Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online kurz

Prebehlo

Revit – úvod do sveta BIM modelovania

Využite možnosti BIM pre rýchlejšiu tvorbu bezchybných stavebných projektov.

Podobne, ako sa pred 25 rokmi prechádzalo od rysovacej dosky do 2D/3D sveta CAD systémov, zažívame dnes rovnako revolučný prechod od CAD smerom k BIM. Zoznámte sa s týmto novým prístupom a vytvárajte efektívne informačné modely budovy, čo obmedzuje priestor pre chyby a zrýchľuje a zlacňuje proces návrhu, výstavby, používania aj údržby objektov.

Miesto: Online

Termín: 31. 5. 2023 - 2. 6. 2023

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Projektovým manažérom za 3 dni

Rozšírte si kvalifikáciu – naučte sa využívať profesionálne nástroje projektového manažmentu.

Stojí pred vami výzva v podobe vytvorenia jedinečného produktu, služby či výstupu? Potom riešite projekt. Riadenie projektov sa výrazne líši od rutinného riadenia. V našom kurze sa interaktívnou formou zoznámite s metodológiou projektového manažmentu a užitočnými technikami potrebnými na efektívne zvládnutie projektov.

Miesto: Online

Termín: 31. 5. 2023 - 2. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Strategický plán rozvoja školy a školského zariadenia

Dobre vypracovaný plán rozvoja školy je kľúčový pre jej budúci rozvoj a smerovanie.

Riaditeľ školy a školského zariadenia musí mať zo zákona vypracovanú koncepciu rozvoja školy, kde zriaďovateľovi predkladá odpočet plnenia na schválenie. Na ceste k úspechu však nestačí splniť si svoju povinnosť, je potrebné aj kvalitné strategické plánovanie školy pre jej vlastný rozvoj. Na webinári vám poradí expert, ako na to.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 1. 6. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Riešenie problémov s cintorínmi v obci

Odpovede na problémy miest a obcí pri prevádzkovaní pohrebiska v praxi.

Jedna vec sú zákonom stanovené kompetencie, ktoré pohrebný zákon ukladá na obce a mestá, druhá je prax. Mnoho obcí a miest zápasí s nedostatkom informácií, pritom sú často uvedení do omylu pohrebnými službami, ktoré sa túto neinformovanosť snažia zneužiť. Na webinári vám ozrejmíme vaše povinnosti a zameriame sa na praktické otázky a problémy z praxe.

Miesto: Online

Termín: Streda, 31. 5. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Kontrola ÚOOÚ – ako ju úspešne zvládnuť

Pripravte sa na kontrolu ÚOOÚ tak, aby ste ju zvládli bez komplikácií a pokút.

Každý prevádzkovateľ systému na spracovanie osobných údajov, od súkromných spoločností až po organizácie verejného sektora, riskuje v prípade kontroly spracúvania nemalé pokuty. Aby ste sa im vyhli, je potrebné nastaviť spracúvanie osobných údajov vo vašej prevádzke správne a zákonne, a vedieť to aj dokázať orgánu dozoru a kontroly. Ukážeme vám, ako na to.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 30. 5. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Prezentácia v PowerPointe pre pokročilých

Pútavá prezentácia vašich zámerov v PowerPointe je kľúčom k ich uskutočneniu a úspechu.

Vytvoriť jednoduchú prezentáciu v PowerPointe nie je na prvý pohľad žiadna veda. Použitím pokročilých funkcií ju však môžete posunúť na mnohonásobne vyššiu úroveň. Prevedieme vás prehľadne všetkými zákutiami tvorby a úprav prezentácií. Získate znalosti vo veci technického pozadia tvorby predlôh snímok, ako aj práce s rastrovou a vektorovou grafikou, tabuľkami, grafmi, videom a zvukom.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 30. 5. 2023

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Podnikové financie pre neekonomických manažérov

Síce ste nevyštudovali ekonomickú školu, ale potrebujete rozumieť tomu, o čom hovorí váš finančný riaditeľ.

Ste šéfom firmy alebo manažérom nefinančného úseku a cítite deficit vedomostí v podnikových financiách? Áno, neštudovali ste predsa ekonómiu. A preto si nie ste istí pri jednotlivých ekonomických a finančných pojmoch. Nevadí! Práve na tomto kurze si vytvoríte ucelený prehľad o troch pilieroch podnikovej ekonomiky – výkaze ziskov a strát, súvahe a výkaze o finančných tokoch. Pochopíte nielen súvislosti medzi nimi, ale aj to, čo všetko z nich možno zistiť o finančnom zdraví firmy.

Miesto: Online

Termín: 14. 4. 2023 - 26. 5. 2023

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Manažér kybernetickej bezpečnosti

IT bezpečnosť nie je o systémoch, ale o správnom nastavení procesov, riadne vedenej dokumentácii a riadení rizík.

Každodenné kybernetické útoky na verejné aj súkromné ​​subjekty preukázali, že nielen verejné inštitúcie, ale ani firmy nie sú dostatočne chránené proti útokom, ktorých počty každoročne narastajú. Zavírené siete, blokované počítače, žiadosti o výkupné sú výsledkom podcenenia rizík a nedostatočného nastavenia úrovne zabezpečenia. Presvedčíme vás, že môžete významne zapracovať na IT bezpečnosti vašej organizácie bez veľkých nákladov a investícií.

Miesto: Online

Termín: 14. 4. 2023 - 26. 5. 2023

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Certifikovaný nákupca - efektívne vedený nákup

Nakúpiť lacno už nie je to hlavné - efektívne riadiť proces nákupu to je to, o čo tu beží.

Myslíte si, že ceny vašich dodávateľov by mali ísť dole a kvalita ich dodávok hore? Domnievate sa, že efektivite nákupu sa u vás stále venuje málo pozornosti? Že vaši nákupcovia málo vyjednávajú s dodávateľmi, že by mohli zjednávať lepšie ceny, lepšie dodacie podmienky a tým pozitívne ovplyvniť váš cashflow a profitabilitu? Potom oceníte tento kurz, ktorý vám pomôže vybudovať vysoko efektívne oddelenie nákupu.

Miesto: Online

Termín: 24. 5. 2023 - 26. 5. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Práva a povinnosti zamestnancov školského klubu detí

Formálne i neformálne vymedzenie práv a povinností vychovávateľov v školskom klube detí.

Práva a povinnosti zamestnancov školského klubu detí vyplývajú z legislatívnych požiadaviek. V praxi však vznikajú situácie, týkajúce sa pracovnoprávneho vzťahu, výkonu pracovnej činnosti a celkového pôsobenia v škole, kde vzniká veľa nejasností. Viete, aké sú práva vychovávateľa a čo naopak môžu jednotliví aktéri vyžadovať od nich? Na webinári zhrnieme všetko podstatné a ponúkneme návody pre vašu prax.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 25. 5. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako zostaviť rozpočet príspevkovej organizácie na rok 2024

… alebo ako z rozpočtu vytvoriť účinný nástroj finančného riadenia príspevkovej organizácie.

Príspevková organizácia má povinnosť využívať verejné prostriedky hospodárne, efektívne a účelne. Preto, ak ste riaditeľ či ekonóm, musíte pri zostavovaní rozpočtu pamätať tak na zákonné, ako aj metodické požiadavky. Na webinári získate praktické návody na zostavenie rozpočtu na rok 2024 a tiež know-how, ako rozpočet využiť ako prostriedok koordinácie a riadenia vo vašej organizácii.

Miesto: Online

Termín: Streda, 24. 5. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Švarcsystém a ďalšie formy nelegálneho zamestnávania

Všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste nezamestnávali nelegálne.

Kontroly na pracoviskách prebiehajú neustále, preto je nutné poznať svoje práva a povinnosti. Slovenský právny poriadok pozná viacero foriem spolupráce medzi zamestnávateľom a živnostníkom. Hranica medzi legálnou a nelegálnou prácou je ale tenká. Predstavíme vám modelové príklady jednotlivých spoluprác a systém kontroly. Vyhnete sa tak pokutám, či zápisu do čiernej listiny zamestnávateľov.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 23. 5. 2023

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Finančné plánovanie pre inteligentnú firmu

Zostavenie finančného plánu má presné pravidlá. Bez precíznych znalostí bude firma plávať náhodne - ako loď bez mapy a kompasu.

Problém finančného plánovania je v tom, že rôzne podniky si interpretujú obsah finančného plánu veľmi rôzne. Často pritom nerešpektujú základné pravidlá. V takomto prípade nemôže byť ich finančný plán oporou pri rozhodovaní ani oporou pri riadení podniku. Finančné plánovanie je systematická disciplína technického rázu, pri ktorej je potrebné dodržiavať princípy a celý rad prepojení. Na kurze zvládnete túto náročnú disciplínu vďaka ideálnej kombinácii webinárov s lektorom a dištančného štúdia.

Miesto: Online

Termín: 17. 4. 2023 - 19. 5. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Diagnostika firmy na základe účtovnej závierky – pre neekonómov

Ako vyčítať užitočné informácie z účtovnej závierky, aj keď ste nevyštudovali ekonomickú školu.

Viete, čo o vašom podniku prezrádza vaša súčasná závierka? Ste schopní odhaliť obchodný model vašej konkurencie na základe ich účtovných výkazov? Ak si osvojíte tieto schopnosti, získate veľmi cenný nástroj manažérskeho uvažovania a rozhodovania. Seminár je založený na konkrétnych príkladoch z podnikovej praxe a precvičovaní na vlastných podkladoch.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 18. 5. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Excelové vzorce pre začiatočníkov a mierne pokročilých

Preskočte metódu pokus-omyl a ovládnite pravidlá práce so vzorcami Excelu.

Práca v kancelárii generuje množstvo situácií, kedy je potrebné vytvárať najrôznejšie výpočty, porovnania či overenia informácií. So znalosťou základných funkcionalít vzorcov Excelu sa tieto úlohy dajú zvládnuť rýchlo a efektívne. Na seminári vás zoznámime s ucelenou množinou tipov a trikov na prácu s najužitočnejšími vzorcami v Exceli.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 18. 5. 2023

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Vzorce Excelu pre pokročilých

Preskočte metódu pokus – omyl a ovládnite pravidlá pre pokročilú prácu so vzorcami Excelu.

Práca v kancelárii generuje množstvo situácií, kedy je potrebné vytvárať najrôznejšie výpočty, porovnania či overenia informácií. S pokročilou znalosťou funkcionalít vzorcov Excelu sa tieto úlohy dajú zvládnuť rýchlo a efektívne. Na seminári vás zoznámime s ucelenou množinou návodov na prácu s najužitočnejšími vzorcami v Exceli.

Miesto: Online

Termín: 15. 5. 2023 - 17. 5. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Verejné zákazky na stavebné práce 2023

Špecifiká verejných zákaziek na stavebné práce v roku 2023.

Kvalitná príprava verejnej zákazky pomáha šetriť náklady na verejné obstarávanie a je základom pre bezproblémové plnenie zmluvy po ukončení verejného obstarávania. Rok 2023 prináša viaceré nástrahy a výzvy, ako napr. infláciu, a preto je potrebné tieto výzvy riešiť už vo fáze prípravy. Na seminári sa zameriame na aktuálnu legislatívu pre verejné zákazky, ako aj na zdieľanie skúseností verejných obstarávateľov pre vašu prax.

Miesto: Online

Termín: Streda, 17. 5. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako riešiť parkovanie v mestách a obciach

Problémy s nedostatkom parkovacích miest v mestách a obciach a návody pre ich riešenie.

Nedostatok disponibilných parkovacích a odstavných miest v súvislosti s nárastom počtu automobilov je nočnou morou takmer každého mesta či obce. Čo s tým? Na webinári si povieme o možnostiach, ako tieto problémy riešiť v praxi s prihliadnutím na vaše lokálne potreby.

Miesto: Online

Termín: Streda, 17. 5. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Viete, aký je rozdiel medzi opravou a technickým zhodnotením? Dopady nesprávneho rozhodnutia môžu byť závažné.

Dlhodobý majetok v organizáciách štátnej správy a samosprávy je oblasť plná výziev, ako aj nejasností. Častým problémom býva odlíšenie technického zhodnotenia majetku od opravy. Oba pojmy delí len tenká hranica, avšak z účtovného a daňového hľadiska sú to dve úplne odlišné pojmy a nesprávne zaradenie môže mať pre vás negatívny finančný dopad. Na praktických príkladoch si preto ukážeme, ako ho správne zaradiť.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 16. 5. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Zamestnávanie cudzincov v roku 2023

Zákony vs. realita, alebo ako sa nestratiť v problematike zamestnávania cudzích štátnych občanov.

Chyby v oblasti zamestnávania cudzincov môžu viesť k pokutám za nelegálne zamestnávanie, ale aj k trestnoprávnym následkom. Ponúkame vám prehľad aktuálnych povinností voči príslušným úradom a informácie týkajúce sa špeciálne zamestnávania Ukrajincov. Porovnáme si aj abstraktné znenia zákonov s ich aplikáciou v praxi a ukážeme si najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú zamestnávatelia v tejto oblasti.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 16. 5. 2023

Viac tu

Hore