Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Prebehlo

Stavenisko 4.0 – efektívne riadenie stavby digitálne

Ako riadiť stavbu v dobe rozvoja digitalizácie v stavebníctve.

Stavebníctvo je stále považované ako najmenej produktívne odvetvie priemyslu a jedným z dôvodov je aj minimum invencií v oblasti digitalizácie. V najbližších rokoch nás ale čaká prechod na projektovanie v BIM, riadenie stavebných projektov v digitálnej forme a ďalšie kroky smerujúce k vyššej produktivite výstavby. Jednou z nových požiadaviek je aj efektívne riadenie a sledovanie procesu výstavby digitálne.

Miesto: Online

Termín: Streda, 20. 1. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Efektívnejšie ročné hodnotenie zamestnancov

Zapracujte na systéme hodnotenia zamestnancov a jeho úspešnej implementácii vo vašej firme.

Nesprávne nastavený hodnotiaci systém môže znižovať angažovanosť a lojalitu
zamestnancov. Často stačia drobné zmeny a zamestnanci sa znovu cítia motivovaní k
lepším výkonom. Získajte praktické tipy na zefektívnenie vašich metód hodnotenia
zamestnancov a načerpajte inšpiráciu, ako zavedený proces výrazne vylepšiť a vyhnúť
sa častým chybám.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 17. 12. 2020

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Správca online prezentácie školy

Ako tvoriť a riadiť školský web, Facebook a Instagram vrátane demonštrácie najlepších školských webov.

Škola si ťažko môže dovoliť marketingového externistu, ktorý by jej zaistil propagáciu a PR na kľúč. Treba na to ísť šikovne a svojpomocne. Hlavnú výzvu pritom predstavuje online komunikácia s verejnosťou, žiakmi a rodičmi. Na kurze váš pracovník zodpovedný za túto oblasť pochopí, aké sociálne siete používať na jednotlivé cieľové skupiny, ako zmodernizovať školský web a ako do všetkých týchto aktivít zmysluplne zapojiť aj ďalších pedagógov, žiakov a študentov.

Miesto: Online

Termín: 2. 11. 2020 - 14. 12. 2020

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako vytvoriť a viesť IT dokumentáciu v organizácii

Riadne vedená dokumentácia IT procesov, softvéru a hardvéru je prevenciou pred kyberútokmi a prvým predpokladom akejkoľvek liečby.

Množiace sa útoky na zdravotnícke zariadenia a ďalšie subjekty ukazujú, že nešťastie nechodí po horách, ale po IT systémoch. Riadna evidencia IT postupov, procesov, zmlúv a počítačových licencií je kľúčová pre prežitie organizácie v kritickej situácii. Tou môžu byť nielen hackerské útoky, ale aj náhly odchod IT manažéra, ktorý všetky know-how bohužiaľ nosil len vo svojej hlave, alebo aktuálna kontrola zaobchádzania s osobnými dátami podľa GDPR.

Miesto: Online

Termín: Streda, 9. 12. 2020

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Manažér sociálnych sietí 2021

Chcete vedieť spravovať sociálne siete alebo vedieť ako úlohovať tých, ktorí ich majú spravovať pre vás?

Facebook je médium, v ktorom sa otvára obrovský priestor pre prezentáciu výrobku a služieb. Na päty mu zároveň dýcha rastúca popularita Instagramu. Pretože sa pravidlá na sieťach dynamicky menia, je potrebné pracovať s aktuálnymi informáciami. Získajte know-how, ako na Facebooku a Instagrame v roku 2021 účinne komunikovať vašu značku, produkty či ako riešiť s klientmi ich námety a sťažnosti. To všetko na kurze zvládnete prehľadne, prakticky a zábavnou formou.

Miesto: Online

Termín: 5. 11. 2020 - 4. 12. 2020

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Motivujme obchodných zástupcov províziami – ale ako?

Ako správne nastaviť systém odmeňovania pre obchodníkov a podporiť ich výkon a stabilitu.

Získať kvalitných ľudí do obchodu a dlhodobo si ich udržať – to je skutočná výzva. Práca obchodného zástupcu je náročná disciplína a špecifický je aj spôsob jej odmeňovania. Ukážeme vám, ako pomocou finančných aj nepeňažných odmien vytvoriť atraktívny mix, vďaka ktorému môžu vaši obchodníci vykazovať lepšie výsledky.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 26. 11. 2020

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Návratnosť investícií do úspor energií - praktické kalkulácie

Ako správne vypočítať návratnosť investícii do energetických úspor vo firme či v akejkoľvek organizácii.

Správne preškolený podnikový energetik alebo energetický špecialista môže organizácii prinášať rozsiahle úspory nákladov. Predpokladom je vedieť správne vyhodnotiť ekonomickú návratnosť investícií do úsporných opatrení alebo inovácií a doložiť efektivitu týchto opatrení. Využite bezpečné a časovo úsporné varianty webinára, ktorý vám pre tieto kalkulácie poskytne praktické nástroje.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 24. 11. 2020

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Finančné plánovanie pre inteligentnú firmu

Zostavenie finančného plánu má presné pravidlá. Bez precíznych znalostí bude firma plávať náhodne - ako loď bez mapy a kompasu.

Problém finančného plánovania je v tom, že rôzne podniky si interpretujú obsah finančného plánu veľmi rôzne. Často pritom nerešpektujú základné pravidlá. V takomto prípade nemôže byť ich finančný plán oporou pri rozhodovaní ani oporou pri riadení podniku. Finančné plánovanie je systematická disciplína technického rázu, pri ktorej je potrebné dodržiavať princípy a celý rad prepojení. Na kurze zvládnete túto náročnú disciplínu vďaka ideálnej kombinácii prezenčného a dištančného štúdia.

Miesto: Online

Termín: 2. 10. 2020 - 13. 11. 2020

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Facebook, sociálne siete a ich využitie vo verejnom sektore

Sociálne siete sú užitočným pomocníkom pri kontakte s občanmi a klientmi. Ukážeme vám, ako na to.

Facebook a ďalšie sociálne siete ponúkajú aj verejnému sektoru veľmi zaujímavé možnosti. Odhaľte potenciál, ktorý sociálne siete majú pre rýchlu komunikáciu aj pre získavanie cennej spätnej väzby od občanov, návštevníkov či klientov. Ukážeme vám, ako založiť profil, napísať zaujímavý post, ako mu zaistiť publicitu a ako sa vysporiadať s tzv. trollmi.

Miesto: Online

Termín: 11. 11. 2020 - 12. 11. 2020

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Efektívne využitie Excelu a Wordu pre personalistov

Excel a Word sú pravou rukou dobrého personalistu. Zoznámte sa s užitočnými nástrojmi a vychytávkami pre vašu prax.

Ako vybrať z Excelu a Wordu to najužitočnejšie pre vašu prácu personalistu? Zoznámime vás s funkciami a možnosťami, ktoré výrazne zefektívnia tvorbu zmlúv, dohôd, výberových konaní, plnenie zákonných povinností, termínov certifikácií a iné. Na praktických príkladoch si dôkladne precvičíte nástroje pre prácu s databázovými a kontingenčnými tabuľkami, grafmi, zmluvami a revíziami, budete schopní vytvárať najrôznejšie štatistiky a reporty, ktoré oceníte vy aj vaši nadriadení.

Miesto: Online

Termín: 21. 10. 2020 - 23. 10. 2020

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Projektovým manažérom za 2 mesiace

Rozšírte si svoju kvalifikáciu zvládnutím metodiky projektového riadenia a naučte sa riadiť projekty profesionálne.

Stojí pred vami výzva v podobe vytvorenia jedinečného produktu, služby či výstupu? Potom riešite projekt. Riadenie projektov sa výrazne líši od rutinného konania. V našom kurze sa interaktívnou formou zoznámite s metodológiou projektového manažmentu a užitočnými technikami potrebnými na efektívne zvládnutie projektov. A nielen to – všetko si prakticky precvičíte v rámci workshopových aktivít.

Miesto: Online

Termín: 18. 9. 2020 - 23. 10. 2020

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Účtovná terminológia v nemčine

Znalosť nemčiny môže byť rozhodujúcim faktorom pre vzostup vašej kariéry – zdokonaľte si svoju účtovnú nemčinu.

Na domácom trhu tradične je a vždy bude významný podiel nemeckých firiem aj obchodných partnerov z nemecky hovoriacich krajín. Preto stále platí, že bez znalosti nemčiny sa pracovník v oblasti financií v našom regióne ťažko zaobíde. Na kurze si zdokonalíte najmä znalosť odbornej nemčiny z účtovnej a daňovej branže a to vám jednoznačne prinesie lepšie pracovné aj finančné možnosti a silnú konkurenčnú výhodu.

Miesto: Online

Termín: 14. 10. 2020 - 16. 10. 2020

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Controlling a využitie KPI v nákupe

Prináša váš nákup firme očakávaný prínos? Ako ho merať a na základe akých ukazovateľov nastaviť zmeny.

Kľúčový význam priebežného hodnotenia efektivity nákupu (úspor, produktivity aj využitia zdrojov) rastie v čase turbulentných zmien a nastupujúcej ekonomickej krízy. Podmienkou kvalitného controllingu sú vhodne nastavené indikátory „Key Performance Indicators“ (KPI), ktoré využijete pri riadení jednotlivých činností nákupného procesu.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 13. 10. 2020

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako viesť robotnícke kolektívy – zručnosti pre majstrov

Overené nástroje pre efektívne riadenie a motiváciu pracovníkov s limitovaným stupňom vzdelania.

Robotnícke kolektívy sa vyznačujú vysokou fluktuáciou, bojuje sa s nedostatkom pracovnej disciplíny a motivácie. Na majstra sú pritom kladené vysoké nároky – od odbornej zdatnosti, cez empatiu k individuálnym možnostiam podriadených, až po schopnosť viesť ľudí a na svojom úseku dosahovať stanovené ciele. Tréning týchto špecifických zručností ponúka náš seminár.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 8. 10. 2020

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Outplacement - ako sa férovo rozlúčiť s prepustenými

Nástroje a tipy ako zvládnuť jednu z najťažších úloh personalistu alebo vedúceho manažéra.

Oveľa ťažšie než prijímanie nových zamestnancov, je ich prepúšťanie. Najmä, ak je vynútené ekonomickou situáciou a nie ich zlým pracovným výkonom. Tzv. outplacement zahŕňa sériu metód a nástrojov. Ich zvládnutím nielenže uľahčíte odchádzajúcim pracovníkom ich situáciu, ale zároveň posilníte lojalitu a dôveru tých, ktorí zostávajú. Majte na pamäti, že pri prepúšťaní hráte o dobré meno vašej spoločnosti.

Miesto: Online

Termín: Piatok, 18. 9. 2020

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Power BI – smart analýza dát

Toto je Business Intelligence – použite na analýzu svojich dát inovatívny nástroj Microsoft Power BI.

Iste ste už počuli o využití Business Intelligence. Ako na to v praxi? Dáta, ktoré organizácie zbierajú a ukladajú, sú veľmi dobre využiteľné na podrobné číselné aj grafické analýzy. A práve na to je ideálne poznať a vedieť využívať pokročilý nástroj Microsoft Power BI a jeho funkcie. Na kurze sa nielen detailne zoznámite s možnosťami aplikácie Microsoft Power BI, ale naučíte sa ju aj prakticky používať.

Miesto: Online

Termín: 1. 9. 2020 - 3. 9. 2020

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Otvárame školskú jedáleň v postpandemickom čase

Súhrn hygienických požiadaviek pre školské stravovacie prevádzky s ohľadom na COVID-19.

Školské jedálne prešli v rámci COVID-19 úplne nečakanou odstávkou prevádzky. Teraz budete prevádzku znovu naplno rozbiehať a je ideálna doba znovu nastaviť hygienické opatrenia. Na seminári si ujasníte bezpečné postupy pri príprave pokrmov a zásady osobnej a prevádzkovej hygieny v praxi. Zároveň porovnáme dopady hygienických opatrení v súvislosti s výskytom koronavírusu s bežnými štandardmi a zaužívanou praxou.

Miesto: Online

Termín: Piatok, 21. 8. 2020

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Efektívne využitie Excelu pre obchodníkov

Excel je pravou rukou dobrého obchodníka. Zoznámte sa s užitočnými nástrojmi a vychytávkami pre vašu prax.

Ako vybrať v Exceli to najužitočnejšie pre vašu obchodnú prax? Zoznámime vás s funkciami a výpočtami, ktoré výrazne zefektívnia tvorbu ponúk a sledovanie marží. Na praktických príkladoch sa naučíte a následne si aj dôkladne precvičíte nástroje pre výpočty, efektívnu analýzu dát, tvorbu zložitejších prehľadov a modelov, ktoré oceníte vy aj vaši nadriadení.

Miesto: Online

Termín: 11. 8. 2020 - 12. 8. 2020

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Podnikové financie pre neekonomických manažérov

Nevyštudovali ste ekonomickú školu, ale potrebujete rýchlo porozumieť tomu, o čom hovorí váš finančný riaditeľ.

Ste nefinančným manažérom? Napriek tomu však pociťujete deficit znalostí z oblasti podnikových financií, pretože ste neštudovali ekonómiu? Nie ste si istý jednotlivými finančnými pojmami? Nevadí! Práve na tomto kurze si vytvoríte ucelený prehľad o význame kľúčových finančných dokumentov - výkaze ziskov a strát, súvahe a výkaze peňažných tokov. Pochopíte nielen súvislosti medzi nimi, ale aj to, čo všetko z nich možno zistiť o finančnom zdraví firmy!

Miesto: Online

Termín: 3. 8. 2020 - 7. 8. 2020

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Prehľad motivujúcich províznych systémov pre obchodníkov

Ako správne nastaviť systém odmeňovania pre obchodníkov a podporiť tak ich výkon a stabilitu.

Zohnať kvalitných ľudí do obchodu a dlhodobo si ich udržať je skutočná výzva. Práca obchodného zástupcu je náročná disciplína a špecifický je aj spôsob jeho odmeňovania. Ukážeme vám, ako pomocou finančných aj nepeňažných odmien vytvoriť atraktívny kokteil, ktorý udrží vašich obchodníkov motivovaných.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 30. 7. 2020

Viac tu

Hore