Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Prebehlo

Pracovné úrazy a choroby z povolania z pohľadu inšpekcie práce

Prehľad o povinnostiach a možnostiach zamestnávateľa pri riešení pracovných úrazov a chorôb z povolania.

Na Slovensku vznikne ročne takmer 8000 registrovaných pracovných úrazov. Akékoľvek opomenutie, či pochybenie na strane zamestnávateľa môže mať vážne dopady. Seminár poskytne ucelený prehľad nielen o povinnostiach a postupoch pri vzniku pracovného úrazu, ale aj o možnostiach v oblasti prevencie pracovnej úrazovosti a vzniku chorôb z povolania.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 6. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako učiť matematiku na základnej škole pútavo

Gram praxe je viac ako tona teórie. Alebo 30 naj tipov na oživenie hodín matematiky.

Aj tým najskúsenejším pedagógom sa môže stať, že sa do ich hodín začne vkrádať nuda. Niekomu zaspávajú deti na hodinách geometrie, iný učiteľ márne vysvetľuje zlomky. Poďme to spoločne zmeniť. Uvidíte, že učiť matematiku pútavo nemusí byť vôbec náročné.

Miesto: Online

Termín: Streda, 5. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Kontrolná a hospitačná činnosť v škole

Ako pripraviť a efektívne viesť kontrolnú a hospitačnú činnosť v praxi.

Kontrolná a hospitačná činnosť je nielen povinnosťou riaditeľa školy vyplývajúca z legislatívy, ale aj dôležitým nástrojom riadenia. Ak nie je robená správne, citlivo a konštruktívne, môže sa zmeniť na neželanú aktivitu. Na webinári si povieme ako si správne nastaviť kontrolnú a hospitačnú činnosť, aby ste zlepšili atmosféru v škole, či vzťahy na pracovisku.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 4. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v podvojnom účtovníctve

Všetko dôležité o štruktúre, klasifikácii, ocenení, odpisovaní a účtovaní dlhodobého majetku v podvojnom účtovníctve.

Dlhodobý majetok má najväčšiu početnosť foriem a jeho evidencia patrí medzi zásadné oblasti. Poznáte osobitosti dlhodobého nehmotného majetku, ako účtujeme náklady na vývoj alebo aký goodwill môže byť v účtovníctve podnikateľa? Aplikujete správne reálnu hodnotu a iné spôsoby oceňovania v súlade so zákonom o účtovníctve? Prejdeme si všetky podstatné ustanovenia zákona a postupov účtovania súvisiace s oblasťou dlhodobého majetku a na praktických príkladoch si ukážeme čomu sa vyhnúť.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 29. 9. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Hygienické opatrenia v ZŠ a MŠ

Aktuálne hygienické opatrenia na školách, ako ich správne nastaviť a dodržiavať.

Ochrana zdravia v školách sa za posledné dva roky sústredila predovšetkým na protipandemické opatrenia súvisiace s COVID-19. Naznačíme, aké budú opatrenia v nasledujúcich mesiacoch, ale zároveň poukážeme na komplexnosť ochrany zdravia detí v školách a postupne si vysvetlíme všetky oblasti, ktorých sa to týka. Pridáme praktické skúsenosti z praxe, aby ste vedeli ako postupovať v jednotlivých prípadoch.

Miesto: Online

Termín: Streda, 28. 9. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Efektívne využitie Excelu v účtovnej praxi

Účtovníci a Excel patrí neodmysliteľne k sebe. Zoznámte sa s užitočnými nástrojmi pre vašu každodennú prax.

Ako vybrať v Excele z ponúkaných funkcií a výpočtov tie najužitočnejšie pre vašu účtovnú a ekonomickú prax? Zoznámime vás s rôznymi typmi účtovných a ekonomických výpočtov, poradíme, ako spracovávať a vyhodnocovať veľké objemy dát, ako ich analyzovať a tvoriť sofistikované štruktúrované prehľady a modely, ktoré ocení vedenie vašej organizácie.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 27. 9. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Archivácia podnikovej dokumentácie vo väzbe na GDPR

Životný cyklus dokumentácie vo firmách vo svetle nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR.

V každej spoločnosti prebieha tok informácií a spracúvanie rôznych typov dokumentov, či už ide o zmluvy, faktúry, osobné spisy zamestnancov a pod. V rámci nich dochádza k spracúvaniu osobných údajov a je veľmi dôležité sa vyznať v požiadavkách na uchovávanie, ako aj bezpečnosť archivácie vo vašej spoločnosti. Objasníme vám, ako postupovať, aby ste zaistili ochranu svojej činnosti a zároveň boli v súlade s legislatívou.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 27. 9. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Kyberšikana v internetovom svete žiakov a študentov

Nevhodné správanie na internete ohrozuje najmä deti –  chráňte ich pred tým, aby sa stali obeťami šikanovania.

O kyberšikane má mnoho ľudí chybnú predstavu. Bežným javom sa stáva zdieľanie „zábavných“ videí so zraňujúcim obsahom, ale aj ďalšie formy šikany, ktoré si deti často ani neuvedomujú. Základom je preto vedieť, čo kyberšikana je, ako jej možno predchádzať, ale aj to, ako riešiť problémové situácie. Na našom seminári vám ukážeme, ako na to.

Miesto: Online

Termín: 21. 9. 2022 - 22. 9. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Povinnosti obce pri nakladaní s odpadmi a príklady z praxe

Nová odpadová legislatíva a praktické skúsenosti obcí so znižovaním produkcie odpadov.

Zákon o odpadoch stále prináša zmeny a ukladá nové povinnosti pre obce. Je preto náročné sa v tom množstve informácií vyznať a vedieť ako v jednotlivých prípadoch postupovať. Na webinári vám prinesieme ucelené informácie, čo všetko potrebujete vedieť, aby ste postupovali v súlade so zákonom.

Miesto: Online

Termín: Streda, 21. 9. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Nakladanie s odpadmi v školskej jedálni v praxi

Ako správne triediť a nakladať s odpadmi v každodennej prevádzke školskej jedálne v súlade s platnou legislatívou.

Zákon o odpadoch sa neustále mení a zavádza nové úpravy, v ktorých sa je ťažké vyznať. Ešte ťažšie je odsledovať svoje povinnosti v tejto oblasti. Na seminári Vám zhrnieme aktuálne požiadavky, ktoré zákon o odpadoch ukladá a povieme si aj príklady, ako nakladať s potravinami tak, aby sme odpad zbytočne nevytvárali. Získajte prehľad pre svoju prax.

Miesto: Online

Termín: Streda, 21. 9. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako na revízie technických zariadení v organizácii

...aby všetky vaše zariadenia boli stále rovnako spoľahlivé, bezpečné a použiteľné.

Vyhradené technické zariadenia si vyžadujú neustálu pozornosť a údržbu. Inak sa z nich namiesto významných pomocníkov stávajú zdroje ohrozujúce zdravie či majetok. Všetkým zariadeniam, či už elektrickým, plynovým, tlakovým alebo zdvíhacím, je preto potrebné venovať zvýšenú mieru pozornosti. Ukážeme vám, ako sa zorientovať v spleti povinností a ako úspešne zvládnuť všetky predpísané kontroly a skúšky.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 20. 9. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Excelové vzorce pre začiatočníkov a mierne pokročilých

Preskočte metódu pokus-omyl a ovládnite pravidlá práce so vzorcami Excelu.

Práca v kancelárii generuje množstvo situácií, kedy je potrebné vytvárať najrôznejšie výpočty, porovnania či overenia informácií. So znalosťou základných funkcionalít vzorcov Excelu sa tieto úlohy dajú zvládnuť rýchlo a efektívne. Na seminári vás zoznámime s ucelenou množinou tipov a trikov na prácu s najužitočnejšími vzorcami v Exceli.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 20. 9. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako viesť triednické hodiny na základnej škole

22 osvedčených tipov pre prácu s triednym kolektívom (nielen) na triednických hodinách.

Triednické hodiny nemusia slúžiť len na obaľovanie zošitov a kompletovanie ospravedlnení. Už jedna hodina týždenne môže pomôcť k lepšiemu (seba)poznaniu žiakov, posunu v ich komunikácii, prehĺbeniu vzťahov a prevencii rizikového správania. To sa dá dosiahnuť hrami, ku ktorým vám postačia bežne dostupné predmety z triedy.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 20. 9. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Čiarové kódy, QR kódy a ďalšie značenie skladových položiek

Profesionálne zvládnuté značenie materiálových tokov pri skladovaní šetrí čas aj peniaze - stačí vedieť ako na to.

Základom úspechu prevádzkovania skladu alebo e-shopu je „chytrá“ evidencia položiek a ich pohybu, ktorá šetrí čas a peniaze vám aj vašim zákazníkom. Používate čiarové alebo QR kódy? Uvažujete nad kódovaním do RFID čipu? Ponúkame vám prehľad aktuálnych metód evidencie skladových položiek s ohľadom na vaše špecifické potreby. Oceníte odporúčania a osvedčené tipy z praxe.

Miesto: Online

Termín: Streda, 14. 9. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Švarcsystém a ďalšie formy nelegálneho zamestnávania

Riziká a možnosti riešenia spolupráce s osobami bez pracovnej zmluvy či dohody.

Slovenský právny poriadok pozná viacero foriem spolupráce medzi podnikateľom a spolupracovníkom bez pracovnej zmluvy či dohody – od príbuzenskej výpomoci až po licenčné zmluvy. Na seminári vám predstavíme situácie, kedy sa takéto formy dajú prakticky využiť a kedy sa už jedná o nelegálnu prácu. Vyhnete sa tak pokutám, či zápisu do čiernej listiny zamestnávateľov, čo znevýhodňuje firmy v rôznych smeroch.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 8. 9. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Google Analytics 4 – webová analytika po novom

Pripravte sa na revolúciu vo webovej analytike, ktorú prináša Google Analytics 4.

Koniec súčasnej verzie Google Analytics sa blíži. Už od 1. júla 2023 budú dáta o návštevách prúdiť iba do novej verzie s názvom Google Analytics 4, ktorá je výrazne odlišná. Ukážeme, ako využiť potenciál GA4 a prepojiť ho s ďalšími webovými analytickými nástrojmi pre lepšie pochopenie potrieb zákazníkov. Poskytneme dostatočný priestor na diskusiu a vaše otázky, všetko doplníme aj mnohými návodnými príkladmi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 8. 9. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako nastaviť kvalitatívne kritériá vo verejnej zákazke

Len správne nastavenie kvalitatívnych kritérií vám umožní získať dobrú kvalitu. A to bez pokuty za vyššiu cenu.

Kvalitatívne kritéria sú jedným z najefektívnejších nástrojov na nákup tovarov, služieb a stavebných prác vo verejnom sektore. Verejní obstarávatelia však vo viac ako 90% využívajú kritérium najnižšej ceny, čo je dané ich obavou z možnej pokuty, korekcie, či posúdenia chybne nastavených kritérií kontrolnými orgánmi. Kľúčom k vyššej kvalite sú teda správne nastavené kvalitatívne kritériá. Na webinári Vám povieme ako na to.

Miesto: Online

Termín: Streda, 7. 9. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako na zostavenie rozpočtu mesta a obce na rok 2023

Na čo nezabudnúť pri zostavení rozpočtu mesta a obce na nasledujúci rok.

Jeseň je obdobím plánovania a rozpočtovania. Predtým, ako sfinalizujete svoj rozpočet na rok 2023, Vám ponúkame možnosť zoznámiť sa nielen s aktuálnou štruktúrou a spôsobom zostavovania rozpočtu, ale tiež s rizikami, spojenými s týmto procesom. Nerešpektovaním zásad rozpočtovania je totiž možné dopustiť sa správneho deliktu s vysokou sankciou, nehovoriac o finančných problémoch, do ktorých sa obec môže dostať. Preto nič neriskujte a načerpajte skúsenosti od fundovanej lektorky.

Miesto: Online

Termín: Streda, 7. 9. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Správa registratúry v školách – archivovanie záznamov

Ako si urobiť poriadok v dokumentoch a splniť všetky zákonné povinnosti.

Práca s dokumentmi je najmenej obľúbenou, ale nevyhnutnou súčasťou každodenného života školy. Pritom musí vo všetkých fázach prebiehať v súlade s archívnou legislatívou aj s nariadením GDPR. Ukážeme vám, ako obeh dokumentov prispôsobiť prevádzkovým podmienkam školy tak, aby bol efektívny a zaberal čo najmenej času.

Miesto: Online

Termín: Streda, 7. 9. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako riadiť IT projekt - pravidlá a špecifiká

Bežné projektové znalosti pre riadenie IT projektov nestačia. Osvojte si pravidlá a špecifiká pre tento typ projektov.

Týka sa to každej organizácie - všetci riešime celú radu IT projektov v oblasti HW a SW riešení alebo cloudových služieb. Na nesprávne riadených IT projektoch však možno utratiť zbytočné množstvo peňazí (zvyčajne úplne mimo rozpočet) a stráviť podstatne viac času, než je nutné. A výsledok často nezodpovedá očakávaniam, cene ani prácnosti. Existujú však metodiky a prístupy, ktoré boli vyvinuté práve pre riadenie IT projektov a môžu účinne pomôcť.

Miesto: Online

Termín: Streda, 7. 9. 2022

Viac tu

Hore