Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Prebehlo

Ako podpisovať vo firme elektronicky a právne záväzne

Podpisovanie kvalifikovaným podpisom nemusí byť jediný spôsob, ako právne záväzne podpisovať dokumenty.

Podpisovanie v digitálnom svete je v dnešnej dobe takmer nevyhnutnosť. Pandémia a nastupujúca digitalizácia tento proces len urýchlila. Podpis do pár sekúnd aj na opačných stranách zemegule už nie je prekážkou. Oplatí sa ale poznať všetky parametre pre zachovanie platnosti podpisu, a tiež počítať s rizikami, ktoré sú spojené s podpisovaním na diaľku.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 7. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Microsoft Word: úprava rozsiahleho dokumentu

Word je prvou voľbou, ak tvoríte rozsiahlejšie štruktúrované dokumenty. Zoznámte sa s užitočnými vychytávkami pre vašu prax.

Pri tvorbe dokumentov s niekoľkými málo stranami nie je nutné podrobne poznať množstvo užitočných funkcií, ktoré Word ponúka. Avšak s rastúcim objemom zapísaných informácií je ľahké sa v nastavení a zmenách doslova „utopiť“. Spoznajte najdôležitejšie nastavenia a nástroje, pomocou ktorých bude pre vás ľahké efektívne tvoriť či upravovať dokumenty s desiatkami či stovkami strán.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 7. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako pracovať s problémovými žiakmi v škole

Ako určiť príčiny nežiaduceho správania sa žiaka a ako s ním pracovať v prospech oboch strán

V každej škole sa nájdu žiaci, ktorí sa nedokážu adaptovať na školské prostredia, nespolupracujú, vyrušujú a rozbíjajú klímu hodiny. Pedagógovia sa ich často snažia disciplinovať stupňujúcimi sa trestami, ktoré ale málokedy vedú k cieľu. Na webinári vám poradíme, aký prístup zvoliť, aby to viedlo k dlhodobým pozitívnym výsledkom v prospech žiaka, ako aj školy.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 2. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

BOZP v školách pre rok 2023

Aktuálne povinnosti BOZP pre školy – ako prechádzať úrazom žiakov a zamestnancov.

Pripraviť deťom, žiakom a študentom bezpečné prostredie v rámci školy je rovnako dôležité ako obsah výučby. Bezpečnosť sa však netýka len žiakov, ale aj zamestnancov školy, rodičov, či iných návštevníkov. Na webinári vám objasníme, čo je potrebné, aby ste zabezpečili na školách pre rok 2023, aby ste splnili nielen formálne požiadavky na bezpečnosť, ale hlavne zamedzili zbytočným zraneniam či škodám.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 2. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v roku 2023

Ako správne zverejňovať povinné údaje v nadväznosti na aktuálnu legislatívu.

Zverejňovanie údajov v Centrálnom registri zmlúv, resp. na webovom sídle často robí problémy povinným subjektom a je spojené s radom nejasností. V rámci seminára sa bližšie pozrieme na správnosť, úplnosť a zákonnosť zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok v roku 2023. Dozviete sa, ako správne a zákonne zverejňovať povinné údaje a ukážeme si najčastejšie pochybenia, ku ktorým dochádza v praxi.

Miesto: Online

Termín: Streda, 1. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako riešiť konflikty medzi pedagógmi

Prevencia, riešenie konfliktov a čo zmeniť, aby k nim nedochádzalo.

Konflikty v pracovnom kolektíve, aj pedagogickom, nie sú ničím výnimočným. Predstavujú bežnú, avšak nepríjemnú situáciu, ktorou je potrebné sa zaoberať. Ako sa zachovať, keď sme súčasťou takéhoto konfliktu, alebo keď sme v postavení, keď ho musíme riešiť? Poskytneme vám prehľadné, praktické a zmysluplné návody, ktoré ihneď využijete v školskej praxi.

Miesto: Online

Termín: Streda, 1. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Home Office – ako ho realizovať z pohľadu Zákonníka práce a GDPR

Otázky a odpovede ohľadne home office a ako to nastaviť správne podľa legislatívy i sedliackeho rozumu.

Kvôli pandémii koronavírusu zažil home office obrovský boom a zamestnávatelia ponechali túto možnosť ako benefit pre svojich zamestnancov. Nastavenie tejto agendy prináša v praxi pre zamestnávateľov nové právne, ako i organizačné úskalia. Na webinári predstavíme aktuálne otázky ohľadne home office a vaše povinnosti z pohľadu Zákonníka práce a GDPR.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 31. 1. 2023

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Reporting a controlling pre inteligentnú firmu

Čo nezmeriate, nemôžete efektívne riadiť na splnenie cieľa. Nechajte sa inšpirovať vedúcim katedry manažérskeho účtovníctva na VŠE v Prahe, ako na to.

Šesťtýždňový vzdelávací program je určený pracovníkom na manažérskych pozíciách, ktorí vyhodnocujú finančnú situáciu a výkonnosť firmy alebo zvereného úseku. Pritom, a to je najdôležitejšie, chcú nielen dobre porozumieť obsahu reportovaných informácií, ale aj na ich základe inteligentne riadiť a správne sa rozhodovať. Vo veľmi krátkom čase zvládnete túto náročnú disciplínu vďaka ideálnej kombinácii online seminárov a dištančného štúdia.

Miesto: Online

Termín: 9. 12. 2022 - 27. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Outplacement - ako sa férovo rozlúčiť s prepustenými

Nástroje a tipy ako zvládnuť jednu z najťažších úloh personalistu alebo vedúceho manažéra.

Oveľa ťažšie než prijímanie nových zamestnancov, je ich prepúšťanie. Najmä, ak je vynútené ekonomickou situáciou a nie ich zlým pracovným výkonom. Tzv. outplacement zahŕňa sériu metód a nástrojov. Ich zvládnutím nielenže uľahčíte odchádzajúcim pracovníkom ich situáciu, ale zároveň posilníte lojalitu a dôveru tých, ktorí zostávajú. Majte na pamäti, že pri prepúšťaní hráte o dobré meno vašej spoločnosti.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 26. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Cestovné náhrady pre rok 2023

Problémy a ich riešenie v súvislosti s vyúčtovaním tuzemských a zahraničných pracovných ciest zamestnancov.

Pracovné cesty zamestnancov sú náročné na správne posúdenie a vyúčtovanie všetkých dokladov, ktoré na pracovnej ceste vznikli. Viete, ako sa upraví stravné pri tuzemských pracovných cestách pre rok 2023 alebo ako sa mení vysielanie zamestnancov na pracovné cesty po novelizácii Zákonníka práce? Na webinári vám poradí skúsená odborníčka v tejto oblasti, ako na problémy v praxi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 26. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ohlasovacie povinnosti v odpadovom hospodárstve za rok 2022

Ako na ohlasovacie povinnosti a návrh novej evidenčnej vyhlášky.

Pôvodcovia a držitelia odpadov sú povinní zo zákona o odpadoch uzavrieť evidenciu o nakladaní s odpadmi a podať ohlásenie o jeho vzniku a nakladaní s nimi. Taktiež odpadová legislatíva prináša nové povinnosti pre rok 2023. Na webinári poradíme ako na evidenciu odpadov a podávanie ohlásení za rok 2022, a zhrnieme všetko zásadné, čo vás čaká v roku 2023.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 24. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Dopracovanie inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov

Ako správne vyhotoviť inventarizáciu v januári 2023 po novele zákona o účtovníctve v praxi.

Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov spôsobuje mnohým problémy a vynára sa rad otázok, ako ju správne dopracovať za skončený rok 2022. Preto sme pre vás pripravili seminár priamo s kontrolórom z praxe. Preberieme, čo by mala inventarizácia obsahovať po novele zákona o účtovníctve, ukážeme si najčastejšie chyby z praxe a poskytneme vzory, aby ste to zvládli bez problémov.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 24. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Controlling a využitie KPI v nákupe

Ako v nákupe nastaviť „Key Performance Indicators“ a ako merať prínos nákupu pre efektívnu výrobu.

Kľúčový význam priebežného hodnotenia efektivity nákupu – nielen úspor, ale aj produktivity a využívania zdrojov – stúpa v dobe turbulentných zmien a narušených odberateľsko-dodávateľských reťazcov. Podmienkou kvalitného controllingu sú vhodne nastavené indikátory „Key Performance Indicators“ (KPI), ktoré využijete pri riadení jednotlivých činností nákupného procesu.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 19. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Povinné zverejňovanie na webovom sídle školy

Čo potrebujete zverejniť na webovom sídle školy a najčastejšie nedostatky v praxi.

Zverejňovanie informácií na webovom sídle školy má svoje pravidlá, ktoré sú predmetom častých kontrol NKÚ SR. Viete, čo je potrebné zverejniť na webovom sídle okrem faktúr a objednávok? Na webinári si povieme, čo musí obsahovať webové sídlo školy, ako správne a zákonne zverejňovať povinné údaje a ktoré sú najčastejšie chyby v praxi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 19. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Strategický plán rozvoja školy – ako na to

Dobre premyslený strategický plán rozvoja je vašim kompasom v dobe plnej neistôt.

Riadenie školy je bohužiaľ značne zaťažené administratívou a operatívnymi činnosťami. Dobrý riaditeľ ale potrebuje aj dlhodobý strategický plán, kam a ako svoju školu rozvíjať. Na vašej ceste k úspechu nemusíte strácať čas odbočkami, ktoré nikam nevedú. Získajte odporúčania od skúseného riaditeľa – matadora, ktorý vám poradí, ako sa dostať k cieľu a pripraviť kvalitný strategický plán.  

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 19. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Pracovný čas v organizáciách verejného sektora

Ako na rozvrhnutie a evidenciu pracovného času, aby ste vyhoveli potrebám vašej organizácie a zároveň splnili legislatívne nároky.

Rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas, pružný pracovný čas, home office, práca nadčas, doba odpočinku, dovolenka, prekážky v práci, pracovný čas dohodárov – nič z toho nezbavuje zamestnávateľa povinnosti rozvrhovať a evidovať zamestnancom celú pracovnú dobu. Na webinári sa dozviete, na čo všetko si dať pozor pri úprave vzťahu so zamestnancom a poskytneme aj vzory zmlúv do vašej praxe.

Miesto: Online

Termín: Streda, 18. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Riešenie krízových situácií na sociálnych sieťach

Výbušné situácie na sieťach a ako si s nimi efektívne a bez následkov poradiť.

Sociálne siete sú dobrý sluha, ale zlý pán. Pri propagácii vašej firmy či organizácie sa bez nich dnes ťažko zaobídete, ale rovnako rýchlo sa šíria aj kritické komentáre a príspevky, ktoré môžu vašej povesti škodiť. Čo máte urobiť pre zachovanie pokoja a dobrého imidžu? Ako reagovať na nepríjemné otázky a požiadavky? Ako mať pod kontrolou, čo sa o vašej organizácii hovorí?

Miesto: Online

Termín: Utorok, 17. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Aktuálne povinnosti pre e-shop

Zákonné povinnosti pre prevádzkovateľov e-shopov s praktickými príkladmi.

Povinnosti prevádzkovateľov e-shopov sú pod vplyvom neustálych zmien a navyše obsahujú právne predpisy, v ktorých je náročné sa orientovať. Bez správneho nastavenia e-shopu vám však hrozia nielen sankcie, ale aj strata kredibility u zákazníkov. Na webinári sa dozviete aktuálne požiadavky s príkladmi z praxe a pridáme aj odporúčania ako si to správne nastaviť u vás.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 17. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Nefinančná motivácia pedagógov v praxi

Nepeňažná motivácia ako kľúč k lepším výkonom a vnútornej spokojnosti pedagógov.

Nie je tajomstvom, že financie v školstve sú obmedzené. Našťastie dnes už vieme, že motivácia finančnými odmenami má iba krátkodobý a málo efektívny vplyv na výkon pracovníkov. Na seminári sa zamyslíme, čo človeka všeobecne motivuje a odkiaľ učitelia čerpajú svoju vnútornú motiváciu. Ukážeme si, ako tieto vnútorné zdroje učiteľov z pozície vedenia posilňovať, ktoré odmeny „nič“ nestoja a aké benefity pripadajú do úvahy.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 12. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Účtovná závierka firmy za rok 2022

Pracovný manuál krokov od „A – Z“ pri zostavovaní a zverejňovaní účtovnej závierky.

Zostavenie účtovnej závierky znamená zvládnuť celý rad účtovných prípadov pre dosiahnutie verného obrazu, ktorý vám poslúži ako základ pre daňové povinnosti. Na webinári si osvojíte prípravu aj spracovanie účtovnej závierky s audítorom, aby ste sa uistili o správnosti a úplnosti všetkých vyžadovaných krokov. Ukážeme vám, ako si procesy naplánovať tak, aby ste splnili všetky vecné a formálne požiadavky

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 12. 1. 2023

Viac tu

Hore