Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Prebehlo

Verejné zákazky po novom – aktuality pre rok 2022

Vláda chystá „Revolúciu vo verejnom obstarávaní“. Na čo by ste sa mali pripraviť?

Aktuálne zmeny vo verejnom obstarávaní prinášajú celý rad noviniek, či už ide o zásadné úpravy existujúcich postupov a inštitútov, ich rušenie, alebo zavádzanie nových. Ponúkame vám prehľadné, ale pritom komplexné informácie o všetkých zmenách, ktoré by vám nemali ujsť, spolu s návodom ich zavedenia do praxe.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 2. 12. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ročné hodnotenie zamestnancov efektívnejšie

Hodnotiaci pohovor ako nástroj na udržanie motivácie a lojality zamestnancov.

Nesprávne nastavený hodnotiaci systém môže znižovať angažovanosť a lojalitu zamestnancov. Často stačia drobné zmeny a zamestnanci sa znova cítia motivovaní k lepším výkonom. Získajte praktické tipy, ako v týchto ťažkých časoch maximálne zefektívniť vaše metódy hodnotenia zamestnancov tak, aby hrali vo váš prospech.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 2. 12. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Agresívne správanie detí v škole – ako ho riešiť

Prejavy agresivity u detí sú stále častejšie. Aké z nich môže pedagóg zvládnuť sám a kedy je potrebné povolať odborníka?

Nárast agresivity u detí a znižovanie veku malých agresorov patrí k najbolestivejším témam súčasného školstva. Rozpoznať, kedy je správanie dieťaťa ešte normatívne a kedy už ide o poruchu správania, nie je pre pedagogického pracovníka jednoduché. Poskytneme vám návody, ako vyhodnocovať agresívne prejavy správania u detí rôznych vekových skupín, ako im predchádzať a ako ich riešiť, ak nastanú.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 2. 12. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako na obaly a odpady v roku 2022

Povinnosti a zmeny v oblasti obalového a odpadového hospodárstva podľa aktuálnej legislatívy.

Zákonné povinnosti v oblasti odpadov nie sú žiadnou novinkou, zároveň však platí, že odpadová legislatíva priniesla v roku 2021 ďalšie novinky a zmeny. Poskytneme vám podrobné a praktické informácie o aktuálnej legislatíve v oblasti obalového a odpadového hospodárstva pre rok 2022. Aby ste neriskovali zbytočné pokuty a aby vaša organizácia bola skutočne „enviro-friendly“.

Miesto: Online

Termín: Streda, 1. 12. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako riadiť a realizovať stavebný projekt

Projektové riadenie ako nástroj pre úspešné dokončenie a odovzdanie stavebného diela.

Úlohou vedúceho manažéra stavebnej zákazky je realizovať stavbu podľa zadaných kritérií a v súlade zo zákonom. Nie je to vždy jednoduché a problémy sú na dennom poriadku. Účinným nástrojom na zvládnutie každodenných nástrah na stavbe je projektové riadenie špecifické pre stavebníctvo. Ukážeme vám, ako s jeho pomocou plánovať a realizovať jednotlivé procesy výstavby efektívnejšie a ekologickejšie.

Miesto: Online

Termín: Streda, 1. 12. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Excel na mieru pre vedúcich školských jedální

Užitočné nástroje a vychytávky pre každodennú prax vedúcich školskej jedálne.

Ako vedúci školskej jedálne riešite mnoho administratívne početných úkonov - občasný výpočet spotrebného koša, kontrola plnenia výživových noriem, evidencia stavu zásob, evidencia stravníkov či plnenia finančného rozpočtu. Zjednodušte si každodenné činnosti v oblasti výpočtu analýz pomocou vybraných funkcií Excelu.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 25. 11. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2021

Návody od kontrolóra z praxe, ako správne vykonať inventarizáciu – od príkazu na inventarizáciu až po výstupy z inventúr.

Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov so sebou prináša celý rad zákonných povinností. Preto sme pre vás pripravili seminár priamo s kontrolórom z praxe. Ukážeme vám, aké povinnosti nie je dobré zanedbať a ako vykonať inventarizáciu v podmienkach pandémie koronavírusu. Tiež si povieme o zostavovaní inventarizačnej komisie a poskytneme vám vzory dokumentácií, ktoré budete môcť použiť.

Miesto: Online

Termín: Streda, 24. 11. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako pochopiť súvahu – pre neekonómov

Nevyštudovali ste ekonomickú školu, napriek tomu sa potrebujete orientovať v súvahe – základnom dokumente každej firmy.

Ste riaditeľ, majiteľ, štatutárny zástupca alebo manažér na neekonomickej pozícii a radi by ste sa naučili dokonale čítať v súvahe spoločnosti? Tento základný účtovný dokument rozhodne nie je len formalitou. Zo súvahy zistíte všetko o zdraví a stabilite spoločnosti, a to nielen vlastnej, ale aj o spoločnostiach svojich partnerov, dodávateľov či konkurentov. Zameriame sa na pochopenie logiky súvahy, na význam jednotlivých riadkov, stĺpcov a na súvislosti medzi nimi.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 23. 11. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Aktuality a novinky v BOZP a PO na rok 2022

Bezpečnosť pri práci a ochrana pred požiarmi – ako si splniť aktuálne povinnosti a neplatiť zbytočné pokuty.

Predpisy na úseku BOZP a PO vedia pekne zamotať hlavu všetkým, či už ide o štatutárov menších spoločností, riaditeľov, manažérov alebo technikov BOZP. Týkajú sa totiž nielen ich vlastných pracovníkov, ale všetkých, ktorí sa v danom priestore nachádzajú. Ukážeme vám, čo musíte v roku 2022 zabezpečiť, aby ste nielen splnili formálne požiadavky na bezpečnosť vo vašej spoločnosti, ale aby ste v prvom rade zabránili zbytočným zraneniam a škodám.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 18. 11. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Kurzarbeit – nový zákon od 1. januára 2022

Oboznámte sa včas s fungovaním trvalého kurzarbeitu – podpore v čase skrátenej práce.

Aj na Slovensku sa od 1. januára 2022 zavádza tzv. trvalý kurzarbeit, ktorého koncepcia prináša nový druh sociálneho poistenia. Zámerom je udržať pracovné miesta aj za cenu ich dotovania štátom, nie všetky subjekty však na túto schému budú mať nárok. Na seminári sa dozviete, za akých podmienok budete môcť o kurzarbeit požiadať.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 18. 11. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Hodnotenie pedagogických pracovníkov krok za krokom

Pre riaditeľov: ako úspešne a účelne zvládnuť neľahkú úlohu hodnotenia pedagógov.

Vedúci pracovník v školstve je povinný hodnotiť svojich podriadených. V prípade pedagogických pracovníkov ide o neľahkú úlohu, pretože kvalita ich práce je obťažne merateľná a hodnotenie býva často subjektívne. Poradíme vám, ako správne zostaviť pracovné náplne a ako na ich základe stanoviť využiteľné kritériá a hodnotiace nástroje tak, aby hodnotenie pracovníkov viedlo nie k frustrácii, ale ku zlepšovaniu kvality školy.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 18. 11. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako na daňovú optimalizáciu v spoločnosti

...alebo ako si legálne znížiť daňové zaťaženie na minimum.

Mnohé spoločnosti platia vyššie dane, než je ich zákonná povinnosť. Upozorníme vás na nástrahy daňovo-odvodového systému a predstavíme vám rôzne príležitosti na legálne zníženie daňovo-odvodových povinností.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 11. 11. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Povinnosti v oblasti BOZP a PO v školskom prostredí

Bezpečnosť pri práci a výučbe aktuálne a pre rok 2022 – ako úrazom a požiarom predchádzať a nie ich riešiť.

Pripraviť deťom, žiakom a študentom bezpečné prostredie na ich výchovu a vzdelávanie je rovnako dôležité, ako obsah výučby. Bezpečnosť a požiarna ochrana sa však netýkajú len žiakov, ale aj zamestnancov školy, rodičov, či iných návštevníkov. Ukážeme vám, čo všetko je v školskom prostredí v roku 2022 potrebné zabezpečiť, aby ste nielen splnili formálne požiadavky na bezpečnosť, ale aby ste v prvom rade zabránili zbytočným zraneniam či škodám.

Miesto: Online

Termín: Streda, 10. 11. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako sa odlíšiť od konkurencie

Originálny obsah komunikačnej stratégie je cestou, ako sa na trhu odlíšiť od konkurencie.

Nedá sa spoliehať na to, že kvalita sa predáva sama. Konkurencia na trhu je obrovská a uspieť s vašou značkou a produktom vyžaduje nájsť kľúč k originálnemu osloveniu zákazníkov, ktoré vás odlíši od konkurencie a zaujme na prvý pohľad. Kreativita riešenia je podmienkou, existujú však osvedčené návody a postupy, ktoré vám na vašej ceste k úspechu ušetria čas aj peniaze. Ponúkame vám odporúčania a tipy od skúseného lektora.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 9. 11. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Účtovná terminológia v nemčine

Znalosť nemčiny môže byť rozhodujúci faktor pre vzostup vašej kariéry – zdokonaľte si svoju účtovnú nemčinu.

Na slovenskom trhu je tradične významný podiel nemeckých firiem aj obchodných partnerov z nemecky hovoriacich krajín. Preto tiež platí, že znalosť nemeckého jazyka zostáva v našom regióne buď veľkou výhodou, alebo kľúčovou kompetenciou pre určité pracovné pozície. Na kurze si zdokonalíte znalosť odbornej nemčiny z účtovnej brandže a to Vám prinesie jednoznačne lepšie pracovné aj finančné možnosti a silnú konkurenčnú výhodu.

Miesto: Online

Termín: Pondelok, 8. 11. 2021

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Analýza dát v aplikáciách Excel, Access a Power BI

Použite pre analýzu svojich dát profesionálne nástroje Microsoftu.

Dáta, ktoré organizácie zbierajú a ukladajú, sú často veľmi dobre využiteľné pre inteligentné analýzy. Aby však mohli prinášať potrebné a užitočné informácie, je k tomu nutné poznať pokročilé nástroje Microsoft Excel, Microsoft Access a Microsoft Power BI. Na kurze sa nielen detailne zoznámite s ich možnosťami a rozdielmi, ale naučíte sa ich prakticky používať.

Miesto: Online

Termín: 24. 9. 2021 - 5. 11. 2021

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Excel pre začiatočníkov

Bez Excelu si možno len ťažko predstaviť akúkoľvek kancelársku prácu - preskočte metódu pokus-omyl a radšej si na Excel poriadne posvieťte.

Každý z nás si isto vybaví množstvo situácií, kedy bolo potrebné vytvoriť najrôznejšie evidencie, zoznamy, formuláre, grafy či analýzy. So znalosťou základných funkcionalít Excelu sa tieto úlohy dajú zvládnuť veľmi dobre a rýchlo. Na kurze sa zoznámite s ucelenou množinou najužitočnejších nástrojov pre základné ovládanie Excelu - tvorbou vlastných zoznamov, vzorcov, úhľadne naformátovanými tabuľkami a pútavými výstupmi vo forme grafov.

Miesto: Online

Termín: 3. 11. 2021 - 5. 11. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako správne nastaviť provízny systém pre obchodníkov

Provízia ako nástroj podpory motivácie a stability vášho obchodného tímu.

Odmeňovanie obchodníkov je vždy náročnou disciplínou. Provízny systém, ktorý bude motivovať k predaju a bude zároveň stabilizovať obchodný tím, je kritickou súčasťou riadenia obchodníkov. Rovnako ako nastavenie transparentných a objektívnych cieľov a ich vyhodnocovanie. Ukážeme vám, ako nastaviť systém odmeňovania tak, aby vaši obchodníci boli skutočne motivovaní a vykazovali žiadúce výsledky.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 4. 11. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako čeliť problematickým ustanoveniam infozákona

Výkladové problémy a praktické postupy vrátane zaujímavej a aktuálnej judikatúry.

V oblasti slobodného prístupu k informáciám pretrvávajú trecie plochy, ktoré dlhodobo spôsobujú výkladové problémy, či už ide o konflikty medzi právom na prístup k informáciám a právom na ochranu osobných údajov, o problematiku obchodného tajomstva alebo o spôsob sprístupňovania informácií a rozsah informačnej povinnosti. Kedy a čo je teda nutné poskytovať, v akom rozsahu a kedy je možné prístup k informáciám spoplatniť?

Miesto: Online

Termín: Streda, 3. 11. 2021

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako mať najlepší školský web

Step-by-step návod na tvorbu a riadenie školského webu vrátane demonštrácie najlepších webstránok v Česku.

Školy si nemôžu dovoliť marketingového externistu, ktorý by im zaisťoval propagáciu a PR na kľúč. Nezostáva nič iné, než na to ísť rozumne a svojpomocne. Hlavnú výzvu pritom predstavuje online komunikácia s verejnosťou, žiakmi a rodičmi. Poradíme vám, ako zmodernizovať školský web, ako tvoriť zaujímavý webový obsah a prečo je dobré využívať mikrostránky. Dozviete sa tiež, ako analyzovať návštevnosť školského webu a ako do prezentácie školy zmysluplne zapojiť pedagógov, žiakov a študentov.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 2. 11. 2021

Viac tu

Hore