Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Prebehlo

Ako si získať, udržať a viesť zamestnancov

Ako vytvoriť podnetné prostredie pre zamestnancov, kde sú spokojní oni aj vy.

Je čoraz náročnejšie pre zamestnávateľa nájsť tých správnych ľudí, získať si ich a udržať ich vo firme. Nároky sú stále vyššie a vytvoriť vhodné prostredie je preto veľmi dôležitou úlohou pre zamestnávateľa. Na webinári Vám ukážeme na čo sa zamerať, čo sú potreby zamestnancov a ako s nimi pracovať. Pretože to je kľúčom nielen k tomu, ako si stálych zamestnancov udržať, ale ako si nových získať.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 6. 9. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Nefinančná motivácia nie je prázdny pojem

Ako zaistiť spokojnosť zamestnancov alebo nefinančná motivácia v praxi.

Zaistiť spokojnosť zamestnancov v dobe, keď sa kráti rozpočet a je potrebné hľadať úspory, nie je práve jednoduché. Našťastie existuje celý rad možností, ako motivovať s využitím existujúcich zdrojov. Poradíme vám, ako zaistiť motivačné faktory a ako ich vhodne kombinovať, aby boli zamestnanci dlhodobo spokojní. Seminár kombinuje teoretické poznatky s praktickými príkladmi z praxe.

Miesto: Online

Termín: Streda, 31. 8. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako správne nastaviť provízny systém pre obchodníkov

Provízia ako nástroj podpory motivácie a stability vášho obchodného tímu.

Odmeňovanie obchodníkov je vždy náročnou disciplínou. Provízny systém, ktorý bude motivovať k predaju a bude zároveň stabilizovať obchodný tím, je kritickou súčasťou riadenia obchodníkov. Rovnako ako nastavenie transparentných a objektívnych cieľov a ich vyhodnocovanie. Ukážeme vám, ako nastaviť systém odmeňovania tak, aby vaši obchodníci boli skutočne motivovaní a vykazovali žiadúce výsledky.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 30. 8. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako zvládnuť na úrade agresívneho klienta

Vyzbrojte sa účinnými technikami, ako sa agresiou nenechať zahnať do kúta.

Doba poznamenaná neistotou prináša pocity ohrozenia. Agresia je potom jednou z typických foriem obrannej reakcie. Úradníci sú frustrovaní, ak neovládajú techniky, ako agresivitu znášať a ako jej čeliť. Zameriame sa preto na účinné techniky, ako pomôcť vašim úradníkom zvládnuť kontakt s agresorom, a pritom zvládnuť vlastné emócie. Vyskúšame si, ako regulovať vnútorné napätie a udržať komunikáciu bez útoku či sebaponíženia.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 25. 8. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Autovraky v obci – čo s nimi

Ako ich dostať z ulíc a verejných priestranstiev a ako s nimi následne naložiť – možnosti a povinnosti podľa aktuálnej legislatívy.

Odstraňovanie autovrakov nachádzajúcich sa v katastri obce patrí k činnostiam, ktoré rieši prakticky každá obec. Autovraky umiestnené v rozpore so zákonom môžu ohroziť alebo poškodiť životné prostredie, zaberajú zbytočne parkovacie miesta, komplikujú dopravu a narúšajú vzhľad obce. Seminár ponúka zhrnutie kľúčových legislatívnych požiadaviek a postupov na ich odstraňovanie.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 25. 8. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako na riadenie úloh a projektov s nástrojmi Office 365

Tak toto sa zíde každému – objavte nástroje Office 365 na sledovanie úloh a riadenie projektov.

Práca manažérov, ekonómov, ale aj asistentiek a podporného administratívneho personálu sa nezaobíde bez pravidelnej evidencie úloh a riadenia menších či väčších projektov. Málokto pritom tuší, že užitočné a efektívne nástroje má doslova pod nosom. Zoznámte sa s vybranými aplikáciami Office 365 a využite naplno ich potenciál v oblasti úloh, plánovania a riadenia projektov.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 25. 8. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako správne pripraviť rozpočet školy na rok 2023

Správna metodika pre prípravu rozpočtu s ohľadom na aktuálne požiadavky.

Ako riaditeľ/ka školy v spolupráci s ekonómom sa potrebujete orientovať v štruktúre financovania vašej školy, aby ste mohli dobre pripraviť rozpočet podľa všetkých aktuálnych požiadaviek. Pritom je to vždy náročný a komplikovaný proces. Na seminári Vás pomocou praktických príkladov prevedieme úskaliami tvorby rozpočtu školy, aby ste zvládli jeho prípravu s minimom starostí.

Miesto: Online

Termín: Streda, 24. 8. 2022

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Power BI - chytrá analýza dát

Toto je Business Intelligence - použite pre analýzu svojich dát inovatívny nástroj Microsoft Power BI.

Určite ste už počuli o využití Business Intelligence. Ako to funguje v praxi? Dáta, ktoré zbierajú a ukladajú organizácie sú veľmi dobre využiteľné pre podrobné číselné a grafické analýzy. A práve k tomu je ideálne poznať a vedieť využívať pokročilý nástroj Microsoft Power BI a jeho funkcie. Na kurze sa detailne oboznámite nielen s možnosťami aplikácie Microsoft Power BI, ale naučíte sa ich aj prakticky používať.

Miesto: Online

Termín: 22. 8. 2022 - 24. 8. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Havarijná pripravenosť výrobných firiem

Ako sa pripraviť na „nečakané a kritické“ situácie a úlohy s nimi spojené.

Požiar, výbuch, únik nebezpečných látok, prerušenie dodávky distribúcii energií, palív, či zdravotná epidémia. To je iba pár z niektorých kritických situácii, s ktorými sa môžete stretnúť a na ktoré potrebujete byť pripravení. Na webinári sa dozviete ako mať spracované havarijné plány a čo musíte zabezpečiť priamo na pracovisku, aby nedošlo k stratám na majetku, životnom prostredí, či ešte horšie pri živote ľudí.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 23. 8. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Whistleblowing – nová regulácia, ktorá sa týka všetkých

Výrazné zvýšenie pokút a rozšírenie vašich povinností prináša novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Prichádza rozsiahla novela zákona o whistleblowingu, ktorá adaptuje zákon požiadavkám Smernice EÚ. Pokuty pre nesplnenie zákonných povinností narastú až na 100 tisíc EUR. Rozširuje sa najmä rozsah zákonných povinností, nové kategórie oznamovateľov, od ktorých ste povinní prijať oznámenie o protiprávnych aktivitách, ale stanovujú sa aj nové podmienky a rozsah subjektov, ktorých sa zákonné povinnosti týkajú. Osvojte si všetky pravidlá, aby ste neporušili zákon a vyhli sa vysokým pokutám.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 18. 8. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Osobný spis zamestnanca

Aké informácie môže zamestnávateľ od zamestnanca požadovať a ako s nimi zaobchádzať z pohľadu zákona.

Osobný spis zamestnanca je základom personálnej dokumentácie, ktorý sa vedie počas celého životného cyklu každého zamestnanca. Pre správne vedenie osobného spisu je potrebné poznať mnoho pravidiel a povinností, ako nakladať s týmito citlivými údajmi. Na webinári si osvojíte zásadné požiadavky, aby ste postupovali účinne a zároveň v súlade s právnymi predpismi

Miesto: Online

Termín: Streda, 17. 8. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Osobná zložka zamestnanca vo verejnom sektore

Ako viesť správne osobnú zložku zamestnanca pre kvalitný výkon personálnej aj mzdovej agendy.

Správna organizácia osobných zložiek pomáha nielen pri plnení zákonných povinností zamestnávateľa, ale využijete ju aj pri riadení zamestnancov, ich odmeňovaní alebo ďalšom vzdelávaní. Obsah osobnej zložky je úplne zásadný, keď dôjde na akékoľvek pracovnoprávne spory alebo kontroly zo strany rôznych štátnych orgánov. Na webinári sa dozviete povinné aj odporúčané náležitosti osobnej zložky, aby ste ju viedli správne.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 16. 8. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Príprava žiadosti o eurofondy – prehľadne a ucelene

Ako napísať kvalitný projekt na čerpanie eurofondov v novom Programovom období (2021-2027).

Slovensko má k dispozícii dostatočný objem európskych štrukturálnych a investičných fondov, avšak má problém s ich čerpaním. Flexibilnejšia administratíva a kvalitnejšie projekty by pomohli tento projekt riešiť. Príprava kvalitných projektov je vo vašich rukách. Na webinári vás oboznámime so základnými postupmi pri príprave projektu, žiadosti o eurofondy, dotácie, či granty.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 11. 8. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Digitalizácia účtovníctva v teórii a v praxi

Ako presunúť účtovníctvo do digitálnej podoby a príklady digitalizácie v praxi.

Novela zákona o účtovníctve prináša nové prvky pre spracovanie dokladov do účtovníctva s podporou digitalizácie a automatizácie účtovných procesov. Stanovuje základné princípy pre zavedenie online účtovnej kancelárie, ale tiež požiadavky pre transformáciu účtovných záznamov z listinnej podoby do elektronickej podoby, vrátane archívu. Na webinári vám poradíme ako celý proces digitalizácie zvládnuť

Miesto: Online

Termín: Streda, 10. 8. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Objavte čaro kontingenčných tabuliek a grafov

Naučte sa triediť a analyzovať informácie uložené v tabuľkách Excelu efektívne.

Kontingenčné tabuľky a grafy predstavujú jeden z najmocnejších nástrojov na účinnú analýzu a triedenie veľkého množstva dát. Stačí mať k dispozícii jednu alebo viac databázových tabuliek, nastaviť niekoľko parametrov a žasnúť nad výsledkami, ktoré by ste inak získali oveľa zložitejšou cestou. Prehľadne vás zoznámime s možnosťami týchto excelových funkcií.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 9. 8. 2022

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Tvorba emailových newsletterov od A do Z

Ako na emailové kampane, aby sa zákazníci neodhlasovali, ale klikali, a navyše kupovali.  

E-mailing je stále veľmi účinným nástrojom online marketingu, ktorý vám môže pravidelne prinášať žiaduce konverzie v podobe objednávok, kliknutí na web či odporúčaní. Na kurze zistíte, ako s e-mailingom správne začať alebo ako ho posunúť o level vyššie. A tiež to, kde je nutné rešpektovať legislatívne medze, ktoré sa stále sprísňujú na európskej aj slovenskej úrovni. Zhrnieme si najčerstvejšie tipy pre správu databázy kontaktov a zdôrazníme, čo konkrétne nesmie v newsletteri chýbať a na čo naopa

Miesto: Online

Termín: 3. 8. 2022 - 5. 8. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako získať sledovateľov na Instagrame a premeniť ich na zákazníkov

Účinné stratégie na využitie Instagramu pre zvýšenie predaja a budovanie značky.

Dominantným hráčom sociálnych sietí je stále Facebook, cieľovú skupinu do 30 rokov však už dnes musíte hľadať inde – na Instagrame. A recept na úspech je tú úplne iný ako na Facebooku. Chcete, aby váš obsah na Instagrame užívateľov zaujal na prvý pohľad a mal okrem zvýšenia počtu followerov aj ďalšie merateľné výsledky? Ponúkame užitočné nástroje a odporúčania od dvojice marketérov – skúseného stratéga a kreatívnej instagramovej špecialistky.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 4. 8. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

GDPR v každodennej praxi personalistu

Aplikácia GDPR v pracovnoprávnych vzťahoch s praktickými príkladmi.

K práci každého personalistu patrí práca s osobnými údajmi zamestnancov a zodpovednosť za ich zákonné spracúvanie. Sú to citlivé témy, ktoré vyžadujú komplexnú znalosť viacerých predpisov pre správny postup. Na webinári vám priblížime celý proces spracúvania osobných údajov zamestnancov, počnúc náborovým procesom až po ukončenie pracovného pomeru, vrátane monitoringu zamestnancov na pracovisku.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 4. 8. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Efektívne využitie Excelu pre obchodníkov

Excel je pravou rukou dobrého obchodníka. Zoznámte sa s užitočnými nástrojmi a vychytávkami pre vašu prax.

Ako v Exceli vybrať to najužitočnejšie pre vašu obchodnú prax? Zoznámime vás s funkciami a výpočtami, ktoré výrazne zefektívnia tvorbu ponúk a sledovanie marží. Na praktických príkladoch sa naučíte a následne aj dôkladne precvičíte nástroje na výpočty, efektívnu analýzu dát, tvorbu zložitejších prehľadov a modelov, ktoré oceníte vy aj vaši nadriadení.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 2. 8. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Nakladanie s majetkom obce a zákonné limity

Ako nakladať s majetkom obce zákonným, transparentným a zároveň efektívnym spôsobom

Manažovanie obecného majetku je neraz veľkou výzvou. Spája v sebe potrebu transparentnosti, hospodárnosti, ale aj efektívnosti. Na skĺbenie týchto požiadaviek je potrebné vyznať sa v zákonnej regulácii, aby finálny postup bol nielen zákonný, ale aj viedol k riešeniu celej rady problémov, ktoré riešite v praxi. Ukážeme vám, ako na to.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 26. 7. 2022

Viac tu

Hore