Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Prebehlo

Monitorovanie zamestnancov kamerami pod tlakom GDPR

Povinnosti prevádzkovateľov kamerových systémov verzus práva na ochranu osobných údajov tých, ktorí sú sledovaní (dotknutých osôb).

Monitorovanie zamestnancov nie je žiadnou novinkou, napriek tomu však dochádza k častým chybám a k zlému nastaveniu celého systému. Takéto monitorovanie potom namiesto úspory nákladov a ochrany pred rizikami predstavuje naopak zvýšenie rizika aj zbytočné náklady – či už ide o sankcie a pokuty, alebo o nároky samotných dotknutých osôb. Na tomto seminári Vám ukážeme, ako sa týmto rizikám vyhnúť a ako nastaviť monitorovanie správne a v súlade s GDPR.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 21. 9. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako nastaviť chytrý systém vzdelávania zamestnancov pre rok 2022

Vzdelávať zamestnancov má zmysel, ale nie chaoticky - naplánujte si včas systém vzdelávania na budúci rok.

Premýšľate o tom, ako a v čom ponúknuť zamestnancom niečo naviac a pritom rozvíjať ich schopnosti a kapacitu v prospech podniku? Odpoveďou môže byť reštart či inteligentná modernizácia vášho systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov. Odporučíme vám vhodné stratégie vzdelávania a rozvoja pre rôzne skupiny zamestnancov a praktické nástroje k meraniu efektivity systému podnikového vzdelávania.

Miesto: Online

Termín: Pondelok, 20. 9. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Školská jedáleň – kreatívne

Školská jedáleň nemusí byť strašiakom. Zorientujte sa s nami v normách a metodike a bude sa vám variť ľahšie a s úsmevom.

Neviete ako správne nakombinovať jedlá tak, aby boli chutné, vyvážené a ľahko sa pripravovali? Ako prispôsobiť jedálny lístok sezónne a ako nájsť kombinácie, ktoré sú pre deti zaujímavé, ale aj rentabilné pre vašu prevádzku? Pomôžeme vám s nastavením jedálneho lístku a naučíme vás kreatívne tipy a triky zo školskej jedálne.

Miesto: Online

Termín: 15. 9. 2021 - 16. 9. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako sa vyhnúť chybám pri zverejňovaní zmlúv

Zverejňujte zmluvy správne, bez chýb a vyhnite sa zbytočným komplikáciám.

Zákonná povinnosť zverejňovania zmlúv môže na prvý pohľad pôsobiť jednoducho, no zahŕňa v sebe viacero úskalí, ktoré môžu pri nesprávnom postupe spôsobiť nemalé problémy. Zistite s nami, aké sú časté chyby pri zverejňovaní zmlúv, aké potenciálne riziká so sebou prinášajú a ako sa im možno jednoducho vyhnúť. Zverejňujte zmluvy správne a bez sankcií.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 16. 9. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako úspešne riadiť a ukončiť dotačný projekt z eurofondov

Ak máte pridelenú dotáciu od EÚ, mali by ste sa vyvarovať faktickým aj formálnym chybám pri riadení projektu – môžu vyjsť veľmi draho.

Podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) začína rozsiahla administratíva spojená s požiadavkami poskytovateľa, ktorá si vyžaduje precízne vypracovanie množstva povinných príloh. V prípade chýb alebo nesplnenia povinností môže poskytovateľ NFP pristúpiť k zníženiu príspevku alebo, v krajnom prípade, aj k odobratiu dotácie v plnej výške. Naša skúsená lektorka Vám poskytne praktické rady, ako sa takejto situácii vyhnúť.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 14. 9. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako pochopiť výkaz ziskov a strát – pre neekonómov

Nevyštudovali ste ekonomickú školu, napriek tomu sa potrebujete zorientovať vo výsledovke – základnom dokumente každej firmy.

Ste riaditeľ, majiteľ, štatutár alebo manažér na neekonomickej pozícii a radi by ste sa naučili dokonale čítať vo výkaze ziskov a strát (tzv. výsledovke) spoločnosti? Tento základný účtovný dokument rozhodne nie je len formalitou. Z výsledovky zistíte všetko o výkone a ziskovosti spoločnosti, a to nielen vlastnej, ale aj o spoločnostiach svojich partnerov, dodávateľov či konkurentov. Zameriame sa na pochopenie logiky výsledovky, na význam jednotlivých riadkov, stĺpcov a na súvislosti medzi nimi.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 14. 9. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako zostaviť rozpočet príspevkovej organizácie na rok 2022

… alebo ako z rozpočtu vytvoriť účinný nástroj finančného riadenia príspevkovej organizácie.

Príspevková organizácia hospodári aj s verejnými prostriedkami, ktoré má povinnosť využívať hospodárne, efektívne, účinne a účelne. Preto, ak ste riaditeľ či ekonóm, musíte pri zostavovaní rozpočtu pamätať tak na zákonné, ako aj metodické požiadavky. V praxi sa však často ukazujú viaceré nedostatky v súvislosti s využívaním prostriedkov rozpočtov príspevkových organizácií, ktoré si nielen predstavíme, ale si aj ukážeme, ako sa ich vyvarovať.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 9. 9. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako nastaviť zamestnanecké benefity pre rok 2022

Vplyv benefitov v dobe globálnej pandémie na motivovanosť zamestnancov a ako s nimi pracovať.

Pracovný trh vykazuje v čase (ešte stále prebiehajúcej) pandémie výrazné zmeny. Vývoj situácie veľmi silno ovplyvňuje správanie ľudí, a tým pádom aj ich prístup k práci. Ukážeme si dáta o tom, ako sa vyvíja správanie zamestnancov dnes, aké očakávania a potreby možno predikovať pre nasledujúci rok a ako tieto dáta použiť pri nastavovaní motivačných politík na pracovisku pre rok 2022.

Miesto: Online

Termín: Streda, 8. 9. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Google Učebňa – tipy a triky pre pokročilých

Rýchlokurz pre pedagógov, ktorí už ovládajú základné funkcie Google Učebne, ale chcú vedieť oveľa viac.

Počas dištančného vyučovania si väčšina pedagógov vyskúšala prácu s Google Učebňou. Teraz je na čase posunúť sa od zadávania úloh a zdieľania materiálov k pokročilejším možnostiam tejto aplikácie. Poukážeme na aktuálne novinky v systémoch Učebňa a Meet a poradíme vám, ako z nich dostať oveľa viac než doteraz pre vašu efektívnejšiu prácu.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 7. 9. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Kurzarbeit – nový zákon o podpore v čase skrátenej práce

Oboznámte sa včas s fungovaním slovenského trvalého kurzarbeitu.

Aj na Slovensku sa konečne zavádza tzv. trvalý kurzarbeit, ktorého koncepcia prináša nový druh sociálneho poistenia. Zámerom je udržať pracovné miesta aj za cenu ich dotovania štátom, nie všetky subjekty však na túto schému budú mať nárok. Na seminári sa dozviete, za akých podmienok budete môcť o kurzarbeit požiadať.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 2. 9. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako postaviť obchodno-marketingový plán na rok 2022

Práve teraz je ideálny čas na prípravu ambiciózneho a pritom realistického a merateľného marketingového plánu.

Kto je vašim aktuálnym zákazníkom, ako sa v priebehu posledného roku zmenilo jeho nákupné správanie a akú konkurenčnú výhodu mu ponúkate? Aké informácie môžete a musíte vyhodnocovať, aby ste správne nastavili obchodné a marketingové ciele? Odpoveďou nielen na tieto otázky je kvalitne pripravený obchodno-marketingový plán. Ak očakávate v roku 2022 obchodný úspech, naplánujte, ako sa k nemu dostať.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 2. 9. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Kamery a GDPR vo verejnom sektore

Prevádzkovanie kamerového systému – základné zásady a posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov.

Ak plánujete zaviesť alebo už prevádzkujete kamerový systém, iste ste sa stretli s mnohými povinnosťami prevádzkovateľa podľa Nariadenia na ochranu osobných údajov (GDPR), v ktorých môže byť ťažké sa vyznať. Na tomto seminári si ukážeme základné zásady prevádzkovania kamerového systému v zmysle ustanovení GDPR a zodpovieme Vaše otázky ohľadom Vášho konkrétneho kamerového systému.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 31. 8. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Nefinančná motivácia nie je prázdny pojem

Ako zaistiť spokojnosť zamestnancov alebo nefinančná motivácia v praxi.

Zaistiť spokojnosť zamestnancov v dobe, keď sa kráti rozpočet a je potrebné hľadať úspory, nie je práve jednoduché. Našťastie existuje celý rad možností, ako motivovať s využitím existujúcich zdrojov. Poradíme vám, ako zaistiť motivačné faktory a ako ich vhodne kombinovať, aby boli zamestnanci dlhodobo spokojní. Seminár kombinuje teoretické poznatky s praktickými príkladmi z praxe.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 31. 8. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Cenotvorba - ako kalkulovať ceny

Ako zisťovať a využívať informácie o nákladoch, maržiach a očakávanom zisku produktov pre tvorbu správnej ceny.

Ponúkať a predávať výrobky a služby, ktoré majú najväčší prínos pre zisk podniku - to je hlavná úloha obchodných a finančných manažérov v každej firme. Rozumieme ale správne tomu, ako spolu súvisia informácie o nákladoch, cenách, maržiach a zisku ponúkaných výkonov? Alebo sa spoliehame na pocity? Aj keď seminár bude o číslach, riešením nie je zložitá matematika, ale pochopenie veličín, ktorých výsledkom je správne stanovenie ceny.

Miesto: Online

Termín: Piatok, 27. 8. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Hygiena ako imperatív nového školského roka

Aktuálne hygienické opatrenia na školách, ako ich správne nastaviť a dodržiavať.

Pandémia koronavírusu drasticky zvýšila požiadavky a náklady na hygienické opatrenia nielen v súkromnom sektore, ale aj na školách – či už v triedach, spoločných priestoroch alebo v jedálňach. Nový delta variant navyše najviac prenášajú deti. Ukážeme Vám, ako viete zvýšiť hygienu v škole a akým spôsobom zaistiť informovanosť Vašich učiteľov, žiakov a nepedagogických zamestnancov tak, aby ste znížili riziko prenosu na minimum.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 26. 8. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako zvládnuť na úrade agresívneho klienta

Vyzbrojte sa účinnými technikami, ako sa agresiou nenechať zahnať do kúta.

Doba poznamenaná epidémiou a ekonomickou neistotou prináša pocity ohrozenia. Agresia je potom jednou z typických foriem obrannej reakcie. Úradníci sú frustrovaní, ak neovládajú techniky, ako agresivitu znášať a ako jej čeliť. Zameriame sa preto na účinné techniky, ako pomôcť vašim úradníkom zvládnuť kontakt s agresorom, a pritom zvládnuť vlastné emócie. Vyskúšame si, ako regulovať vnútorné napätie a udržať komunikáciu bez útoku či sebaponíženia.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 26. 8. 2021

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Power BI - chytrá analýza dát

Toto je Business Intelligence - použite pre analýzu svojich dát inovatívny nástroj Microsoft Power BI

Určite ste už počuli o využití Business Intelligence. Ako to funguje v praxi? Dáta, ktoré organizácie zbierajú a ukladajú, sú často veľmi dobre využiteľné pre podrobné číselné a grafické analýzy. A práve k tomu je ideálne poznať a vedieť využívať pokročilý nástroj Microsoft Power BI a jeho funkcie. Na kurze sa detailne oboznámite nielen s možnosťami aplikácie Microsoft Power BI, ale naučíte sa ich aj prakticky používať.

Miesto: Online

Termín: 23. 8. 2021 - 25. 8. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako riadiť vzťahy s dodávateľmi v nákupe

Znižovať riziká plynúce so závislosti na dodávateľoch si vyžaduje systematický prístup.

Myslíte si, že by ceny vašich dodávateľov mali klesať a kvalita ich dodávok stúpať? Vedia vaši nákupcovia dobre vyjednávať s dodávateľmi, dosahovať lepšie ceny a dodacie podmienky? Pritom efektivita nákupných činností významne ovplyvňuje cashflow a profitabilitu. Ponúkame vám účinné metódy a odporúčania pre lepšie riadenie vzťahu s dodávateľmi v nákupe.

Miesto: Online

Termín: Streda, 25. 8. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako efektívne riadiť pracovné porady

Využite čas na poradách nielen na odovzdávanie informácií, ale aj na tímovú spoluprácu a motiváciu.

Pracovné porady, najmä ak nie sú zmysluplne riadené, majú zlú povesť straty času. Vy však chcete čas na poradách využiť efektívne a vyťažiť z neho maximum. Nech sa schádzate „naživo“ alebo v online prostredí, ponúkame vám užitočné tipy, ktoré vám pomôžu realizovať porady časovo úsporne, a navyše s pridanou hodnotou zvýšenia motivácie vášho pracovného tímu.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 17. 8. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Myšlienkové mapy pre manažérsku prax

Ovládnite praktický nástroj pre kreatívne triedenie informácií, plánovanie a rozhodovanie.

Už ste počuli o myšlienkových mapách? Zaujíma vás, k čomu sú dobré? Zahltenie informáciami v dnešnej dobe sťažuje rozhodovanie. Tvorba myšlienkových máp je ideálnou metódou pre stanovenie priorít, utriedenie myšlienok, ale aj pre manažérske plánovanie, organizovanie poznámok či ako základ pre reportovanie či zdieľanie výstupov s tímom. Podporte svoju kreativitu a využite naplno svoj potenciál.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 17. 8. 2021

Viac tu

Hore