2022 nadobudol účinnosť nový zákon o elektronických komunikáciách, ktorý priniesol významné zmeny v oblasti spracúvania súborov cookies a obdobných online nástrojov. Za porušenie nových pravidiel hrozí sankcia až do výšky 10% z obratu. Na seminári vás oboznámime s novými pravidlami a predstavíme vám IT implementáciu cookies na webe.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 29. 3. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Školská jedáleň - kreatívne

Zorientujte sa v normách a metodike a bude sa vám variť ľahšie a s úsmevom.

Neviete ako správne nakombinovať jedlá tak, aby boli chutné, vyvážené a ľahko pripraviteľné? Ako prispôsobiť jedálny lístok sezónne a ako nájsť kombinácie, ktoré sú pre deti zaujímavé a zároveň rentabilné pre vašu prevádzku? Pomôžeme vám s nastavením jedálneho lístku a spoznáte kreatívne tipy a triky zo školskej jedálne.

Miesto: Online

Termín: 23. 3. 2022 - 24. 3. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Čiarové kódy, QR kódy a ďalšie značenie skladových položiek

Profesionálne zvládnuté značenie materiálových tokov pri skladovaní šetrí čas aj peniaze - stačí vedieť ako na to.

Základom úspechu prevádzkovania skladu alebo e-shopu je „chytrá“ evidencia položiek a ich pohybu, ktorá šetrí čas a peniaze vám aj vašim zákazníkom. Používate čiarové alebo QR kódy? Uvažujete nad kódovaním do RFID čipu? Ponúkame vám prehľad aktuálnych metód evidencie skladových položiek s ohľadom na vaše špecifické potreby. Oceníte odporúčania a osvedčené tipy z praxe.

Miesto: Online

Termín: Streda, 23. 3. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Excelové vzorce pre začiatočníkov a mierne pokročilých

Preskočte metódu pokus-omyl a ovládnite pravidlá práce so vzorcami Excelu.

Práca v kancelárii generuje množstvo situácií, kedy je potrebné vytvárať najrôznejšie výpočty, porovnania či overenia informácií. So znalosťou základných funkcionalít vzorcov Excelu sa tieto úlohy dajú zvládnuť rýchlo a efektívne. Na seminári vás zoznámime s ucelenou množinou tipov a trikov na prácu s najužitočnejšími vzorcami v Exceli.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 22. 3. 2022

Viac tu

Hore