Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Prebehlo

Kybernetické hrozby 2022 – ako sa brániť

Koncepcia modernej IT bezpečnosti v zmysle Zero Trust modelu.

Rastúci trend kybernetických útokov nás núti prehodnotiť technologické zabezpečenie infraštruktúry a jej dát v každé organizácii. Pri rôznorodosti aktuálnych hrozieb, tlaku na znižovanie nákladov, nedostatku IT bezpečnostného personálu, nie je priestor plytvať zdrojmi. Je preto nutnosťou, aby rozhodnutia a nastavenie kybernetickej bezpečnosti boli riadené koncepčne a strategicky. Na webinári vám povie expert, ako na to.

Miesto: Online

Termín: Streda, 30. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Spolupráca triedneho učiteľa a vychovávateľa školskej družiny

Ako nastaviť efektívnu komunikáciu medzi triednym učiteľom a vychovávateľom ŠD.

Podľa štatistík MŠ SR navštevuje po určité obdobie školskú družinu takmer 60 % žiakov prvého stupňa. Spolu s triednym učiteľom je tak vychovávateľ školskej družiny osobou, ktorá v rámci školy na dieťa najviac pôsobí a formuje jeho osobnosť. Pre úspešné napĺňanie cieľov vzdelávania najmä v oblasti kľúčových kompetencií a prevencie je dôležité, aby obaja pedagógovia vzájomne komunikovali a spolupracovali.

Miesto: Online

Termín: Streda, 30. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci

Ako obmedziť riziko zodpovednosti za škodu pri výkone verenej moci.

Zamestnanci poverení zákonom na výkon verejnej moci majú právomoc rozhodovať, no zároveň nesú za prijaté rozhodnutia zodpovednosť. Pri výkone verejnej moci býva často príčinou vzniknutej škody nezákonné rozhodnutie alebo nesprávny úradný postup orgánu verenej moci. Na webinári si túto problematiku vysvetlíme, aby ste dokázali znížiť riziko nezákonného alebo nesprávneho postupu na minimum.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 29. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Autoevalvácia školy – praktické postupy

Ako zaviesť funkčné interné hodnotenie kvality školy.

Štátna školská inšpekcia aktuálne zaradila medzi hodnotiace kritériá aj to, či škola realizuje sebahodnotiace procesy. Pokiaľ sú tieto procesy len formálne a neodborné, môžu mať negatívny dopad na klímu školy a jej obraz na verejnosti. Autoevalvácia má za úlohu primárne zlepšovať kvalitu školy pomocou efektívnych metód a nástrojov. Na webinári vám ukážeme, ako ju prakticky zvládnuť krok za krokom.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 24. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Školská jedáleň - kreatívne

Zorientujte sa v normách a metodike a bude sa vám variť ľahšie a s úsmevom.

Neviete ako správne nakombinovať jedlá tak, aby boli chutné, vyvážené a ľahko pripraviteľné? Ako prispôsobiť jedálny lístok sezónne a ako nájsť kombinácie, ktoré sú pre deti zaujímavé a zároveň rentabilné pre vašu prevádzku? Pomôžeme vám s nastavením jedálneho lístku a spoznáte kreatívne tipy a triky zo školskej jedálne.

Miesto: Online

Termín: 23. 11. 2022 - 24. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako viesť robotnícke kolektívy – zručnosti pre majstrov

Overené nástroje pre efektívne riadenie a motiváciu pracovníkov s limitovaným stupňom vzdelania.

Robotnícke kolektívy sa vyznačujú fluktuáciou, bojujú s nedostatkom pracovnej disciplíny a motivácie. Na majstrov sú pritom kladené vysoké nároky – od odbornej zdatnosti cez empatiu k individuálnym možnostiam podriadených až po lídrovské schopnosti viesť a dosahovať stanovené ciele na svojom úseku. Majstri sú preto dôležitými manažérmi a potrebujú špecifický druh manažérskych zručností.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 24. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako na obaly a odpady v roku 2023

Povinnosti a zmeny v oblasti obalového a odpadového hospodárstva podľa aktuálnej legislatívy.

Základné zákonné povinnosti v oblasti odpadov nie sú žiadnou novinkou. Odpadová legislatíva sa však neustále  mení a prináša nové povinnosti. Poskytneme vám podrobné a praktické informácie o aktuálnej legislatíve v oblasti obalového a odpadového hospodárstva, aby ste neriskovali zbytočné pokuty. A aby vaša organizácia bola skutočne „enviro-friendly“.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 22. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako vyjednávať o cene v nákupe

Budovať dlhodobé vzťahy s dodávateľmi, a pritom získať výhodné ceny – ako to skĺbiť?

Každý nákupca sa usiluje dlhodobo o to, aby ceny dodávateľov rástli čo najmenej a kvalita dodávok stúpala. Kľúčom je efektívne vyjednávanie o cene, ktoré je v súčasnej dobe narušených dodávateľských reťazcov veľmi náročné. Napriek tomu existujú stále platné pravidlá, s ktorými môžete dosiahnuť udržateľné ceny i spoľahlivé dodacie podmienky a tým pozitívne ovplyvniť váš cashflow. Na tieto pravidlá a metódy sa zameriame na našom seminári.

Miesto: Online

Termín: Streda, 16. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ekonomické činnosti v škole

Sprievodca manažmentom ekonomických a administratívnych činností školy a školských zariadení.

Ekonomické a administratívne činnosti v školstve majú svoje špecifiká definované legislatívou, ale aj kultúrou, ktorá na školách prevláda. Nie je ľahké aplikovať tieto špecifiká v praxi tak, aby sa predišlo zbytočným problémom a porušeniam legislatívy. Na webinári vám preto ponúkneme praktické odporúčania a príklady z praxe, aby ste získali know-how ako na riadenie ekonomických a administratívnych činností na školách.

Miesto: Online

Termín: Streda, 16. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako pochopiť súvahu – pre neekonómov

Aj keď ste nevyštudovali ekonomickú školu, napriek tomu sa potrebujete orientovať v súvahe – základnom dokumente každej firmy.

Ste riaditeľ, majiteľ, štatutár alebo manažér na neekonomickej pozícii a radi by ste sa naučili dokonale čítať v súvahe spoločnosti? Tento základný účtovný dokument nie je len formalitou. Zo súvahy zistíte všetko o zdraví a stabilite spoločnosti, nielen vlastnej, ale aj obchodných partnerov, dodávateľov či konkurentov. Zameriame sa na pochopenie logiky súvahy, na význam jednotlivých riadkov, stĺpcov a na súvislosti medzi nimi.

Miesto: Online

Termín: Streda, 16. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Aktuality a novinky v BOZP na rok 2023

Bezpečnosť pri práci a ochrana pred požiarmi – ako si splniť povinnosti a neplatiť zbytočné pokuty.

Predpisy na úseku BOZP vedia pekne zamotať hlavu všetkým, či už ide o štatutárov menších spoločností, riaditeľov, manažérov alebo technikov BOZP. Objasníme vám, čo všetko je potrebné zabezpečiť v roku 2023, aby ste nielen splnili formálne požiadavky na bezpečnosť, ale aby ste v prvom rade zabránili zbytočným zraneniam, či škodám na majetku.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 15. 11. 2022

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Manažér sociálnych sietí 2023

Chcete vedieť spravovať sociálne siete alebo vedieť ako úlohovať tých, ktorí ich majú spravovať pre vás?

Facebook je médium, kde sa otvára obrovský priestor na prezentáciu výrobkov a služieb. Na päty mu zároveň dýcha rastúca popularita Instagramu. Pretože sa pravidlá na sieťach dynamicky menia, je potrebné pracovať s aktuálnymi informáciami. Získajte know-how, ako na Facebooku a Instagrame v roku 2023 účinne komunikovať vašu značku, produkty, či ako riešiť s klientmi ich námety a sťažnosti. To všetko na kurze zvládnete prehľadne, prakticky a zábavnou formou.

Miesto: Online

Termín: 7. 10. 2022 - 11. 11. 2022

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

SharePoint – intranet a spolupráca

Ako v Microsoft SharePointe tvoriť profesionálne intranety a elegantne zdieľať dokumenty a zoznamy.

Aplikácia SharePoint je súčasťou všetkých plánov Office / Microsoft 365, ale len máloktorý používateľ pozná všetky jej možnosti. V prostredí SharePointu sa v rámci kurzu naučíte vytvoriť intranet, vkladať doň príspevky, vytvárať interné webové stránky a zdieľať dokumenty a zoznamy.

Miesto: Online

Termín: 4. 11. 2022 - 11. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Firemná daňová optimalizácia vs. daňové úniky

Ako na daňovú optimalizáciu efektívne a legitímne.

Znižovať daňové zaťaženie je cieľom každého podnikateľa, ale vždy je potrebné postupovať v súlade so zákonom. Diabol sa skrýva v detaile a medzi starostlivosťou riadneho hospodára a pokusom o daňový únik môže byť tenká línia. Ponúkame vám praktický sumár aktuálnych možností legálnej daňovej optimalizácie a dostatočný priestor pre vaše otázky z praxe.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 10. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2022

Návody od kontrolóra z praxe, ako správne vykonať inventarizáciu – od príkazu na inventarizáciu až po výstupy z inventúr.

Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov so sebou prináša celý rad zákonných povinností. Preto sme pre vás pripravili seminár priamo s kontrolórom z praxe. Ukážeme vám, aké povinnosti by ste nemali určite zanedbať a zodpovieme si najčastejšie otázky z praxe. Na webinári jednoducho získate praktický manuál na inventarizáciu.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 10. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Pravidlá vysielania zamestnancov do zahraničia

Cezhraničné poskytovanie služieb v aktuálnej situácii na trhu práce ovplyvnenom legislatívnymi zmenami a prílivom cudzincov.

Transpozícia smerníc EÚ priebežne ovplyvňuje slovenskú legislatívu. Viaceré zmeny, ktoré sa stali účinnými v roku 2022, alebo sa pripravujú, ovplyvnia aj oblasť vysielania zamestnancov. Na webinári pre vás zhrnieme aktuálne požiadavky, ktoré kladie legislatíva na zamestnávateľa pri vysielaní zamestnancov do zahraničia. Tiež si povieme, aké ďalšie súvisiace právne predpisy by ste mali ovládať.

Miesto: Online

Termín: Streda, 9. 11. 2022

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Excel pre začiatočníkov a mierne pokročilých

Bez Excelu si možno len ťažko predstaviť akúkoľvek kancelársku prácu - preskočte metódu pokus-omyl a radšej si na Excel poriadne posvieťte.

Každý z nás si isto vybaví množstvo situácií, kedy bolo potrebné vytvoriť najrôznejšie evidencie, zoznamy, formuláre, grafy či analýzy. So znalosťou základných funkcionalít Excelu sa tieto úlohy dajú zvládnuť veľmi dobre a rýchlo. Na kurze sa zoznámite s ucelenou množinou najužitočnejších nástrojov pre základné ovládanie Excelu - tvorbou vlastných zoznamov, vzorcov, úhľadne naformátovanými tabuľkami a pútavými výstupmi vo forme grafov.

Miesto: Online

Termín: 7. 11. 2022 - 9. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Riešenie problémov s cintorínmi v obci

Odpovede na problémy miest a obcí pri prevádzkovaní pohrebiska v praxi.

Jedna vec sú zákonom stanovené kompetencie, ktoré pohrebný zákon ukladá na obce a mestá, druhá je prax. Mnoho obcí a miest zápasí s nedostatkom informácií, pritom sú často uvedení do omylu pohrebnými službami, ktoré sa túto neinformovanosť snažia zneužiť. Na webinári vám ozrejmíme vaše povinnosti a zameriame sa na praktické otázky a problémy z praxe.

Miesto: Online

Termín: Streda, 9. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Nakladanie s majetkom obce a zákonné limity

Ako nakladať s majetkom obce zákonným, transparentným a zároveň efektívnym spôsobom.

Manažovanie obecného majetku je neraz veľkou výzvou. Spája v sebe potrebu transparentnosti, hospodárnosti, ale aj efektívnosti. Na skĺbenie týchto požiadaviek je potrebné vyznať sa v zákonnej regulácii, aby finálny postup bol nielen zákonný, ale aj viedol k riešeniu celej rady problémov, ktoré riešite v praxi. Ukážeme vám, ako na to.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 8. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Povinná dokumentácia na školách

Súhrn požiadaviek na vedenie povinnej školskej dokumentácie a ich aplikácia v praxi.

Každý vedúci pracovník školy má povinnosť zabezpečiť riadne vedenie dokumentácie, ktorá je vymedzené niekoľkými právnymi predpismi. Povinná dokumentácia musí byť zároveň vedená efektívnym spôsobom, aby zabezpečila bežnú činnosť školy a obstála pri kontrole Štátnej školskej inšpekcie. Nekompletné a chybné vedenie povinnej dokumentácie môže mať pre manažment školy nepríjemné dôsledky. Vyvarujte sa preto zbytočných pochybení.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 8. 11. 2022

Viac tu

Hore