Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online kurz

Prebehlo

Analýza dát v aplikáciách Excel, Access a Power BI

Použite pre analýzu svojich dát profesionálne nástroje Microsoftu.

Dáta, ktoré organizácie zbierajú a ukladajú, sú často veľmi dobre využiteľné pre inteligentné analýzy. Aby však mohli prinášať potrebné a užitočné informácie, je k tomu nutné poznať pokročilé nástroje Microsoft Excel, Microsoft Access a Microsoft Power BI. Na kurze sa nielen detailne zoznámite s ich možnosťami a rozdielmi, ale naučíte sa ich prakticky používať.

Miesto: Online

Termín: 24. 9. 2021 - 5. 11. 2021

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Excel pre začiatočníkov

Bez Excelu si možno len ťažko predstaviť akúkoľvek kancelársku prácu - preskočte metódu pokus-omyl a radšej si na Excel poriadne posvieťte.

Každý z nás si isto vybaví množstvo situácií, kedy bolo potrebné vytvoriť najrôznejšie evidencie, zoznamy, formuláre, grafy či analýzy. So znalosťou základných funkcionalít Excelu sa tieto úlohy dajú zvládnuť veľmi dobre a rýchlo. Na kurze sa zoznámite s ucelenou množinou najužitočnejších nástrojov pre základné ovládanie Excelu - tvorbou vlastných zoznamov, vzorcov, úhľadne naformátovanými tabuľkami a pútavými výstupmi vo forme grafov.

Miesto: Online

Termín: 3. 11. 2021 - 5. 11. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako správne nastaviť provízny systém pre obchodníkov

Provízia ako nástroj podpory motivácie a stability vášho obchodného tímu.

Odmeňovanie obchodníkov je vždy náročnou disciplínou. Provízny systém, ktorý bude motivovať k predaju a bude zároveň stabilizovať obchodný tím, je kritickou súčasťou riadenia obchodníkov. Rovnako ako nastavenie transparentných a objektívnych cieľov a ich vyhodnocovanie. Ukážeme vám, ako nastaviť systém odmeňovania tak, aby vaši obchodníci boli skutočne motivovaní a vykazovali žiadúce výsledky.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 4. 11. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako čeliť problematickým ustanoveniam infozákona

Výkladové problémy a praktické postupy vrátane zaujímavej a aktuálnej judikatúry.

V oblasti slobodného prístupu k informáciám pretrvávajú trecie plochy, ktoré dlhodobo spôsobujú výkladové problémy, či už ide o konflikty medzi právom na prístup k informáciám a právom na ochranu osobných údajov, o problematiku obchodného tajomstva alebo o spôsob sprístupňovania informácií a rozsah informačnej povinnosti. Kedy a čo je teda nutné poskytovať, v akom rozsahu a kedy je možné prístup k informáciám spoplatniť?

Miesto: Online

Termín: Streda, 3. 11. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako mať najlepší školský web

Step-by-step návod na tvorbu a riadenie školského webu vrátane demonštrácie najlepších webstránok v Česku.

Školy si nemôžu dovoliť marketingového externistu, ktorý by im zaisťoval propagáciu a PR na kľúč. Nezostáva nič iné, než na to ísť rozumne a svojpomocne. Hlavnú výzvu pritom predstavuje online komunikácia s verejnosťou, žiakmi a rodičmi. Poradíme vám, ako zmodernizovať školský web, ako tvoriť zaujímavý webový obsah a prečo je dobré využívať mikrostránky. Dozviete sa tiež, ako analyzovať návštevnosť školského webu a ako do prezentácie školy zmysluplne zapojiť pedagógov, žiakov a študentov.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 2. 11. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Aktuálne otázky spracúvania osobných údajov na školách

Aplikačné problémy a rozhodovacia činnosť dozorných orgánov pri spracúvaní osobných údajov podľa nariadenia GDPR v školstve.

Problematika spracúvania osobných údajov sa neustále vyvíja, k čomu prispieva aj rozhodovanie dozorných orgánov. Prevedieme vás aktuálnymi aplikačnými problémami pri spracúvaní OÚ na základných a stredných školách a predstavíme vám relevantné rozhodnutia dozorných orgánov. Poskytneme vám analýzu najčastejšie sa vyskytujúcich problémov a navrhneme vám ich praktické riešenia.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 28. 10. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Zamestnávanie cudzincov v praxi – zákony vs. realita

...alebo ako sa nestratiť v problematike zamestnávania cudzích štátnych občanov.

Chyby v oblasti zamestnávania cudzincov môžu viesť k pokutám za nelegálne zamestnávanie, ale aj k trestnoprávnym následkom. Ukážeme vám preto najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú zamestnávatelia v tejto oblasti a návody, ako sa im vyhnúť. Tiež porovnáme abstraktné znenie zákonov s ich aplikáciou v skutočnom svete a na praktických príkladoch vám predstavíme konkrétne riešenia problémov, s ktorými sa ako zamestnávatelia bežne stretávate.

Miesto: Online

Termín: Streda, 27. 10. 2021

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Office 365 v škole nielen na online vyučovaní

Zorientujte sa v aplikáciách Office 365 a vyberte pre vyučovanie aj administratívu školy tie najvhodnejšie.

V súvislosti s pandémiou sa výrazne zvýšili skúsenosti škôl s aplikáciou Microsoft Teams. Tá je však len jednou z aplikácií Office 365, ktoré využívajú školy bezplatne. Online kurz ponúka výklad práce s ďalšími aplikáciami Office 365 a príklady využitia Microsoft Teams mimo online schôdzky.

Miesto: Online

Termín: 17. 9. 2021 - 22. 10. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako zostaviť zdravý jedálniček v podmienkach školskej jedálne

Vyvážená strava znamená pripraviť deťom nielen zdravý a chutný obed, ale aj ostatné jedlá dňa, či už ide o desiatu alebo olovrant.

Ponúkať denne na desiatu a olovrant variácie na tému „chlieb s maslom“ je nielen fádne, ale aj málo výživné. Ukážeme vám, ako pripraviť pestrú a časovo nenáročnú desiatu či olovrant, ktoré zaujmú nielen deti, ale aj ostatných zamestnancov vašej školy.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 21. 10. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako na splnenie povinností pôvodcu odpadu v roku 2022

...alebo ako sa nestratiť v povinnostiach, ktoré vám ukladá aktuálne platný zákon o odpadoch.

Každý výrobný podnik musí plniť množstvo legislatívnych povinností v agende životného prostredia. V legislatíve, ktorá rieši odpady, sa tieto povinností často menia aj niekoľkokrát za rok. Načerpajte vedomosti o aktuálnych povinnostiach na rok 2022.

Miesto: Online

Termín: Streda, 20. 10. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako na zhodnocovanie a vyraďovanie majetku vo firme

...alebo ako správne zadefinovať majetok spoločnosti, ako ho dobre zhodnotiť a ako pri vyradení dodržať všetky zákonné povinnosti.

Životný cyklus hmotného i nehmotného majetku vo firme sprevádza celý rad účtovných operácií, podliehajúcich záväzným legislatívnym pravidlám. Ponúkneme zhrnutie všetkého podstatného z pohľadu účtovníctva a zdaňovania hmotného aj nehmotného majetku a sústredíme sa na typické chyby, ktorých dôsledkami môžu byť skreslenie hospodárskeho výsledku alebo nesprávne odvedená daň.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 14. 10. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako obmedziť potenciálne neobmedzenú zodpovednosť konateľov a členov predstavenstiev

Vaša zodpovednosť za ujmu, spôsobenú vašej spoločnosti, môže byť neobmedzená, to znamená, že môžete zodpovedať celým svojím majetkom. Čo s tým?

Ako konatelia, predsedovia a členovia predstavenstiev si často ani neuvedomujete obrovskú mieru zodpovednosti a rizika, ktoré máte pri výkone svojej funkcie. Pri porušení povinností, vyplývajúcich z obchodného a insolvenčného práva, môžu nasledovať nepríjemné dôsledky, vrátane straty slobody. Preto vám ponúkneme prehľad kľúčových povinností a zodpovedností štatutárneho orgánu a povieme si aj, ako je možné sa spod zodpovednosti oslobodiť liberáciou.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 12. 10. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako na revízie technických zariadení v organizácii

...aby všetky vaše zariadenia boli stále rovnako spoľahlivé, bezpečné a použiteľné.

Vyhradené technické zariadenia si vyžadujú neustálu pozornosť a údržbu, inak sa z nich namiesto významných pomocníkov stávajú zdroje ohrozenia zdravia či majetku. Všetkým zariadeniam, či už elektrickým, plynovým, tlakovým alebo zdvíhacím, je preto potrebné venovať rovnakú mieru pozornosti. Ukážeme vám, ako sa nestratiť vo vašich povinnostiach a ako úspešne zvládnuť všetky predpísané kontroly a skúšky.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 7. 10. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Lojalita zákazníkov ako svätý grál marketingu

Nejde len o to získať nových zákazníkov, ale predovšetkým si udržať tých už existujúcich.

Lojalita zákazníka a možnosti jej merania sú doslova svätým grálom marketingu. Na čo sa zamerať, keď nemáte k dispozícii prostriedky na nákladné prieskumy? Ako sa zorientovať v lavíne dát a ktoré riešenie je to správne práve pre vaše podnikanie? Ako nastaviť vernostný program, aby bol naozaj funkčný? Ponúkame vám praktické odporúčania skúsenej odborníčky.

Miesto: Online

Termín: Streda, 6. 10. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Efektívne využitie Excelu v účtovnej praxi

Účtovníci a Excel patrí neodmysliteľne k sebe. Zoznámte sa s užitočnými nástrojmi pre vašu každodennú prax.

Ako vybrať v Excele z ponúkaných funkcií a výpočtov tie najužitočnejšie pre vašu účtovnú a ekonomickú prax? Zoznámime vás s rôznymi typmi účtovných a ekonomických výpočtov, poradíme, ako spracovávať a vyhodnocovať veľké objemy dát, ako ich analyzovať a tvoriť sofistikované štruktúrované prehľady a modely, ktoré ocení vedenie vašej firmy.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 5. 10. 2021

Viac tu

Hore