Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Prebehlo

Transferové ceny v roku 2022

Ako správne nastaviť transferové ceny a pripraviť sa na ich kontrolu finančnou správou.

Nie sú to len nadnárodné spoločnosti so svojimi slovenskými pobočkami, ktoré sú v hľadáčiku finančnej správy. Sú to aj čisto domáce firmy so svojimi dcérskymi spoločnosťami, prevádzkami či odštepnými závodmi. Tých všetkých sa týka agenda prevodných cien. Ukážeme vám, ako transferové ceny správne nastaviť a ako k nim spracovať dokumentáciu vrátane zahrnutia aktuálnych legislatívnych požiadaviek.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 21. 6. 2022

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Office 365 v škole nielen na online vyučovaní

Zorientujte sa v aplikáciách Office 365 a vyberte pre vyučovanie aj administratívu školy tie najvhodnejšie.

V súvislosti s pandémiou sa výrazne zvýšili skúsenosti škôl s aplikáciou Microsoft Teams. Tá je však len jednou z aplikácií Office 365, ktoré využívajú školy bezplatne. Online kurz ponúka výklad práce s ďalšími aplikáciami Office 365 a príklady využitia Microsoft Teams mimo online schôdzky.

Miesto: Online

Termín: 6. 6. 2022 - 20. 6. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Účtovná terminológia v nemčine

Znalosť nemčiny môže byť rozhodujúci faktor pre vzostup vašej kariéry – zdokonaľte si svoju účtovnú nemčinu.

Na slovenskom trhu je tradične významný podiel nemeckých firiem aj obchodných partnerov z nemecky hovoriacich krajín. Preto tiež platí, že znalosť nemeckého jazyka zostáva v našom regióne buď veľkou výhodou, alebo kľúčovou kompetenciou pre určité pracovné pozície. Na kurze si zdokonalíte znalosť odbornej nemčiny z účtovnej brandže a to Vám prinesie jednoznačne lepšie pracovné aj finančné možnosti a silnú konkurenčnú výhodu.

Miesto: Online

Termín: Pondelok, 20. 6. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Kybernetické hrozby 2022 – ako sa aktívne brániť

IT bezpečnosť nie je o systémoch, ale o správnom nastavení procesov a riadne vedenej dokumentácii.

Množiace sa kybernetické útoky na verejné inštitúcie aj súkromné firmy poukazujú na nedostatočnú ochranu proti kybernetickým hrozbám. Zavírené siete, blokované počítače, žiadosti o výkupné sú výsledkom podcenenia rizík a nízkej úrovne zabezpečenia. Presvedčíme vás, že môžete významne zapracovať na IT bezpečnosti vašej organizácie bez veľkých nákladov a investícií.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 16. 6. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Kamerové systémy a monitoring pod tlakom GDPR

Povinnosti zamestnávateľov a prevádzkovateľov kamerových systémov vs. práva tých, ktorí sú monitorovaní.

Využívanie kamerových systémov je žiaduce najmä z bezpečnostných dôvodov, ale vždy je potrebné rešpektovať platné právne predpisy vrátane GDPR. Obzvlášť citlivý a rizikový je monitoring zamestnancov, a to nielen kamerovými systémami, ale aj ďalšími technickými spôsobmi. Na seminári si zhrnieme všetko podstatné pre legislatívne oprávnený, a pritom efektívny monitoring zamestnancov, ale aj návštevníkov budov.

Miesto: Online

Termín: Streda, 15. 6. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Vedľajšia hospodárska činnosť v územnej samospráve a príspevkových organizáciách

Agenda vykazovania VHČ – požiadavky a pravidlá pre rok 2022.

V územnej samospráve, príspevkovej či neziskovej organizácii môžete na financovanie niektorých aktivít využiť finančné prostriedky z vlastného podnikania, avšak iba za presne stanovených legislatívnych podmienok. Ponúkame vám zhrnutie kľúčových požiadaviek a odporúčaných postupov pre realizáciu vedľajšej hospodárskej činnosti v rámci vášho úradu alebo príspevkovej organizácie.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 14. 6. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako mať najlepší školský web

Step-by-step návod na tvorbu a riadenie školského webu vrátane demonštrácie najlepších webstránok v Česku.

Školy si nemôžu dovoliť marketingového externistu, ktorý by im zaisťoval propagáciu a PR na kľúč. Nezostáva nič iné, než na to ísť rozumne a svojpomocne. Hlavnú výzvu pritom predstavuje online komunikácia s verejnosťou, žiakmi a rodičmi. Poradíme vám, ako zmodernizovať školský web, ako tvoriť zaujímavý webový obsah a prečo je dobré využívať mikrostránky. Dozviete sa tiež, ako analyzovať návštevnosť školského webu a ako do prezentácie školy zmysluplne zapojiť pedagógov, žiakov a študentov.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 14. 6. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako oceniť podnik

Nástroje na ocenenie podniku sa vám budú hodiť či už v prípade predaja podniku alebo v prípade akvizície inej firmy.

Budete predávať firmu, alebo sa naopak chystáte na kúpu? Potom si potrebujete stanoviť hodnotu podniku. Predstavíme vám dôležité nástroje využívané na oceňovanie podniku, ukážeme si aj príklady dobrej praxe a upozorníme vás na "detaily, v ktorých sa skrýva diabol". Pretože aj tu platí, že o peniaze ide až v prvom rade.

Miesto: Online

Termín: 2. 6. 2022 - 10. 6. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako vytvoriť propagačné video pomocou telefónu

Aj amatérske video môže pôsobiť profesionálne, stačí poznať pár kameramanských a režisérskych trikov.

Nemusí byť vždy cieľom vytvoriť umelecké dielo, ale každý, kto pracuje v obchode, marketingu alebo PR, ocení znalosť pravidiel a tipov na tvorbu zrozumiteľného propagačného videa. Takého, ktoré zaujme a dá sa jednoducho vytvoriť pomocou chytrého telefónu. Aj malé rozdiely vo výbere záberu, kompozície a osvetlenia hrajú často zásadnú úlohu. Ponúkame vám odporúčania skúseného profíka, ktoré ľahko aplikujete v praxi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 9. 6. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

LinkedIn pre personalistov - ako z neho vyťažiť maximum

Ako hľadať zamestnancov a ako prezentovať vašu organizáciu na najväčšej profesijnej sieti profesionálne.

Sociálna sieť LinkedIn je kľúčovým nástrojom pre vyhľadávanie kandidátov na kvalifikované pozície a pre komunikáciu s nimi. Naučte sa z LinkedIn vyťažiť maximum tým, že sa v ňom budete pohybovať správne, bezpečne a efektívne. Využite LinkedIn pre efektívny recruitment a budovanie image vašej firmy či organizácie ako atraktívneho zamestnávateľa.

Miesto: Online

Termín: Streda, 8. 6. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Požiarna ochrana v roku 2022 – ako obstáť pri kontrole

Ako obstáť pri kontrole Štátneho požiarneho dozoru a vyhnúť sa pokutám z neplnenia povinností.

Štátny požiarny dozor vzbudzuje značné obavy, ak sa objaví na vašom pracovisku. Preto je dôležité poznať právomoci a povinnosti jednotlivých zúčastnených strán. Na seminári Vám ukážeme, čo všetko je potrebné zabezpečiť na pracovisku – v objekte, aby ste obstáli pri kontrole a obišli bez sankcií. Predstavíme si aj najčastejšie zlyhania, ku ktorým dochádza v praxi, aby ste im mohli predísť

Miesto: Online

Termín: Utorok, 7. 6. 2022

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Podnikové financie pre neekonomických manažérov

Síce ste nevyštudovali ekonomickú školu, ale potrebujete rozumieť tomu, o čom hovorí váš finančný riaditeľ.

Ste šéfom firmy alebo manažérom nefinančného úseku a cítite deficit vedomostí v podnikových financiách? Áno, neštudovali ste predsa ekonómiu. A preto si nie ste istí pri jednotlivých ekonomických a finančných pojmoch. Nevadí! Práve na tomto kurze si vytvoríte ucelený prehľad o troch pilieroch podnikovej ekonomiky – výkaze ziskov a strát, súvahe a výkaze o finančných tokoch. Pochopíte nielen súvislosti medzi nimi, ale aj to, čo všetko z nich možno zistiť o finančnom zdraví firmy.

Miesto: Online

Termín: 22. 4. 2022 - 3. 6. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako vytvoriť a viesť IT dokumentáciu v organizácii

Riadne vedená dokumentácia IT procesov, softvéru a hardvéru je prevenciou pred kyberútokmi a prvým predpokladom akejkoľvek liečby.

Množiace sa útoky na rôzne subjekty ukazujú, že nešťastie nechodí po horách, ale po IT systémoch. Riadna evidencia IT postupov, procesov, zmlúv a počítačových licencií je kľúčová pre prežitie organizácie v kritickej situácii. Tou môžu byť nielen hackerské útoky, ale aj náhly odchod IT manažéra, ktorý všetko know-how nosil, bohužiaľ, len vo svojej hlave, alebo aktuálna kontrola zaobchádzania s osobnými dátami podľa GDPR.

Miesto: Online

Termín: Streda, 1. 6. 2022

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Špecialista logistiky

Perfektne zvládnuté riadenie materiálových a informačných tokov ako významná konkurenčná výhoda pre vašu spoločnosť.

V globálnej ekonomike hrá logistika zásadnú úlohu. Jej nastavenie vo firme určuje z veľkej časti jej konkurencieschopnosť. Preprava, skladovanie, manipulácia a ďalšie logistické procesy musia nielen perfektne fungovať, ale musia tiež byť čo najefektívnejšie. Aj vy môžete minimalizovať činnosti neprinášajúce hodnotu, aj u vás je možné procesy zjednodušiť a tým nájsť nečakané úspory. Ako na to, zistíte na tomto kurze.

Miesto: Online

Termín: 25. 5. 2022 - 27. 5. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Kalkulácia výrobných nákladov vedomostne

Ako zisťovať, spracovávať a využívať informácie o nákladoch produktov a zákaziek.

Rozhodne nie každá kalkulácia, zostavená s najlepšími úmyslami finančným manažérom – ekonómom, je užitočná. Výrobní riaditelia majú totiž svoje nákladové čísla a ešte iné čísla má riaditeľ obchodu, ktorý potrebuje stanoviť konečnú predajnú cenu. Ktoré čísla sú tie správne, kto ich má vo firme mať a kto to má vedieť spočítať? Ako teda správne vypočítať výrobné náklady? Ponúkame odporúčania správneho postupu.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 26. 5. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Zmeny v zákone o odpadoch – povinnosti pre rok 2022

Nová legislatíva a aktuálny prehľad povinností, ktoré sú kladené na organizácie v oblasti hospodárenia s odpadmi a obalmi.

Zákonné povinnosti v oblasti odpadov sa rýchlo menia a aktuálna legislatíva pre rok 2022 túto oblasť len rozšírila. Na seminári Vám predstavíme všetky dôležité zmeny, ktoré v odpadovom hospodárstve nastali. Získate prehľad povinností, ktoré musíte splniť a praktické odporúčania, aby ste sa vyhli vysokým finančným pokutám v prípade kontroly.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 24. 5. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako pracovať so žiakmi s dyslexiou – praktické tipy

Zásady kvalitnej reedukácie a konkrétne možnosti práce so žiakmi s dyslexiou.

Hoci presný počet nie je známy, odhaduje sa, že asi 10 % slovenských detí trpí nejakým typom špecifickej poruchy učenia (ŠPU). Dyslexia je pritom najčastejšia z nich. Práca s dyslektickými žiakmi vyžaduje odlišný prístup pedagóga aj špecifické pomôcky. Poradíme vám, ako s nimi systematicky pracovať a ako im poskytnúť pedagogickú aj psychosociálnu podporu.

Miesto: Online

Termín: Pondelok, 23. 5. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako hodnotiť žiakov, aby sa viac naučili

Nemárnite svoje úsilie nesprávnymi spôsobmi hodnotenia – ukážeme vám postupy ako zlepšiť výsledky vašich žiakov.

Hodnotenie je súčasť pedagogickej práce, ktorá sa týka každého učiteľa. Má obrovský vplyv na atmosféru v triede, motiváciu žiakov a na ich výchovno-vzdelávacie výsledky. Skoro by sa dalo povedať: „Ukážte mi, ako hodnotíte žiakov a ja vám poviem, akým ste učiteľom.“ Predstavíme vám široké spektrum metód hodnotenia, spoznáte ich výhody a nedostatky a ukážeme si príklady správnych a nesprávnych praktík.

Miesto: Online

Termín: 17. 5. 2022 - 18. 5. 2022

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Manažér kybernetickej bezpečnosti

IT bezpečnosť nie je o systémoch, ale o správnom nastavení procesov, riadne vedenej dokumentácii a riadení rizík.

Kybernetické útoky na zdravotnícke a ďalšie subjekty preukázali, že nielen verejné inštitúcie, ale ani firmy nie sú dostatočne chránené proti útokom, ktorých počty každoročne narastajú. Zavírené siete, blokované počítače, žiadosti o výkupné sú výsledkom podcenenia rizík a nedostatočného nastavenia úrovne zabezpečenia. Presvedčíme vás, že môžete významne zapracovať na IT bezpečnosti vašej organizácie bez veľkých nákladov a investícií.

Miesto: Online

Termín: 7. 4. 2022 - 17. 5. 2022

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Vzorce Excelu pre pokročilých

Preskočte metódu pokus – omyl a ovládnite pravidlá pre pokročilú prácu so vzorcami Excelu.

Práca v kancelárii generuje množstvo situácií, kedy je potrebné vytvárať najrôznejšie výpočty, porovnania či overenia informácií. S pokročilou znalosťou funkcionalít vzorcov Excelu sa tieto úlohy dajú zvládnuť rýchlo a efektívne. Na seminári vás zoznámime s ucelenou množinou návodov na prácu s najužitočnejšími vzorcami v Exceli.

Miesto: Online

Termín: 11. 5. 2022 - 13. 5. 2022

Viac tu

Hore