Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online kurz

Prebehlo

Manažér kybernetickej bezpečnosti vo verejnej organizácii

IT bezpečnosť nie je o systémoch, ale o správnom nastavení procesov, riadne vedenej dokumentácii a riadení rizík.

Kybernetické útoky na zdravotnícke a ďalšie subjekty preukázali, že verejné inštitúcie nie sú dostatočne chránené proti útokom, ktorých počty každoročne narastajú. Zavírené siete, blokované počítače, žiadosti o výkupné sú výsledkom podcenenia rizík a nedostatočného nastavenia úrovne zabezpečenia. Presvedčíme vás, že môžete významne zapracovať na IT bezpečnosti vašej organizácie bez veľkých nákladov a investícií.

Miesto: Online

Termín: 11. 5. 2022 - 13. 5. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Podlimitné zákazky v praxi – nové pravidlá

Realizovanie jednoduchej podlimitnej zákazky po „veľkej novele 2022“ v praxi.

Novela zákona o verejnom obstarávaní prináša celý rad noviniek, či už ide o zásadné úpravy existujúcich postupov a inštitútov, ich rušenie, alebo zavádzanie nových. Ponúkame vám komplexné informácie a praktický postup na zadávanie podlimitnej zákazky s ohľadom na nové pravidlá s účinnosťou od 31. 3. 2022.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 12. 5. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako správne nastaviť provízny systém pre obchodníkov

Provízia ako nástroj podpory motivácie a stability vášho obchodného tímu.

Odmeňovanie obchodníkov je vždy náročnou disciplínou. Provízny systém, ktorý bude motivovať k predaju a bude zároveň stabilizovať obchodný tím, je kritickou súčasťou riadenia obchodníkov. Rovnako ako nastavenie transparentných a objektívnych cieľov a ich vyhodnocovanie. Ukážeme vám, ako nastaviť systém odmeňovania tak, aby vaši obchodníci boli skutočne motivovaní a vykazovali žiadúce výsledky.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 12. 5. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako riadiť vzťahy s dodávateľmi v nákupe

Znižovať riziká plynúce so závislosti na dodávateľoch si vyžaduje systematický prístup.

Myslíte si, že by ceny vašich dodávateľov mali klesať a kvalita ich dodávok stúpať? Vedia vaši nákupcovia dobre vyjednávať s dodávateľmi, dosahovať lepšie ceny a dodacie podmienky? Pritom efektivita nákupných činností významne ovplyvňuje cashflow a profitabilitu. Ponúkame vám účinné metódy a odporúčania pre lepšie riadenie vzťahu s dodávateľmi v nákupe.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 12. 5. 2022

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Prierez Microsoft 365

Zorientujte sa v 13 aplikáciách Microsoft 365 (Office 365) a využívajte ich naplno.

Ak vlastníte licenciu Microsoft 365 (predtým Office 365), máte k dispozícii obrovské množstvo aplikácií, ktoré spolu komunikujú, fungujú a sú tak schopné uľahčiť prácu a kooperáciu celého firemného tímu, obzvlášť v dnešnej dobe vzdialenej online spolupráce. V rámci  kurzu pochopíte súvislosti medzi všetkými 13 aplikáciami a získané znalosti môžete využiť ako odrazový mostík pre ďalšie efektívnejšie využite svojej licencie Microsoft 365.

Miesto: Online

Termín: 1. 4. 2022 - 6. 5. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Nové požiadavky na zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok od   31. 3. 2022

Ako správne zverejňovať povinné údaje v nadväznosti na novú legislatívu od   31. 3. 2022.

Zverejňovanie údajov v Centrálnom registri zmlúv, resp. na webovom sídle často robí problémy povinným subjektom a je spojené s radom nejasností. Novelizácia zákona od 31. 3. 2022 o zverejňovaní zmlúv navyše prináša ďalšie zmeny. Na našom seminári sa dozviete ako správne a zákonne zverejňovať povinné údaje a ukážeme si najčastejšie pochybenia, ku ktorým dochádza v praxi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 5. 5. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Obmedzovanie fluktuácie zamestnancov s využitím manažérskych nástrojov

Ako a čo robiť, aby od nás kvalitní a kvalifikovaní pracovníci neodchádzali.

Ľudia nie sú a nebudú. Zamestnanci sa stále horšie zháňajú, majú stále väčšie požiadavky, náboru sú kladené stále komplikovanejšie prekážky. Za týchto okolností je kľúčové nielen zháňať nových zamestnancov, ale predovšetkým udržať si a motivovať tých súčasných. Náš seminár je o tom, ako za pomoci manažérskych nástrojov, a teda s minimom priamych finančných výdavkov, stabilizovať a udržať fluktuáciu zamestnancov.

Miesto: Online

Termín: Streda, 4. 5. 2022

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Preventista šikanovania v škole

Šikana a kyberšikana dnes – predchádzajte a riešte ju so znalosťou účinných postupov.

Šikana a kyberšikana sú bohužiaľ štandardnými javmi, ktorými sa zaoberá prakticky každá škola aj trieda. Aj preto by mal byť v škole vyškolený profesionál, ktorý bude riadiť prevenciu a bude vedieť incidenty profesionálne riešiť. Existuje množstvo overených nástrojov, ako šikanovaniu predchádzať, identifikovať ho a zvládať. Na kurze získate maximálne znalosti o téme, naučíte sa používať účinné postupy, prediskutujete svoje autentické skúsenosti a získate k nim spätnú väzbu.

Miesto: Online

Termín: 18. 3. 2022 - 29. 4. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Kontrola ÚOOÚ – ako ju úspešne zvládnuť

Pripravte sa na kontrolu ÚOOÚ tak, aby ste ju zvládli bez komplikácií a pokút.

Každý prevádzkovateľ systému na spracovanie osobných údajov, od súkromných spoločností až po organizácie verejného sektora, riskuje v prípade kontroly spracúvania nemalé pokuty. Aby ste sa im vyhli, je potrebné nastaviť spracúvanie osobných údajov vo vašej prevádzke správne a zákonne, a vedieť to aj dokázať orgánu dozoru a kontroly. Ukážeme vám, ako na to.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 28. 4. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Zotrvanie a práca Ukrajincov na Slovensku

Možnosti zotrvania, špecifiká zamestnávania ukrajinských občanov a príklady z praxe.

Na Slovensko prichádza čoraz viac utečencov, ktorí si hľadajú nielen útočisko, ale aj prácu. Pre firmy a organizácie je to príležitosť, ako získať kvalifikovanú pracovnú silu, ktorá dlhodobo ostáva neobsadená. Vysvetlíme vám aké sú podmienky pri zotrvaní a zamestnávaní ukrajinských občanov a zodpovieme si otázky priamo z praxe.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 28. 4. 2022

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

AutoCAD pre začiatočníkov a mierne pokročilých

AutoCAD je tradičným pomocníkom projektantov a konštruktérov už 40 rokov – spoznajte výhody práce s týmto osvedčeným programom aj vy.

Či ste z odboru stavebníctva, strojárstva, elektro, nábytkárstva alebo mnohých ďalších, býva AutoCAD prvou voľbou pri spracovaní akejkoľvek výkresovej dokumentácie. Jeho neuveriteľná všestrannosť a flexibilita účinne pomáha zvládať rutinné činnosti ľahko a rýchlo. Na kurze sa zoznámite s ucelenou množinou najužitočnejších nástrojov pre základné ovládanie AutoCADu – od nastavenia prostredia a prvých čiar, cez popisy a kótovanie až po finálnu tlač výkresovej dokumentácie.

Miesto: Online

Termín: 25. 4. 2022 - 27. 4. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Aktuálne povinnosti v BOZP a PO na rok 2022

Bezpečnosť pri práci a ochrana pred požiarmi – ako si splniť povinnosti a neplatiť zbytočné pokuty.

Predpisy na úseku BOZP a PO vedia pekne zamotať hlavu všetkým, či už ide o štatutárov menších spoločností, riaditeľov, manažérov alebo technikov BOZP. Bezpečnosť na pracovisku sa navyše týka všetkých osôb, ktorí sa v danom priestore nachádzajú. Objasníme vám, čo všetko je potrebné zabezpečiť v roku 2022, aby ste nielen splnili formálne požiadavky na bezpečnosť, ale aby ste v prvom rade zabránili zbytočným zraneniam, či škodám na majetku.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 26. 4. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Forecasting v neistej dobe

Ako môžete zohľadniť nové a aktuálne riziká pri finančnom plánovaní.

Plánovanie a vytváranie obchodných stratégií nebolo dlho také ťažké a zaťažené neistotou ako v súčasnej dobe. Riziká sú všadeprítomné, ale napriek tomu je možné ich vyčísliť a zakomponovať do svojich strategických a finančných plánov. Ponúkame vám užitočné nástroje a odporúčané analytické postupy, ktoré sa práve teraz hodia na kvalitný forecasting.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 26. 4. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Kurzarbeit – možnosti novej štátnej podpory

Pravidlá a podmienky fungovania kurzarbeitu – podpory v čase skrátenej práce.

Od 1. marca 2022 je účinný aj na Slovensku tzv. trvalý kurzarbeit, ktorého zámerom je udržať pracovné miesta aj za cenu ich dotovania štátom. Nie všetky subjekty však na túto schému budú mať nárok. Na seminári sa dozviete, aké sú pravidlá novej štátnej podpory a predstavíme vám aj prvé poznatky z praxe.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 21. 4. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Efektívne využitie Excelu v účtovnej praxi

Účtovníci a Excel patrí neodmysliteľne k sebe. Zoznámte sa s užitočnými nástrojmi pre vašu každodennú prax.

Ako vybrať v Excele z ponúkaných funkcií a výpočtov tie najužitočnejšie pre vašu účtovnú a ekonomickú prax? Zoznámime vás s rôznymi typmi účtovných a ekonomických výpočtov, poradíme, ako spracovávať a vyhodnocovať veľké objemy dát, ako ich analyzovať a tvoriť sofistikované štruktúrované prehľady a modely, ktoré ocení vedenie vašej firmy.

Miesto: Online

Termín: Streda, 20. 4. 2022

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Profesionálny asistent/ka riaditeľa firmy

Aká silná má byť pravá ruka Vášho sekretariátu.

Asistentka (office manažér či sekretárka) je prevodovou pákou medzi riaditeľom na jednej strane, zamestnancami firmy na strane druhej a dodávateľmi či zákazníkmi na strane tretej. Poskytnite tejto svojej pravej ruke profi nástroje, ktoré jej dodajú istotu v bežných aj neštandardných situáciách. Váš asistent či asistentka na kurze získa návody, ako triediť a priorizovať množstvo úloh, komunikovať naprieč firmou aj s klientmi a nepodľahnúť stresu. A to všetko za podpory šikovných SW nástrojov.

Miesto: Online

Termín: 4. 4. 2022 - 14. 4. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako merať konverzie na webe a sociálnych sieťach

Len to, čo môžete merať, môžete aj riadiť. Preto investujte do znalostí, ako pochopiť (ne)úspešnosť vašich online kampaní.

Každý marketér a podnikateľ chce online kampaňami získať čo najviac konverzií (rozumej, čo najviac objednávok) za čo najmenej peňazí. Čo všetko ale medzi konverzie patrí a ako ich merať? Ponúkame vám súhrn znalostí pre plánovanie kampaní a získavanie užitočných informácií z analytických nástrojov. Zameriame sa predovšetkým na marketingové nástroje Googlu a Facebooku a ukážeme, ako sa pripraviť na svet bez cookies.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 14. 4. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako čeliť problematickým ustanoveniam infozákona

Výkladové problémy a praktické postupy vrátane aktuálnej judikatúry.

V oblasti slobodného prístupu k informáciám stále pretrvávajú výkladové problémy. Ide najmä o konflikt medzi právom na prístup k informáciám a právom na ochranu osobných údajov, o problematiku obchodného tajomstva, ale aj spôsobu sprístupňovania informácií a rozsahu informačnej povinnosti. Kedy a čo je teda nutné poskytovať, v akom rozsahu a kedy je možné prístup k informáciám spoplatniť?

Miesto: Online

Termín: Utorok, 12. 4. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako motivovať žiakov, aby mali dobré výsledky

Motivácia je základom pedagogiky. Ak ju učiteľ podceňuje, hrozí mu veľa trápenia so žiakmi a slabé výsledky.

Psychológia nás učí, že všetka aktivita človeka závisí na jeho motivácii. Motivácia žiakov preto musí byť súčasťou práce každého učiteľa, bez ohľadu na typ školy, vek žiakov, či vyučované predmety. Na našom kurze si osvojíte, čo sú kľúčové motivačné a demotivačné faktory a akými rôznymi spôsobmi môže učiteľ motivovať svojich žiakov, aby sa pre nich stalo učenie príťažlivou aktivitou.

Miesto: Online

Termín: 5. 4. 2022 - 6. 4. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako predísť syndrómu vyhorenia v zdravotníctve a sociálnych službách

Návody na prácu so stresom, ktorý je spojený s prácou v zdravotníctve a pomáhajúcich profesiách.

Profesia zdravotníka kladie obrovské nároky na odbornosť, ale aj na komunikačné zručnosti a sociálnu inteligenciu. Často ste v náročných situáciách, kedy čelíte protichodným prianiam pacientov aj silným emóciám vrátane bezmocnosti, frustrácie a hnevu. Nedostatočné spracovanie emočnej záťaže môže vyústiť do chronických ťažkostí alebo dokonca do obávaného syndrómu vyhorenia. Ukážeme, ako mu účinne predchádzať a predstavíme konkrétne techniky a metódy, ktoré môžete ihneď využiť.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 5. 4. 2022

Viac tu

Hore