Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Prebehlo

Nakladanie s odpadmi v školskej jedálni v praxi

Ako správne triediť a nakladať s odpadmi v každodennej prevádzke školskej jedálne v súlade s platnou legislatívou.

Zákon o odpadoch sa neustále mení a zavádza nové úpravy, v ktorých sa je ťažké vyznať. Ešte ťažšie je odsledovať svoje povinnosti v tejto oblasti. Na seminári Vám zhrnieme aktuálne požiadavky, ktoré zákon o odpadoch ukladá a povieme si aj príklady, ako nakladať s potravinami tak, aby sme odpad zbytočne nevytvárali. Získajte prehľad pre svoju prax.

Miesto: Online

Termín: Streda, 21. 9. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako na revízie technických zariadení v organizácii

...aby všetky vaše zariadenia boli stále rovnako spoľahlivé, bezpečné a použiteľné.

Vyhradené technické zariadenia si vyžadujú neustálu pozornosť a údržbu. Inak sa z nich namiesto významných pomocníkov stávajú zdroje ohrozujúce zdravie či majetok. Všetkým zariadeniam, či už elektrickým, plynovým, tlakovým alebo zdvíhacím, je preto potrebné venovať zvýšenú mieru pozornosti. Ukážeme vám, ako sa zorientovať v spleti povinností a ako úspešne zvládnuť všetky predpísané kontroly a skúšky.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 20. 9. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Excelové vzorce pre začiatočníkov a mierne pokročilých

Preskočte metódu pokus-omyl a ovládnite pravidlá práce so vzorcami Excelu.

Práca v kancelárii generuje množstvo situácií, kedy je potrebné vytvárať najrôznejšie výpočty, porovnania či overenia informácií. So znalosťou základných funkcionalít vzorcov Excelu sa tieto úlohy dajú zvládnuť rýchlo a efektívne. Na seminári vás zoznámime s ucelenou množinou tipov a trikov na prácu s najužitočnejšími vzorcami v Exceli.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 20. 9. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako viesť triednické hodiny na základnej škole

22 osvedčených tipov pre prácu s triednym kolektívom (nielen) na triednických hodinách.

Triednické hodiny nemusia slúžiť len na obaľovanie zošitov a kompletovanie ospravedlnení. Už jedna hodina týždenne môže pomôcť k lepšiemu (seba)poznaniu žiakov, posunu v ich komunikácii, prehĺbeniu vzťahov a prevencii rizikového správania. To sa dá dosiahnuť hrami, ku ktorým vám postačia bežne dostupné predmety z triedy.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 20. 9. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Čiarové kódy, QR kódy a ďalšie značenie skladových položiek

Profesionálne zvládnuté značenie materiálových tokov pri skladovaní šetrí čas aj peniaze - stačí vedieť ako na to.

Základom úspechu prevádzkovania skladu alebo e-shopu je „chytrá“ evidencia položiek a ich pohybu, ktorá šetrí čas a peniaze vám aj vašim zákazníkom. Používate čiarové alebo QR kódy? Uvažujete nad kódovaním do RFID čipu? Ponúkame vám prehľad aktuálnych metód evidencie skladových položiek s ohľadom na vaše špecifické potreby. Oceníte odporúčania a osvedčené tipy z praxe.

Miesto: Online

Termín: Streda, 14. 9. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Švarcsystém a ďalšie formy nelegálneho zamestnávania

Riziká a možnosti riešenia spolupráce s osobami bez pracovnej zmluvy či dohody.

Slovenský právny poriadok pozná viacero foriem spolupráce medzi podnikateľom a spolupracovníkom bez pracovnej zmluvy či dohody – od príbuzenskej výpomoci až po licenčné zmluvy. Na seminári vám predstavíme situácie, kedy sa takéto formy dajú prakticky využiť a kedy sa už jedná o nelegálnu prácu. Vyhnete sa tak pokutám, či zápisu do čiernej listiny zamestnávateľov, čo znevýhodňuje firmy v rôznych smeroch.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 8. 9. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Google Analytics 4 – webová analytika po novom

Pripravte sa na revolúciu vo webovej analytike, ktorú prináša Google Analytics 4.

Koniec súčasnej verzie Google Analytics sa blíži. Už od 1. júla 2023 budú dáta o návštevách prúdiť iba do novej verzie s názvom Google Analytics 4, ktorá je výrazne odlišná. Ukážeme, ako využiť potenciál GA4 a prepojiť ho s ďalšími webovými analytickými nástrojmi pre lepšie pochopenie potrieb zákazníkov. Poskytneme dostatočný priestor na diskusiu a vaše otázky, všetko doplníme aj mnohými návodnými príkladmi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 8. 9. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako nastaviť kvalitatívne kritériá vo verejnej zákazke

Len správne nastavenie kvalitatívnych kritérií vám umožní získať dobrú kvalitu. A to bez pokuty za vyššiu cenu.

Kvalitatívne kritéria sú jedným z najefektívnejších nástrojov na nákup tovarov, služieb a stavebných prác vo verejnom sektore. Verejní obstarávatelia však vo viac ako 90% využívajú kritérium najnižšej ceny, čo je dané ich obavou z možnej pokuty, korekcie, či posúdenia chybne nastavených kritérií kontrolnými orgánmi. Kľúčom k vyššej kvalite sú teda správne nastavené kvalitatívne kritériá. Na webinári Vám povieme ako na to.

Miesto: Online

Termín: Streda, 7. 9. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako na zostavenie rozpočtu mesta a obce na rok 2023

Na čo nezabudnúť pri zostavení rozpočtu mesta a obce na nasledujúci rok.

Jeseň je obdobím plánovania a rozpočtovania. Predtým, ako sfinalizujete svoj rozpočet na rok 2023, Vám ponúkame možnosť zoznámiť sa nielen s aktuálnou štruktúrou a spôsobom zostavovania rozpočtu, ale tiež s rizikami, spojenými s týmto procesom. Nerešpektovaním zásad rozpočtovania je totiž možné dopustiť sa správneho deliktu s vysokou sankciou, nehovoriac o finančných problémoch, do ktorých sa obec môže dostať. Preto nič neriskujte a načerpajte skúsenosti od fundovanej lektorky.

Miesto: Online

Termín: Streda, 7. 9. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Správa registratúry v školách – archivovanie záznamov

Ako si urobiť poriadok v dokumentoch a splniť všetky zákonné povinnosti.

Práca s dokumentmi je najmenej obľúbenou, ale nevyhnutnou súčasťou každodenného života školy. Pritom musí vo všetkých fázach prebiehať v súlade s archívnou legislatívou aj s nariadením GDPR. Ukážeme vám, ako obeh dokumentov prispôsobiť prevádzkovým podmienkam školy tak, aby bol efektívny a zaberal čo najmenej času.

Miesto: Online

Termín: Streda, 7. 9. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako riadiť IT projekt - pravidlá a špecifiká

Bežné projektové znalosti pre riadenie IT projektov nestačia. Osvojte si pravidlá a špecifiká pre tento typ projektov.

Týka sa to každej organizácie - všetci riešime celú radu IT projektov v oblasti HW a SW riešení alebo cloudových služieb. Na nesprávne riadených IT projektoch však možno utratiť zbytočné množstvo peňazí (zvyčajne úplne mimo rozpočet) a stráviť podstatne viac času, než je nutné. A výsledok často nezodpovedá očakávaniam, cene ani prácnosti. Existujú však metodiky a prístupy, ktoré boli vyvinuté práve pre riadenie IT projektov a môžu účinne pomôcť.

Miesto: Online

Termín: Streda, 7. 9. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako si získať, udržať a viesť zamestnancov

Ako vytvoriť podnetné prostredie pre zamestnancov, kde sú spokojní oni aj vy.

Je čoraz náročnejšie pre zamestnávateľa nájsť tých správnych ľudí, získať si ich a udržať ich vo firme. Nároky sú stále vyššie a vytvoriť vhodné prostredie je preto veľmi dôležitou úlohou pre zamestnávateľa. Na webinári Vám ukážeme na čo sa zamerať, čo sú potreby zamestnancov a ako s nimi pracovať. Pretože to je kľúčom nielen k tomu, ako si stálych zamestnancov udržať, ale ako si nových získať.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 6. 9. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Nefinančná motivácia nie je prázdny pojem

Ako zaistiť spokojnosť zamestnancov alebo nefinančná motivácia v praxi.

Zaistiť spokojnosť zamestnancov v dobe, keď sa kráti rozpočet a je potrebné hľadať úspory, nie je práve jednoduché. Našťastie existuje celý rad možností, ako motivovať s využitím existujúcich zdrojov. Poradíme vám, ako zaistiť motivačné faktory a ako ich vhodne kombinovať, aby boli zamestnanci dlhodobo spokojní. Seminár kombinuje teoretické poznatky s praktickými príkladmi z praxe.

Miesto: Online

Termín: Streda, 31. 8. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako správne nastaviť provízny systém pre obchodníkov

Provízia ako nástroj podpory motivácie a stability vášho obchodného tímu.

Odmeňovanie obchodníkov je vždy náročnou disciplínou. Provízny systém, ktorý bude motivovať k predaju a bude zároveň stabilizovať obchodný tím, je kritickou súčasťou riadenia obchodníkov. Rovnako ako nastavenie transparentných a objektívnych cieľov a ich vyhodnocovanie. Ukážeme vám, ako nastaviť systém odmeňovania tak, aby vaši obchodníci boli skutočne motivovaní a vykazovali žiadúce výsledky.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 30. 8. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako zvládnuť na úrade agresívneho klienta

Vyzbrojte sa účinnými technikami, ako sa agresiou nenechať zahnať do kúta.

Doba poznamenaná neistotou prináša pocity ohrozenia. Agresia je potom jednou z typických foriem obrannej reakcie. Úradníci sú frustrovaní, ak neovládajú techniky, ako agresivitu znášať a ako jej čeliť. Zameriame sa preto na účinné techniky, ako pomôcť vašim úradníkom zvládnuť kontakt s agresorom, a pritom zvládnuť vlastné emócie. Vyskúšame si, ako regulovať vnútorné napätie a udržať komunikáciu bez útoku či sebaponíženia.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 25. 8. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Autovraky v obci – čo s nimi

Ako ich dostať z ulíc a verejných priestranstiev a ako s nimi následne naložiť – možnosti a povinnosti podľa aktuálnej legislatívy.

Odstraňovanie autovrakov nachádzajúcich sa v katastri obce patrí k činnostiam, ktoré rieši prakticky každá obec. Autovraky umiestnené v rozpore so zákonom môžu ohroziť alebo poškodiť životné prostredie, zaberajú zbytočne parkovacie miesta, komplikujú dopravu a narúšajú vzhľad obce. Seminár ponúka zhrnutie kľúčových legislatívnych požiadaviek a postupov na ich odstraňovanie.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 25. 8. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako na riadenie úloh a projektov s nástrojmi Office 365

Tak toto sa zíde každému – objavte nástroje Office 365 na sledovanie úloh a riadenie projektov.

Práca manažérov, ekonómov, ale aj asistentiek a podporného administratívneho personálu sa nezaobíde bez pravidelnej evidencie úloh a riadenia menších či väčších projektov. Málokto pritom tuší, že užitočné a efektívne nástroje má doslova pod nosom. Zoznámte sa s vybranými aplikáciami Office 365 a využite naplno ich potenciál v oblasti úloh, plánovania a riadenia projektov.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 25. 8. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako správne pripraviť rozpočet školy na rok 2023

Správna metodika pre prípravu rozpočtu s ohľadom na aktuálne požiadavky.

Ako riaditeľ/ka školy v spolupráci s ekonómom sa potrebujete orientovať v štruktúre financovania vašej školy, aby ste mohli dobre pripraviť rozpočet podľa všetkých aktuálnych požiadaviek. Pritom je to vždy náročný a komplikovaný proces. Na seminári Vás pomocou praktických príkladov prevedieme úskaliami tvorby rozpočtu školy, aby ste zvládli jeho prípravu s minimom starostí.

Miesto: Online

Termín: Streda, 24. 8. 2022

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Power BI - chytrá analýza dát

Toto je Business Intelligence - použite pre analýzu svojich dát inovatívny nástroj Microsoft Power BI.

Určite ste už počuli o využití Business Intelligence. Ako to funguje v praxi? Dáta, ktoré zbierajú a ukladajú organizácie sú veľmi dobre využiteľné pre podrobné číselné a grafické analýzy. A práve k tomu je ideálne poznať a vedieť využívať pokročilý nástroj Microsoft Power BI a jeho funkcie. Na kurze sa detailne oboznámite nielen s možnosťami aplikácie Microsoft Power BI, ale naučíte sa ich aj prakticky používať.

Miesto: Online

Termín: 22. 8. 2022 - 24. 8. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Havarijná pripravenosť výrobných firiem

Ako sa pripraviť na „nečakané a kritické“ situácie a úlohy s nimi spojené.

Požiar, výbuch, únik nebezpečných látok, prerušenie dodávky distribúcii energií, palív, či zdravotná epidémia. To je iba pár z niektorých kritických situácii, s ktorými sa môžete stretnúť a na ktoré potrebujete byť pripravení. Na webinári sa dozviete ako mať spracované havarijné plány a čo musíte zabezpečiť priamo na pracovisku, aby nedošlo k stratám na majetku, životnom prostredí, či ešte horšie pri živote ľudí.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 23. 8. 2022

Viac tu

Hore