Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online kurz

Prebehlo

Projektovým manažérom za 3 dni

Rozšírte si kvalifikáciu – naučte sa využívať profesionálne nástroje projektového manažmentu.

Stojí pred vami výzva v podobe vytvorenia jedinečného produktu, služby či výstupu? Potom riešite projekt. Riadenie projektov sa výrazne líši od rutinného riadenia. V našom kurze sa interaktívnou formou zoznámite s metodológiou projektového manažmentu a užitočnými technikami potrebnými na efektívne zvládnutie projektov.

Miesto: Online

Termín: 20. 7. 2022 - 22. 7. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Umenie, ako viesť prijímacie pracovné pohovory

Získajte zručnosti, ako vyťažiť maximum informácií o kandidátoch v rámci polhodinového pohovoru.

Výber nových pracovníkov je finančne a časovo náročný proces. Ako to zariadiť, aby kvalitní ľudia pracovali pre vás, a nie pre konkurenciu? Ukážeme vám, ako správne posúdiť a pochopiť kandidátov za pár desiatok minút pohovoru, a súčasne ako ich motivovať pre prácu vo vašej organizácii. Poukážeme aj na najčastejšie chyby vo vedení pohovorov a poradíme vám, ako sa ich vyvarovať.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 21. 7. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako riadiť tím v hybridnom prostredí

Využite hybridné prostredie na posilnenie tímovej spolupráce a efektivity.

Mnohí zamestnávatelia pokračujú aj po skončení covid opatrení v nových príležitostiach, ktoré ponúkajú hybridné formy práce. Tie majú však aj svoje úskalia. Ako správne a účelne zapojiť do tímovej práce zamestnancov prítomných na pracovisku aj tých pripojených online? Ako dobre komunikovať, hodnotiť výsledky práce a získavať spätnú väzbu? Práve na tieto nové výzvy sa zameria náš webinár a ponúkne odpovede aj zdieľanie skúseností z praxe.

Miesto: Online

Termín: Streda, 20. 7. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Anonymizácia údajov a ochrana obchodného tajomstva v registri zmlúv

Získajte odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s ochranou informácií pri zverejňovaní zmlúv v registri.

Anonymizácia osobných údajov a ochrana informácií sú obvyklým zdrojom nejasností pri zverejňovaní zmlúv v registri. Povinné subjekty často nevedia, čo je potrebné „začierniť“, čo ponechať v texte zmluvy a čo musí byť v metadátach, inak zmluva neplatí. Ako postupovať v tejto oblasti, aby nedošlo k porušeniu právnych predpisov? Využite praktické odporúčania od experta a vyhnite sa zbytočným problémom, či nežiadúcim sankciám.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 19. 7. 2022

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Makrá v Exceli

Excel síce obsahuje mnoho funkcií, ale niekedy to nestačí – naučte sa doprogramovať vlastnú funkcionalitu, je to ľahké.

Pri práci v Exceli, ale aj iných aplikáciách, sa každý z vás občas nevyhne rutinným činnostiam a úkonom, ktoré vás zbytočne okrádajú o čas. Čo keby vám spracovanie reportu, ktoré robíte každý týždeň, trvalo namiesto 1 hodiny iba 1 minútu? Áno, je to možné. Stačí si len uvedomiť postupnosť jednotlivých činností, definovať premenlivé skutočnosti a na základe toho poskladať výsledné makro.

Miesto: Online

Termín: 13. 7. 2022 - 15. 7. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Nové požiadavky na zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok od   31. 3. 2022

Ako správne zverejňovať povinné údaje v nadväznosti na novú legislatívu od   31. 3. 2022.

Zverejňovanie údajov v Centrálnom registri zmlúv, resp. na webovom sídle často robí problémy povinným subjektom a je spojené s radom nejasností. Novelizácia zákona od 31. 3. 2022 o zverejňovaní zmlúv navyše prináša ďalšie zmeny. Na našom seminári sa dozviete ako správne a zákonne zverejňovať povinné údaje a ukážeme si najčastejšie pochybenia, ku ktorým dochádza v praxi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 14. 7. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Riešenie krízových situácií na sociálnych sieťach

Výbušné situácie na sieťach a ako si s nimi efektívne a bez následkov poradiť.

Sociálne siete sú dobrý sluha, ale zlý pán. Pri propagácii vašej firmy či organizácie sa bez nich dnes ťažko zaobídete, ale rovnako rýchlo sa šíria aj kritické komentáre a príspevky, ktoré môžu vašej povesti škodiť. Čo máte urobiť pre zachovanie pokoja a dobrého imidžu? Ako reagovať na nepríjemné otázky a požiadavky? Ako mať pod kontrolou, čo sa o vašej organizácii hovorí?

Miesto: Online

Termín: Streda, 13. 7. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Twitter ako cesta vašej organizácie k médiám a verejnosti

Spoznajte výhody aj tienisté stránky diskutovanej sociálnej siete, kde by ste nemali chýbať.

Na každej sociálnej sieti fungujú iné komunikačné stratégie. Ak chcete ako obec alebo verejná organizácia účinne a sebavedome komunikovať na Twitteri, oceníte prehľadné zhrnutie možností, ktoré Twitter ponúka, ale predovšetkým praktické odporúčania, vďaka ktorým sa vyhnete obvyklým prešľapom a slepým uličkám. Ako každá sociálna sieť, aj Twitter, je dobrý sluha, ale zlý pán.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 12. 7. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Opravné doklady z pohľadu DPH

Súhrnný prehľad všetkých typov opravných dokladov pri DPH, aby ich vystavovanie nebolo strašiakom.

Faktúra ako daňový doklad pre účely DPH priamo ovplyvňuje daňovú povinnosť na DPH na strane dodávateľa alebo odberateľa. Rovnako môže daňovú povinnosť ovplyvniť aj opravný doklad, ktorý je potrebné správne posúdiť, vykázať a zahrnúť do správneho zdaňovacieho obdobia. Na webinári sa dozviete všetko, čo potrebujete o opravných dokladoch vedieť práve pre účely DPH.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 12. 7. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Excel a Word v rukách personalistov

Zoznámte sa so skvelými možnosťami oboch programov, ktoré môžete cielene využiť v personalistike.

Práca personalistu zahŕňa pestrú škálu administratívnych úkonov – napríklad tvorbu pracovných zmlúv a dohôd, prípravu výberových konaní alebo sledovanie termínov. Excel a Word disponujú funkciami, ktoré Vám pri riadení personálnej agendy môžu výrazne uľahčiť prácu. Na praktických príkladoch vám predvedieme nástroje na prácu s databázovými a kontingenčnými tabuľkami, grafmi, zmluvami a revíziami, štatistikami a reportmi.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 12. 7. 2022

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Efektívna správa nehnuteľností – facility management

Profesionálny facility management zvládnete za dva týždne.

Nekompetentné riadenie prevádzky nehnuteľností prináša zbytočné náklady a blokuje kvalitný chod firiem, úradov a ďalších organizácií. Už dávno nejde o bežnú správu budov – profesionálny facility manažér riadi, plánuje, kontroluje a priebežne zvyšuje komfort užívateľov a hodnotu nehnuteľnosti pri zohľadňovaní najekonomickejších riešení.

Miesto: Online

Termín: 27. 6. 2022 - 11. 7. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Verejné zákazky na dodávky IT technológií

Nároky a rizika pri nákupe informačných technológií vo verejnej správe a verejnom sektore.

Verejné zákazky v oblasti informačných technológií patria k najťažším a najriskantnejším pre verejných obstarávateľov, ako aj dodávateľov. Aké postupy verejného obstarávania na IT má verejný obstarávateľ uplatniť? Ako určiť správne podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk? Ako viesť prípravné trhové konzultácie pri zákazkách na IT? Aké sú návody na odstránenie vendor lock-in? Dozviete sa na webinári.

Miesto: Online

Termín: Pondelok, 11. 7. 2022

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Obchodná terminológia v angličtine

Pre tých, ktorí sa potrebujú dohodnúť na obchodných online stretnutiach, osobných rokovaniach a potrebujú jazykovo správne prezentácie.

Angličtina je v obchodnom prostredí považovaná takmer za samozrejmosť. Dnešná online komunikácia je ešte náročnejšia ako osobné stretnutia, pretože ľahko odhalí medzery v anglickej obchodnej terminológii ešte nemilosrdnejšie než osobné rokovania. Ak sa chcete pri obchodných rokovaniach v angličtine cítiť komfortne, potrebujete nielen znalosť správnej slovnej zásoby a idiómov, ale aj komunikačné zvyky.

Miesto: Online

Termín: 29. 6. 2022 - 1. 7. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Konflikty na pracovisku - AZ návody pre ich riešenie

Pri riešení konfliktov na pracovisku sa nemusíte zbytočne snažiť vynájsť koleso. Využite skúsenosti autora bestselleru Konflikty vo firmách.

Ako personalista alebo riaditeľ sa nevyhnete riešeniu najrôznejších sporov: genderové či medzigeneračné konflikty, hádky o peniaze, vplyv, autoritu, kompetencie, revoltujúci podriadení či štvanica na šéfa. Konflikty na pracovisku boli, sú a budú. Dobrá správa je, že im možno účinne predchádzať a úspešne ich riešiť. Ukážeme vám ako na to: prehľadne, zrozumiteľne a na praktických príkladoch.

Miesto: Online

Termín: Streda, 29. 6. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Najčastejšie chyby pri IT zmluvách

Vyhnite sa chybám a finančnému riziku pri uzatváraní zmlúv na nákup softvéru, na licencovanie, cloud služby a na servisnú podporu.

Zavádzate nový informačný či zákaznícky systém, spúšťate nový web alebo vstupujete do cloudu? Je dobré vedieť, že zmluvné a finančné riziká IT zmlúv sú vysoké. IT dodávatelia majú nielen obsiahle know-how, ale aj jednostranné verzie vlastných zmlúv, ktoré vám predložia na podpis. Zoznámte sa s pravidlami a štruktúrou týchto zmlúv a vyhnite sa pri ich uzatváraní chybám, ktoré sa môžu nepríjemne a často nenávratne predražiť.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 28. 6. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Nástupníctvo vo firme - 7 kľúčov k odovzdaniu žezla

Ako správne vybrať a pripraviť nástupníka, aby mohol prevziať vrcholové vedenie bez otrasov.

Nastáva doba, kedy porevoluční zakladatelia firiem a vedúci manažéri hľadajú cestu, ako vybrať a pripraviť svojho nástupcu a predať mu či jej riadenie spoločnosti. V každej organizácii ide o dlhodobý projekt, ktorý je potrebné premyslene pripraviť. Predstavíme vám osvedčené nástroje výberu a prípravy nástupníkov. Zameriame sa aj na spôsob komunikácie personálnych zmien vo vnútri aj mimo firmy.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 28. 6. 2022

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Microsoft Project – chytré riadenie projektu

Osvojte si plánovanie a riadenie projektov s Microsoft Project – dostupným a užívateľsky prívetivým softvérom.

Realizujete projekty, ktoré vyžadujú veľkú mieru komplexného a flexibilného riadenia? Potom si určite kladiete otázku, ako vhodne vizualizovať úlohy projektu, ako sledovať plnenie čiastkových termínov, konečného termínu a ako strážiť dodržanie plánovaných nákladov. Microsoft Project je najrozšírenejší softvér na riadenie a plánovanie projektov a všetky tieto otázky vám pomôže vyriešiť. Stačí len vedieť ako.

Miesto: Online

Termín: 27. 5. 2022 - 24. 6. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Elektronický podpis, elektronická pečať a časová pečiatka

Praktické rady ako správne používať nástroje elektronickej komunikácie.

Pandémia Covidu 19 zvýraznila nevyhnutnosť organizácií verejnej správy používať elektronickú komunikáciu a správu dokumentov. Základom je detailná znalosť samotnej elektronickej komunikácie a používania certifikovaných elektronických overovacích prvkov ako je kvalifikovaný elektronický podpis, elektronická pečať a časová pečiatka. Overte si, či postupujete správne pri ich používaní, detekcii, kontrole, vyhodnotení a následnom dlhodobom zachovaní právnej platnosti.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 23. 6. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Marketing na TikToku – best practice

Účinná stratégia na využitie TikToku na budovanie značky a zvýšenie predaja a záujmu.

Dominantným hráčom sociálnych sietí síce zostáva Facebook, generáciu Z (15 až 25 rokov) ale dnes musíte hľadať inde – na TikToku. Krátke videá sa stali fenoménom s miliónovými dosahmi a recept na úspech je tu úplne iný ako na Facebooku. Chcete, aby váš obsah na TikToku používateľa zaujal na prvý pohľad a zároveň mal merateľné výsledky? Ponúkame vám na to užitočné nástroje a odporúčania od dvojice marketérov – skúseného stratéga a kreatívnej špecialistky.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 23. 6. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako riadiť zásoby profesionálne

Zvládnuté riadenie materiálových a informačných tokov zásob v sklade je vašou konkurenčnou výhodou.

Bez kvalitného riadenia zásob sa nezaobíde žiaden výrobný ani obchodný podnik a pre e-shopy je logistika zásob priam kľúčová. Navyše majú náklady spojené so zásobami priamy vplyv na maržu a zisk. Ponúkame vám prehľadnú orientáciu v problematike riadenia zásob vrátane ich finančných aspektov a poskytneme praktické návody na základe mnohých ilustratívnych príkladov.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 21. 6. 2022

Viac tu

Hore