Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Prebehlo

Cestovné náhrady pre rok 2023

Problémy a ich riešenie v súvislosti s vyúčtovaním tuzemských a zahraničných pracovných ciest zamestnancov.

Pracovné cesty zamestnancov sú náročné na správne posúdenie a vyúčtovanie všetkých dokladov, ktoré na pracovnej ceste vznikli. Viete, ako sa upraví stravné pri tuzemských pracovných cestách pre rok 2023 alebo ako sa mení vysielanie zamestnancov na pracovné cesty po novelizácii Zákonníka práce? Na webinári vám poradí skúsená odborníčka v tejto oblasti, ako na problémy v praxi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 26. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ohlasovacie povinnosti v odpadovom hospodárstve za rok 2022

Ako na ohlasovacie povinnosti a návrh novej evidenčnej vyhlášky.

Pôvodcovia a držitelia odpadov sú povinní zo zákona o odpadoch uzavrieť evidenciu o nakladaní s odpadmi a podať ohlásenie o jeho vzniku a nakladaní s nimi. Taktiež odpadová legislatíva prináša nové povinnosti pre rok 2023. Na webinári poradíme ako na evidenciu odpadov a podávanie ohlásení za rok 2022, a zhrnieme všetko zásadné, čo vás čaká v roku 2023.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 24. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Dopracovanie inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov

Ako správne vyhotoviť inventarizáciu v januári 2023 po novele zákona o účtovníctve v praxi.

Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov spôsobuje mnohým problémy a vynára sa rad otázok, ako ju správne dopracovať za skončený rok 2022. Preto sme pre vás pripravili seminár priamo s kontrolórom z praxe. Preberieme, čo by mala inventarizácia obsahovať po novele zákona o účtovníctve, ukážeme si najčastejšie chyby z praxe a poskytneme vzory, aby ste to zvládli bez problémov.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 24. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Controlling a využitie KPI v nákupe

Ako v nákupe nastaviť „Key Performance Indicators“ a ako merať prínos nákupu pre efektívnu výrobu.

Kľúčový význam priebežného hodnotenia efektivity nákupu – nielen úspor, ale aj produktivity a využívania zdrojov – stúpa v dobe turbulentných zmien a narušených odberateľsko-dodávateľských reťazcov. Podmienkou kvalitného controllingu sú vhodne nastavené indikátory „Key Performance Indicators“ (KPI), ktoré využijete pri riadení jednotlivých činností nákupného procesu.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 19. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Povinné zverejňovanie na webovom sídle školy

Čo potrebujete zverejniť na webovom sídle školy a najčastejšie nedostatky v praxi.

Zverejňovanie informácií na webovom sídle školy má svoje pravidlá, ktoré sú predmetom častých kontrol NKÚ SR. Viete, čo je potrebné zverejniť na webovom sídle okrem faktúr a objednávok? Na webinári si povieme, čo musí obsahovať webové sídlo školy, ako správne a zákonne zverejňovať povinné údaje a ktoré sú najčastejšie chyby v praxi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 19. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Strategický plán rozvoja školy – ako na to

Dobre premyslený strategický plán rozvoja je vašim kompasom v dobe plnej neistôt.

Riadenie školy je bohužiaľ značne zaťažené administratívou a operatívnymi činnosťami. Dobrý riaditeľ ale potrebuje aj dlhodobý strategický plán, kam a ako svoju školu rozvíjať. Na vašej ceste k úspechu nemusíte strácať čas odbočkami, ktoré nikam nevedú. Získajte odporúčania od skúseného riaditeľa – matadora, ktorý vám poradí, ako sa dostať k cieľu a pripraviť kvalitný strategický plán.  

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 19. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Pracovný čas v organizáciách verejného sektora

Ako na rozvrhnutie a evidenciu pracovného času, aby ste vyhoveli potrebám vašej organizácie a zároveň splnili legislatívne nároky.

Rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas, pružný pracovný čas, home office, práca nadčas, doba odpočinku, dovolenka, prekážky v práci, pracovný čas dohodárov – nič z toho nezbavuje zamestnávateľa povinnosti rozvrhovať a evidovať zamestnancom celú pracovnú dobu. Na webinári sa dozviete, na čo všetko si dať pozor pri úprave vzťahu so zamestnancom a poskytneme aj vzory zmlúv do vašej praxe.

Miesto: Online

Termín: Streda, 18. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Riešenie krízových situácií na sociálnych sieťach

Výbušné situácie na sieťach a ako si s nimi efektívne a bez následkov poradiť.

Sociálne siete sú dobrý sluha, ale zlý pán. Pri propagácii vašej firmy či organizácie sa bez nich dnes ťažko zaobídete, ale rovnako rýchlo sa šíria aj kritické komentáre a príspevky, ktoré môžu vašej povesti škodiť. Čo máte urobiť pre zachovanie pokoja a dobrého imidžu? Ako reagovať na nepríjemné otázky a požiadavky? Ako mať pod kontrolou, čo sa o vašej organizácii hovorí?

Miesto: Online

Termín: Utorok, 17. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Aktuálne povinnosti pre e-shop

Zákonné povinnosti pre prevádzkovateľov e-shopov s praktickými príkladmi.

Povinnosti prevádzkovateľov e-shopov sú pod vplyvom neustálych zmien a navyše obsahujú právne predpisy, v ktorých je náročné sa orientovať. Bez správneho nastavenia e-shopu vám však hrozia nielen sankcie, ale aj strata kredibility u zákazníkov. Na webinári sa dozviete aktuálne požiadavky s príkladmi z praxe a pridáme aj odporúčania ako si to správne nastaviť u vás.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 17. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Nefinančná motivácia pedagógov v praxi

Nepeňažná motivácia ako kľúč k lepším výkonom a vnútornej spokojnosti pedagógov.

Nie je tajomstvom, že financie v školstve sú obmedzené. Našťastie dnes už vieme, že motivácia finančnými odmenami má iba krátkodobý a málo efektívny vplyv na výkon pracovníkov. Na seminári sa zamyslíme, čo človeka všeobecne motivuje a odkiaľ učitelia čerpajú svoju vnútornú motiváciu. Ukážeme si, ako tieto vnútorné zdroje učiteľov z pozície vedenia posilňovať, ktoré odmeny „nič“ nestoja a aké benefity pripadajú do úvahy.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 12. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Účtovná závierka firmy za rok 2022

Pracovný manuál krokov od „A – Z“ pri zostavovaní a zverejňovaní účtovnej závierky.

Zostavenie účtovnej závierky znamená zvládnuť celý rad účtovných prípadov pre dosiahnutie verného obrazu, ktorý vám poslúži ako základ pre daňové povinnosti. Na webinári si osvojíte prípravu aj spracovanie účtovnej závierky s audítorom, aby ste sa uistili o správnosti a úplnosti všetkých vyžadovaných krokov. Ukážeme vám, ako si procesy naplánovať tak, aby ste splnili všetky vecné a formálne požiadavky

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 12. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Účtovná závierka v organizáciách verejného sektora

Prehľad povinností a procesov spojených so zostavením účtovnej závierky v organizáciách tohto typu.

Zostavenie účtovnej jednotky sa nezaobíde bez ovládania špecifík verejného sektora. Na to, aby sme mohli poskytnúť verný a pravdivý obraz účtovnej jednotky, je potrebné sa vyznať v meniacej sa legislatíve v tejto oblasti. Poskytneme vám ucelený prehľad aktuálnych predpisov na zostavenie vašej účtovnej závierky za rok 2022. Súčasne vám ponúkneme možné riešenia súvisiacich problémov a komplikácií.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 12. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Špecifiká účtovania majetku vo verejnom sektore

Problematika majetku v organizáciách verejného sektora z praktického hľadiska.

Majetok vo verenom sektore má z hľadiska účtovania svoje špecifiká, ktoré sú vymedzené radom predpisov. A práve tu často vznikajú zmätky, ako tieto predpisy  správne aplikovať v praxi. Na webinári vám poskytneme komplexné informácie ohľadne spôsobe nadobúdania, udržiavania, financovania i inventarizovania majetku. Zároveň si vysvetlíme prakticky, ako sa majetok dostáva do účtovnej závierky

Miesto: Online

Termín: Streda, 11. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Požiarna ochrana v roku 2023 – ako obstáť pri kontrole

Aktuálne požiadavky na zabezpečenie ochrany pred požiarmi a ako obstáť pri kontrole.

Zabezpečenie požiarnej ochrany v budovách a pracovných prevádzkach podľa aktuálnych legislatívnych požiadaviek je povinnosťou všetkých organizácií. Na webinári si povieme, čo potrebujete zabezpečiť, aby ste obstáli pri kontrole a nedostali zbytočné pokuty. Predstavíme si všetky potrebné náležitosti a upozorníme aj na najčastejšie chyby, ktorým by ste sa mali v praxi vyhnúť.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 10. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Zákonník práce účinný od 1. 1. 2023

Nové povinnosti zamestnávateľov po účinnosti novely Zákonníka práce.

Účinnosť niektorých zmien v Zákonníku práce síce platí už od 1.10.2022, ale ďalšie ustanovenia tejto veľkej novely vstupujú do účinnosti až od 1.1.2023. Zmena nastala pod vplyvom transpozície dvoch smerníc EU a prináša nové povinnosti zamestnávateľom. Viete, ako tieto zmeny ovplyvnia pracovný pomer,či pracovné podmienky zamestnancov? Na webinári vás oboznámime so všetkými zmenami, na ktoré je treba byť pripravený.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 5. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Správa registratúry pre rok 2023

Praktický návod na správu dokumentov vo vašej organizácii – efektívne a podľa najnovšej legislatívy

Spisová a archívna služba v organizáciách verejného sektora často stojí na okraji záujmu. Pritom je to náročná práca vyžadujúca monitoring aktuálnej legislatívy a pružné zavádzanie zmien do chodu organizácie. Pomôžeme vám zorientovať sa v zmenách, ktoré priniesla elektronizácia a predstavíme aj najčastejšie nedostatky v praxi, aby bola správa registratúry u vás efektívnejšia a celkovo jednoduchšia.

Miesto: Online

Termín: Streda, 4. 1. 2023

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Photoshop pre marketingových špecialistov

Zanechajte sledovanie tutoriálov a naučte sa vo Photoshope to, čo naozaj potrebujete.

V oblasti marketingu sú pre úspech rozhodujúce vizuály na profesionálnej grafickej úrovni. Photoshop je najčastejšie využívaným nástrojom, ktorý vám v tom pomôže, uľahčí prácu s grafikou a fotografiami a umožní pružne a rýchlo návrhy upravovať. V kurze sa naučíte všetko od výroby letákov, retuše fotiek, cez prácu s textom až po tvorbu fotomontáží. A to všetko budete vedieť pripraviť pre web, sociálne siete či tlač. Keď viete, ako na to, je to otázka niekoľkých minút.

Miesto: Online

Termín: 29. 11. 2022 - 3. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Odmeňovanie zamestnancov vo verejnom sektore – úskalia a možnosti

Ako správne zaradiť zamestnancov do platových tried a príklady z aplikačnej praxe.

Odmeňovanie zamestnancov vo verejnom sektore je zviazané množstvom pravidiel a nie je tak samozrejmé, ako v súkromnom sektore. Objasníme vám, ako správne zamestnancom určiť výšku platu, aké sú možnosti motivačných zložiek a aké odmeny za prácu je možné využiť spoločne s ďalšími platovými zložkami, napr. osobným príplatkom.

Miesto: Online

Termín: Streda, 14. 12. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako vytvoriť a viesť IT dokumentáciu v organizácii

Riadne vedená dokumentácia IT procesov, softvéru a hardvéru je prevenciou pred kyberútokmi a prvým predpokladom akejkoľvek liečby.

Množiace sa útoky na rôzne subjekty ukazujú, že nešťastie nechodí po horách, ale po IT systémoch. Riadna evidencia IT postupov, procesov, zmlúv a počítačových licencií je kľúčová pre prežitie organizácie v kritickej situácii. Tou môžu byť nielen hackerské útoky, ale aj náhly odchod IT manažéra, ktorý všetko know-how nosil, bohužiaľ, len vo svojej hlave, alebo aktuálna kontrola zaobchádzania s osobnými dátami podľa GDPR.

Miesto: Online

Termín: Streda, 14. 12. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Aktuálne problémy s inkluzívnym vzdelávaním v školách

Ako aplikovať požiadavky na inkluzívne vzdelávanie v praxi.

Inkluzívne vzdelávanie je v súčasnosti stanovené ako zákonná povinnosť a zároveň ako jeden z princípov výchovy a vzdelávania na školách. Ako ho však chápať? Aký je rozdiel medzi integráciou a inklúziou? Aký je zmysel inklúzie? Ako inklúziu realizovať v kontexte školy? Na webinári sa dozviete všetky odpovede na tieto otázky aj konkrétne prístupy v premene tradičnej školy na inkluzívnu.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 13. 12. 2022

Viac tu

Hore