Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Prebehlo

Pracovný čas a evidencia dochádzky v škole

Sprievodca nastavenia pracovného času v školstve u pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Riadenie pracovného času zamestnancov v školstve má svoje špecifiká definované legislatívou a tiež kultúrou, ktorá v školstve prevláda. Je potrebné rešpektovať legislatívne požiadavky a zároveň zohľadniť praktické dôsledky na chod školy. Navyše, evidencia pracovného času sa líši u pedagogických a nepedagogických pracovníkov. Na webinári vám ponúkneme odporúčania a množstvo príkladov z praxe.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 21. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako vytvoriť propagačné video pomocou telefónu

Aj amatérske video môže pôsobiť profesionálne, stačí poznať pár kameramanských a režisérskych trikov.

Nemusí byť vždy cieľom vytvoriť umelecké dielo, ale každý, kto pracuje v obchode, marketingu alebo PR, ocení znalosť pravidiel a tipov na tvorbu zrozumiteľného propagačného videa. Takého, ktoré zaujme a dá sa jednoducho vytvoriť pomocou chytrého telefónu. Aj malé rozdiely vo výbere záberu, kompozície a osvetlenia hrajú často zásadnú úlohu. Ponúkame vám odporúčania skúseného profíka, ktoré ľahko aplikujete v praxi.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 21. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Autoevalvácia školy – praktické postupy

Ako zaviesť funkčné interné hodnotenie kvality školy.

Štátna školská inšpekcia aktuálne zaradila medzi hodnotiace kritériá aj to, či škola realizuje sebahodnotiace procesy. Pokiaľ sú tieto procesy len formálne a neodborné, môžu mať negatívny dopad na klímu školy a jej obraz na verejnosti. Autoevalvácia má za úlohu primárne zlepšovať kvalitu školy pomocou efektívnych metód a nástrojov. Na webinári vám ukážeme, ako ju prakticky zvládnuť krok za krokom.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 16. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Vedľajšia hospodárska činnosť v územnej samospráve a príspevkových organizáciách

Agenda vykazovania VHČ – požiadavky a pravidlá pre rok 2023.

V územnej samospráve, príspevkovej či neziskovej organizácii môžete na financovanie niektorých aktivít využiť finančné prostriedky z vlastného podnikania, avšak iba za presne stanovených legislatívnych podmienok. Ponúkame vám zhrnutie kľúčových požiadaviek a odporúčaných postupov pre realizáciu vedľajšej hospodárskej činnosti v rámci vášho úradu alebo príspevkovej organizácie.

Miesto: Online

Termín: Streda, 15. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Drogy v škole

Aktuálne „trendy“ drogových závislostí, ako ich identifikovať a riešiť v školskom prostredí.

Drogové závislosti sú u mladistvých dlhodobo aktuálnym a vysoko nebezpečným javom. Škola je tak často miestom, kde sa závislosti najčastejšie prejavujú a kde je možné závislosti identifikovať. Na seminári sa zorientujete v druhoch drogových závislostí a rôznorodosti prejavov aj podľa typu intoxikácie. Zároveň si zhrnieme aj spôsoby komunikácie s intoxikovaným jedincom a možnosti, ako riešiť akútnu situáciu v školskom prostredí.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 14. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Najčastejšie chyby pri IT zmluvách

Vyhnite sa chybám a finančnému riziku pri uzatváraní zmlúv na nákup softvéru, licencovanie, cloudové služby a na servisnú podporu.

Zavádzate nový informačný či zákaznícky systém, spúšťate nový web alebo vstupujete do cloudu? Je dobré vedieť, že zmluvné a finančné riziká IT zmlúv sú vysoké. IT dodávatelia majú nielen obsiahle know-how, ale aj jednostranné verzie vlastných zmlúv, ktoré vám predložia na podpis. Zoznámte sa s pravidlami a štruktúrou týchto zmlúv a vyhnite sa pri ich uzatváraní chybám, ktoré sa môžu nepríjemne a často nenávratne predražiť.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 14. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako pracovať s detským strachom, úzkosťou a depresiou

Detský strach, úzkosť a depresia – ako ich odhaliť a ako s nimi pracovať u žiakov a študentov.

Čoraz častejšie sa pedagógovia stretávajú v praxi s deťmi, ktoré zápasia s intenzívnym strachom a obavami, ktoré narúšajú bežné fungovanie dieťaťa. Posledné udalosti, ako pandémia a vojna na Ukrajine ešte umocnili negatívne emócie u detí a žiakov, ktoré vyžadujú špeciálny prístup pedagóga. Na webinári získate praktické tipy, ako poskytnúť deťom pedagogickú aj psychosociálnu podporu.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 14. 3. 2023

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Prierez Microsoft 365

Zorientujte sa v 13 aplikáciách Microsoft 365 (Office 365) a využívajte ich naplno.

Ak vlastníte licenciu Microsoft 365 (predtým Office 365), máte k dispozícii obrovské množstvo aplikácií, ktoré spolu komunikujú, fungujú a sú tak schopné uľahčiť prácu a kooperáciu celého firemného tímu, obzvlášť v dnešnej dobe vzdialenej online spolupráce. V rámci  kurzu pochopíte súvislosti medzi všetkými 13 aplikáciami a získané znalosti môžete využiť ako odrazový mostík pre ďalšie efektívnejšie využite svojej licencie Microsoft 365.

Miesto: Online

Termín: 27. 1. 2023 - 10. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Excel a Word v rukách personalistov

Zoznámte sa so skvelými možnosťami oboch programov, ktoré môžete cielene využiť v personalistike.

Práca personalistu zahŕňa pestrú škálu administratívnych úkonov – napríklad tvorbu pracovných zmlúv a dohôd, prípravu výberových konaní alebo sledovanie termínov. Excel a Word disponujú funkciami, ktoré Vám pri riadení personálnej agendy môžu výrazne uľahčiť prácu. Na praktických príkladoch vám predvedieme nástroje na prácu s databázovými a kontingenčnými tabuľkami, grafmi, zmluvami a revíziami, štatistikami a reportmi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 9. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Správa registratúry v školách – archivovanie záznamov

Ako si urobiť poriadok v dokumentoch a splniť všetky zákonné povinnosti.

Práca s dokumentmi je najmenej obľúbenou, ale nevyhnutnou súčasťou každodenného života školy. Pritom musí vo všetkých fázach prebiehať v súlade s archívnou legislatívou aj s nariadením GDPR. Ukážeme vám, ako obeh dokumentov prispôsobiť prevádzkovým podmienkam školy tak, aby bol efektívny a zaberal čo najmenej času.

Miesto: Online

Termín: Streda, 8. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako učiť matematiku na základnej škole pútavo

Gram praxe je viac než tona teórie. Alebo 30 naj tipov na oživenie hodín matematiky.

Aj tým najskúsenejším pedagógom sa môže stať, že sa do ich hodín začne vkrádať nuda. Niekomu deti zaspávajú na lekciách geometrie, iný učiteľ márne vysvetľuje zlomky. Poďme to spoločne zmeniť. Uvidíte, že učiť matematiku nemusí byť vôbec náročné.

Miesto: Online

Termín: 7. 3. 2023 - 8. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Elektronický podpis, elektronická pečať a časová pečiatka

Praktické rady, ako správne používať nástroje elektronickej komunikácie.

V dôsledku koronavírusovej pandémie aj s postupujúcou elektronizáciou sú organizácie nútené rýchlo riešiť problémy, ktoré prináša elektronická podoba dokumentov. Základom je detailná znalosť elektronických overovacích prvkov, ako je elektronický podpis, elektronická pečať a časová pečiatka. Na seminári si overíte, či postupujete správne pri ich použití a následnom dlhodobom zachovaní právnej platnosti.

Miesto: Online

Termín: Streda, 8. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako sa pripraviť na kontrolu z inšpektorátu práce

Keď sa ohlási na kontrolu inšpekcia práce, a potom príde na pracovisko – práva a povinnosti oboch strán.

Kontrolné orgány neustále kontrolujú firmy, či si plnia svoje zákonné povinnosti a dodržujú predpisy týkajúce sa pracovného práva a zaistenia BOZP. Navyše sa od 1. 1. 2023 sa novelizoval zákon o inšpekcii práce. Na to, aby ste úspešne zvládli kontrolu, potrebujete poznať, aké máte práva a povinnosti a naopak, aké má oprávnenia inšpektor práce. Predstavíme vám všetko dôležité pre zvládnutie kontroly v praxi.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 7. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Google Analytics 4 – webová analytika po novom od 1. 7. 2023

Pripravte sa na revolúciu vo webovej analytike, ktorú prináša Google Analytics 4.

Koniec súčasnej verzie Google Analytics sa blíži. Už od 1. júla 2023 budú dáta o návštevách prúdiť iba do novej verzie s názvom Google Analytics 4, ktorá je výrazne odlišná. Ukážeme, ako využiť potenciál GA4 a prepojiť ho s ďalšími webovými analytickými nástrojmi pre lepšie pochopenie potrieb zákazníkov. Poskytneme dostatočný priestor na diskusiu a vaše otázky, všetko doplníme aj mnohými návodnými príkladmi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 2. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Príprava žiadosti o eurofondy – prehľadne a ucelene

Ako napísať kvalitný projekt na čerpanie eurofondov v novom Programovom období (2021 – 2027).

Slovensko má k dispozícii dostatočný objem európskych štrukturálnych a investičných fondov, avšak má problém s ich čerpaním. Flexibilnejšia administratíva a kvalitnejšie projekty by pomohli tento problém riešiť. Príprava kvalitných projektov je vo vašich rukách. Na webinári vás oboznámime s dôležitými postupmi pri príprave projektu pre získanie dotácie z eurofondov v novom programovom období.

Miesto: Online

Termín: Streda, 1. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako komunikovať s rodičmi žiakov ohrozených školským neúspechom

Pravidlá komunikácie a spolupráce s rodičmi žiakov ohrozených neúspechom.

Komunikácia so zákonným zástupcom je samozrejmou, avšak náročnou súčasťou práce pedagóga. V prípade žiakov ohrozených školským neúspechom je obzvlášť dôležité zvoliť správnu stratégiu komunikácie a spolupráce školy a rodičov. Len tak je možné odhaliť príčiny zlyhávania dieťaťa a úspešne ich riešiť. Seminár vám poskytne odporúčania založené na dlhoročnej pedagogickej praxi lektorky.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 28. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Nakladanie s chemickými látkami v roku 2023

Aktuálny prehľad nárokov na firmy – ako správne používať, skladovať a likvidovať chemické látky a zmesi.

Problematika nakladania s chemickými látkami podlieha celému radu predpisov z oblasti bezpečnosti, ochrany ŽP a posudzovania rizík. Získajte ucelený prehľad o aktuálnych zákonných povinnostiach v oblasti používania, skladovania a likvidácie chemických látok a zmesí a vyhnite sa možným sankciám zo strany kontrolných orgánov.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 28. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako účtovať a vykazovať dotácie vo verejnom sektore

Účtovné a daňové náležitosti čerpania a poskytovania dotácií v organizáciách verejného sektora.

Ako organizácia verejného sektora ste príjemcom rôznych typov dotačnej podpory, aktuálne vrátane nových dotácií z programového obdobia 2021 – 2027. Pre ich správne zaúčtovanie potrebujete poznať rozpočtové pravidlá, účtovné a daňové predpisy, legislatívu súvisiacu so zverejňovaním dotácií a mnoho ďalších zákonov a predpisov. Seminár prehľadne zhrnie všetky účtovné a daňové súvislosti spojené s čerpaním dotácií.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 28. 2. 2023

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Profesionálny asistent/ka riaditeľa

Aká silná má byť pravá ruka Vášho sekretariátu.

Asistentka (office manažér či sekretárka) je prevodovou pákou medzi riaditeľom na jednej strane, zamestnancami firmy na strane druhej a dodávateľmi či zákazníkmi na strane tretej. Poskytnite tejto svojej pravej ruke profi nástroje, ktoré jej dodajú istotu v bežných aj neštandardných situáciách. Váš asistent či asistentka na kurze získa návody, ako triediť a priorizovať množstvo úloh, komunikovať naprieč firmou aj s klientmi a nepodľahnúť stresu. A to všetko za podpory šikovných SW nástrojov.

Miesto: Online

Termín: 27. 1. 2023 - 24. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako správne nastaviť provízny systém pre obchodníkov

Provízia ako nástroj podpory motivácie a stability vášho obchodného tímu.

Odmeňovanie obchodníkov je vždy náročnou disciplínou. Provízny systém, ktorý bude motivovať k predaju a bude zároveň stabilizovať obchodný tím, je kritickou súčasťou riadenia obchodníkov. Rovnako ako nastavenie transparentných a objektívnych cieľov a ich vyhodnocovanie. Ukážeme vám, ako nastaviť systém odmeňovania tak, aby vaši obchodníci boli skutočne motivovaní a vykazovali žiadúce výsledky.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 23. 2. 2023

Viac tu

Hore