Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Prebehlo

Finančná kontrola aktuálne po novelizácii od 1. 3. 2022

Čo všetko je potrebné vedieť pre úspešné zvládnutie finančnej kontroly  z pohľadu aktuálnej legislatívy.

Finančná kontrola je jedným z najdôležitejších procesov organizácie verejnej sféry. Na praktických príkladoch vám ukážeme, ako úspešne pripraviť všetky náležitosti k výkonu finančnej kontroly aj s ohľadom na novelizovanie zákona od marca 2022. Na seminári získate prehľad o finančných operáciách, ktoré sa budú povinne overovať v súčasnom roku

Miesto: Online

Termín: Utorok, 5. 4. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako podpisovať vo firme elektronicky a právne záväzne

Podpisovanie kvalifikovaným podpisom nemusí byť jediný spôsob, ako právne záväzne podpisovať dokumenty.

Podpisovanie v digitálnom svete je v dnešnej dobe takmer nevyhnutnosť a pandémia Covid-19 procesy digitalizácie ešte urýchlila. Podpis do pár sekúnd aj na opačných stranách zemegule už nemusí byť prekážkou. Oplatí sa ale poznať všetky parametre pre zachovanie platnosti podpisu, a tiež počítať s rizikami, ktoré sú spojené s podpisovaním na diaľku.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 31. 3. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Excel pre potreby stavbyvedúcich

Vybrané funkcie a vzorce Excelu na využitie špecificky pre prax vašich stavbyvedúcich.

Evidencia dochádzky, dodržiavanie termínov, odpisy z položkových rozpočtov – pri týchto a podobných úkonoch je Excel nezastupiteľný. Zoznámime vás s funkciami a postupmi, ktoré vám výrazne uľahčia každodennú prácu s tabuľkami. Naučíte sa tvoriť aj pútavé grafické výstupy, to všetko na praktických ukážkach.

Miesto: Online

Termín: Streda, 30. 3. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Cookies – nové povinnosti a návod ako to nastaviť na webe

Nový zákon o elektronických komunikáciách v oblasti cookies a marketingu, vrátane IT implementácie na webových stránkach.

Od 1. februára 2022 nadobudol účinnosť nový zákon o elektronických komunikáciách, ktorý priniesol významné zmeny v oblasti spracúvania súborov cookies a obdobných online nástrojov. Za porušenie nových pravidiel hrozí sankcia až do výšky 10% z obratu. Na seminári vás oboznámime s novými pravidlami a predstavíme vám IT implementáciu cookies na webe.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 29. 3. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Školská jedáleň - kreatívne

Zorientujte sa v normách a metodike a bude sa vám variť ľahšie a s úsmevom.

Neviete ako správne nakombinovať jedlá tak, aby boli chutné, vyvážené a ľahko pripraviteľné? Ako prispôsobiť jedálny lístok sezónne a ako nájsť kombinácie, ktoré sú pre deti zaujímavé a zároveň rentabilné pre vašu prevádzku? Pomôžeme vám s nastavením jedálneho lístku a spoznáte kreatívne tipy a triky zo školskej jedálne.

Miesto: Online

Termín: 23. 3. 2022 - 24. 3. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Čiarové kódy, QR kódy a ďalšie značenie skladových položiek

Profesionálne zvládnuté značenie materiálových tokov pri skladovaní šetrí čas aj peniaze - stačí vedieť ako na to.

Základom úspechu prevádzkovania skladu alebo e-shopu je „chytrá“ evidencia položiek a ich pohybu, ktorá šetrí čas a peniaze vám aj vašim zákazníkom. Používate čiarové alebo QR kódy? Uvažujete nad kódovaním do RFID čipu? Ponúkame vám prehľad aktuálnych metód evidencie skladových položiek s ohľadom na vaše špecifické potreby. Oceníte odporúčania a osvedčené tipy z praxe.

Miesto: Online

Termín: Streda, 23. 3. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Excelové vzorce pre začiatočníkov a mierne pokročilých

Preskočte metódu pokus-omyl a ovládnite pravidlá práce so vzorcami Excelu.

Práca v kancelárii generuje množstvo situácií, kedy je potrebné vytvárať najrôznejšie výpočty, porovnania či overenia informácií. So znalosťou základných funkcionalít vzorcov Excelu sa tieto úlohy dajú zvládnuť rýchlo a efektívne. Na seminári vás zoznámime s ucelenou množinou tipov a trikov na prácu s najužitočnejšími vzorcami v Exceli.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 22. 3. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako na trollov, haterov a agresorov na sociálnych sieťach

Kritika a negácia sa na sociálnych sieťach šíria ako požiar, ako ho nerozfúkať, ale sfúknuť?

Komunikácia na sociálnych sieťach vyžaduje zvláštnu obozretnosť pri reakciách na zámerne poškodzujúce príspevky a komentáre. Tým sa nemožno nikdy vyhnúť a rýchlo sa šíria. Čo na trollov, haterov a agresorov platí? Kedy sa oplatí ich ignorovať a kedy je naopak nutné razantne zakročiť? Opýtajte sa skúseného znalca online priestoru a komunikácie na sociálnych sieťach.

Miesto: Online

Termín: Pondelok, 21. 3. 2022

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Projektovým manažérom za 3 dni

Rozšírte si kvalifikáciu – naučte sa využívať profesionálne nástroje projektového manažmentu.

Stojí pred vami výzva v podobe vytvorenia jedinečného produktu, služby či výstupu? Potom riešite projekt. Riadenie projektov sa výrazne líši od rutinného riadenia. V našom kurze sa interaktívnou formou zoznámite s metodológiou projektového manažmentu a užitočnými technikami potrebnými na efektívne zvládnutie projektov.

Miesto: Online

Termín: 16. 3. 2022 - 18. 3. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako pracovať s deťmi s poruchami správania v MŠ

Poruchy správania u detí predškolského veku – ako ich odhaliť a ako s nimi pracovať.

Ranná diagnostika špecifických porúch správania a včasná intervencia majú zásadný význam pre ďalšiu prácu s dieťaťom aj jeho rodičmi. Pedagógovia materských škôl hrajú v tomto procese kľúčovú úlohu. Zoznámime vás s najčastejšími typmi porúch správania, objasníme vám symptomatológiu týchto porúch a kritériá pre ich diagnostiku. Získate aj praktické tipy, ako pracovať s deťmi so špeciálnymi potrebami v prostredí materskej školy.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 17. 3. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Zamestnávanie cudzincov v roku 2022

Ako sa nestratiť v problematike zamestnávania cudzích štátnych občanov.

Chyby v oblasti zamestnávania cudzincov môžu viesť k pokutám za nelegálne zamestnávanie, ale aj k trestnoprávnym následkom. Ukážeme vám preto najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú zamestnávatelia v tejto oblasti a predstavíme návody, ako sa im vyhnúť. Tiež si porovnáme abstraktné znenia zákonov s ich aplikáciou v praxi a na príkladoch vám predstavíme konkrétne riešenia problémov, s ktorými sa ako zamestnávatelia bežne stretávate.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 17. 3. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako viesť robotnícke kolektívy – zručnosti pre majstrov

Overené nástroje pre efektívne riadenie a motiváciu pracovníkov s limitovaným stupňom vzdelania.

Robotnícke kolektívy sa vyznačujú fluktuáciou, bojujú s nedostatkom pracovnej disciplíny a motivácie. Na majstrov sú pritom kladené vysoké nároky – od odbornej zdatnosti cez empatiu k individuálnym možnostiam podriadených až po líderské schopnosti viesť a dosahovať stanovené ciele na svojom úseku. Tréning týchto špecifických zručností ponúka náš seminár.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 17. 3. 2022

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Access – odrazový mostík pre databázy

Pomocou Accessu využijete svoje dáta na maximum a presne tak, ako potrebujete.

Databázový systém Access je menej známou aplikáciou Microsoft, ktorá má však veľmi dobré využitie pri práci s rozsiahlym množstvom dát. Umožňuje prepojiť tabuľky reláciami ľahšie ako v Exceli a prostredníctvom tzv. otázok vie analyzovať obsah databázy „na mieru“ vašim potrebám. Počas troch dní vás zoznámime s touto menej známou, ale o to výkonnejšou aplikáciou kancelárskeho balíka Office Pro Plus vrátane všeobecných princípov databázových systémov.

Miesto: Online

Termín: 28. 1. 2022 - 11. 3. 2022

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Vedúci údržby

Zanedbanie údržby je ako „lacná pôžička na drahú opravu“.

Nerešpektovanie zásad údržby a metód technickej diagnostiky vedie k výrazným ekonomickým a energetickým stratám, výpadkom výroby a zbytočnému opotrebovaniu zariadení. Správna aplikácia údržbárskych systémov je dôležitá pre každý zdravý priemyselný podnik a prináša so sebou mnoho výhod. Na kurze si ujasníme najčastejšie úskalia a chyby z praxe a nájdeme veľa inteligentných riešení.

Miesto: Online

Termín: 9. 3. 2022 - 11. 3. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako na revízie technických zariadení v organizácii

...aby všetky vaše zariadenia boli stále rovnako spoľahlivé, bezpečné a použiteľné.

Vyhradené technické zariadenia si vyžadujú neustálu pozornosť a údržbu. Inak sa z nich namiesto významných pomocníkov stávajú zdroje ohrozujúce zdravie či majetok. Všetkým zariadeniam, či už elektrickým, plynovým, tlakovým alebo zdvíhacím, je preto potrebné venovať zvýšenú mieru pozornosti. Ukážeme vám, ako sa zorientovať v spleti povinností a ako úspešne zvládnuť všetky predpísané kontroly a skúšky.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 10. 3. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Formatívne hodnotenie návodne

Osvedčené stratégie zavádzania a realizácie formatívneho hodnotenia na školách.

Formatívne hodnotenie predstavuje jednu z možných ciest k zlepšeniu rozvoja osobnosti žiaka a posilneniu komunikácie medzi žiakom a učiteľom i žiakmi navzájom. Predstavíme vám, hlavné nástroje formatívneho hodnotenia, ako je stanovenie kritérií hodnotenia, poskytovanie spätnej väzby či práca s chybou, a poradíme, ako ich uviesť do praxe.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 10. 3. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Nefinančná motivácia pedagógov v praxi

Nepeňažná motivácia ako kľúč k lepším výkonom a vnútornej spokojnosti pedagógov.

Nie je tajomstvom, že financie v školstve sú obmedzené. Našťastie dnes už vieme, že motivácia finančnými odmenami má iba krátkodobý a málo efektívny vplyv na výkon pracovníkov. Na seminári sa zamyslíme, čo človeka všeobecne motivuje a odkiaľ učitelia čerpajú svoju vnútornú motiváciu. Ukážeme si, ako tieto vnútorné zdroje učiteľov z pozície vedenia posilňovať, ktoré odmeny „nič“ nestoja a aké benefity pripadajú do úvahy.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 8. 3. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Cenotvorba - ako kalkulovať ceny

Ako zisťovať a využívať informácie o nákladoch, maržiach a očakávanom zisku produktov pre tvorbu správnej ceny.

Ponúkať a predávať výrobky a služby, ktoré majú najväčší prínos pre zisk podniku - to je hlavná úloha obchodných a finančných manažérov v každej firme. Rozumieme ale správne tomu, ako spolu súvisia informácie o nákladoch, cenách, maržiach a zisku ponúkaných výkonov? Alebo sa spoliehame na pocity? Aj keď seminár bude o číslach, riešením nie je zložitá matematika, ale pochopenie veličín, ktorých výsledkom je správne stanovenie ceny.

Miesto: Online

Termín: Pondelok, 7. 3. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako sa vyhnúť chybám pri zverejňovaní zmlúv

Zverejňujte zmluvy správne, bez chýb a vyhnite sa zbytočným komplikáciám.

Zákonná povinnosť zverejňovania zmlúv môže na prvý pohľad pôsobiť jednoducho, no zahŕňa v sebe viacero úskalí. Tie môžu pri nesprávnom postupe spôsobiť nemalé problémy. Zistite s nami, aké sú najčastejšie chyby pri zverejňovaní zmlúv a aké riziká so sebou prinášajú. Na seminári sa dozviete ako sa im jednoducho vyhnúť. Zverejňujte zmluvy správne a bez sankcií.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 3. 3. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Controlling a využitie KPI v nákupe

Ako v nákupe nastaviť „Key Performance Indicators“ a ako merať prínos nákupu pre efektívnu výrobu.

Kľúčový význam priebežného hodnotenia efektivity nákupu – nielen úspor, ale aj produktivity a využívania zdrojov – stúpa v dobe turbulentných zmien a narušených odberateľsko-dodávateľských reťazcov. Podmienkou kvalitného controllingu sú vhodne nastavené indikátory „Key Performance Indicators“ (KPI), ktoré využijete pri riadení jednotlivých činností nákupného procesu.

Miesto: Online

Termín: Streda, 2. 3. 2022

Viac tu

Hore